Αρχική/THESIS.net/Thesis
Project Management

Thesis Project Management

Παρακολουθεί και οργανώνει την πορεία των έργων

Τελικά πόσο σας κοστίζουν τα έργα που αναλαμβάνετε; Ποια είναι η σχέση προϋπολογισμού πραγματικού κόστους; Ο τρόπος που καταμερίζετε τις εργασίες και παρακολουθείτε την εξέλιξή τους είναι σίγουρα ο πλέον αποδοτικός για την επιχείρηση ή ξοδεύετε πόρους; Πότε ακριβώς θα αρχίστε την υλοποίηση του επόμενου έργου; Πότε το παραδίδετε; Είστε βέβαιος ότι δεν μπορείτε να το κάνετε νωρίτερα και φθηνότερα; Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην πορεία των έργων; Τι πρέπει να κάνετε για να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας; Τι θα αλλάξει αν βάλετε ένα έργο «σφήνα» στον προγραμματισμό; Πώς θα βελτιώσετε την οργάνωσή σας;

 

Είναι δύσκολο σήμερα μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ανάληψης έργων με πολυπληθές προσωπικό και διαφορετικές δραστηριότητες να έχει διαρκώς τον έλεγχο των έργων που αναλαμβάνει, σαφή εικόνα της σχέσης μεταξύ προγραμματισμού υλοποίησης, συνέπειας και απόδοσης κάθε εργαζομένου ή τμήματος, σχέση μεταξύ προϋπολογισμού κόστους και τελικού πραγματικού κόστους, αλλά και πολύ περισσότερο να προγραμματίζει χρονικά αλλά και να αναθέτει ονομαστικά εργασίες και έργα που αναλαμβάνει με βάση την διαθεσιμότητα των πόρων, τον βαθμό σημαντικότητας κάθε έργου και τα ειδικά κάθε φορά κριτήρια (προτιμώμενο προσωπικό, επικεφαλής έργου κλπ), με στόχο την βέλτιστη δυνατή λειτουργία (ελάχιστοι  κενοί χρόνοι) και την ταχύτερη παράδοση των έργων ή των συμβάσεων.

Η κυκλοφορία σχετικής εφαρμογής με τον τίτλο «Παρακολούθηση Έργων & Συμβάσεων» και την συνεργασία της CGSoft, πρωτοπόρου στην ελληνική αγορά εταιρίας παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού, με την Microsoft Hellas σας δίνει τις λύσεις. Τα οφέλη από την χρήση λογισμικού νέας γενιάς είναι προφανή: βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προσφερομένων υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση κόστους υπηρεσιών, ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου λογιστικού software, είναι απλούστατη στην εκμάθηση και την εγκατάσταση (μία ημέρα εγκατάστασης και εκπαίδευσης), απαιτεί μηδενικό χρόνο ενημέρωσης και εγγυάται άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Το Thesis Project Management έχει ως στόχο την παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρία καθώς επίσης και των συμβολαίων των πελατών της. Αιτήματα στα οποία δίνει απάντηση το λογισμικό είναι ο προγραμματισμός των έργων και των εργασιών, ο απολογισμός των έργων και What-if analysis (π.χ. Τι θα συμβεί αν βάλω «σφήνα» ένα project; Πότε θα το παραδώσω; Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα υπόλοιπα projects;).

Το Thesis Project Management διαθέτει ένα σύγχρονο και εύχρηστο interface και ενσωματωμένα συστήματα σύνδεσης με όλα τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα και εταιρικής πληροφόρησης με απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης. Το εύρος, κι η ευελιξία του, το καθιστούν πρωτοπόρο στην ελληνική αγορά.

Το Thesis Project Management ενσωματώνει ένα πλούσιο σύνολο από γραφικά εργαλεία καλύπτοντας με επάρκεια MIS & BI ανάγκες. Το περιβάλλον διαθέτει απεριόριστες ενσωματωμένες δυνατότητες προσωπικής διαμόρφωσης φορμών και εκτυπώσεων και εγγυάται ενιαία, υψηλής ποιότητας και εμφάνισης, αποτελέσματα. Ενδεικτικές εκτυπώσεις: Χρόνος ανά έργο και ανά συμβόλαιο, Χρόνος ανά πόρο, Χρόνος ανά κατηγορία υπηρεσιών, Χρονοπρογραμματισμός νέων έργων, Απολογισμός (υλοποίησης & change requests) ανά εταιρεία, έργο, πελάτη, κατηγορία υπηρεσιών, χρονική περίοδο κλπ.

Το ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis Application Builder εξασφαλίζει αμεσότητα και εξαιρετική απόδοση στην ανάπτυξη πρόσθετων εφαρμογών και αλλαγών ή βελτιώσεων υφισταμένων, προσφέροντας ευελιξία για λύση στις ανάγκες κάθετων αγορών ή ειδικών έργων.

2020-06-17T15:36:15+03:00
Go to Top