Αρχική/cloud, cloud featured/Thesis.net
e-property

Διαδικτυακή διαχείριση ακινήτων στην παγκόσμια αγορά


Η μόνη ολοκληρωμένη, διαδικτυακή πολυγλωσσική εφαρμογή, για την άμεση διαχείριση κάθε χαρτοφυλακίου ακινήτων, με ενσωματωμένα υποσυστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, διαχείρισης επαφών, δραστηριοτήτων, ημερ/γίου κλπ.

Μάθετε τώρα άμεσα και από παντού όλες τις απαντήσεις για τα ακίνητά σας. Χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, αντλήστε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, κινηθείτε από τα συγκεντρωτικά στοιχεία λογαριασμών και κινήσεων σε αναλυτικά και αντίστροφα, εντοπίστε τάσεις της αγοράς ανά κατηγορία ακινήτων, περιοχή κλπ, δείτε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, αρχειοθετήστε κάθε συμβόλαιο, νομικό έγγραφο, σχέδιο, φωτογραφία, ορίστε προθεσμίες, προβλέψτε αποτελέσματα.

dashboard1

Το Thesis eProperty Management είναι ένα πανίσχυρο, πολυγλωσσικό, web εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικής πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση ακινήτων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς ακινήτων. Η δυνατότητα δυναμικού και πολυδιάστατου συνδυασμού της πληροφορίας αναδεικνύει κάθε πτυχή του χαρτοφυλακίου ακινήτων και εξασφαλίζει άριστη ιχνηλασιμότητα. Το Thesis eProperty Management περιλαμβάνει επίσης, σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων, αυτοματισμούς υποστήριξης πλήθους τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών, διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.

Το Thesis eProperty Management χρησιμοποιεί τις κορυφαίες cloud τεχνολογίες για την υποστήριξη στην λήψη άμεση και ορθών αποφάσεων της διοίκησης, οι οποίες θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές πληροφορίες που αντλούνται online από το σύνολο των δεδομένων των ακινήτων κάθε επιχείρησης ή φορέα. Το σύστηµα προσφέρει έτοιµη επιχειρησιακή πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απασχολεί τον χρήστη ο τρόπος υπολογισµού της και την απεικονίζει µε διάφορους τρόπους .

Το Thesis eProperty Management προσφέρει πληροφορία µε πρακτικά απεριόριστους τρόπους και συνδυασμούς, πληροφορώντας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για κρίσιµους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, κενών ακινήτων, LTV κλπ. ξεκινώντας από το επίπεδο του συνόλου του χαρτοφυλακίου και κατεβαίνοντας µέχρι το επίπεδο χώρου ακίνητου, περιοχής ή/και µεµονωµένου ιδιοκτήτη. Επιπλέον, εξασφαλίζει εναλλακτικούς τρόπους άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες, που βασίζονται αυστηρά στα επιχειρησιακά δεδοµένα κι έννοιες (π.χ. ακίνητα, εγκαταστάσεις, ιδιοκτήτες, μισθωτές, διαχειριστές, κλπ) χωρίς καµία απαίτηση για ειδικές γνώσεις της λειτουργίας του. Τέλος, το Thesis eProperty Management είναι ένα σύστηµα πλήρως ανοιχτό που αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα γνωστά προγράµµατα και αξιοποιεί στοιχεία από βάσεις δεδομένων τρίτων (π.χ. Κτηματολόγιο, βάση ακινήτων ΤΕΕ κλπ), εξασφαλίζοντας μέγιστη παραγωγικότητα και ελεύθερη επιλογή εργαλείων, ενώ μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο καταγραφής των δεδομένων.

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Thesis eProperty Management

Φάκελοι ομάδων ακινήτων: Παρακολουθούνται συγκεντρωτικά ομάδες ακινήτων καθώς και το σύνολο των απαιτουμένων ή συνοδευτικών εγγράφων και αδειών αυτών (άδειες λειτουργίας, εγκατάστασης, οικοδομικές κλπ) με ιστορικότητα των καταγραφών, ενώ δημιουργούνται και αποστέλονται αυτόματα έγκαιρες προειδοποιήσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες ανανέωσης αυτών πριν την λήξη τους.

 Ακίνητα: Πλήρης κι άμεση καταγραφή του συνόλου των δεδομένων κάθε ακινήτου αλλά και διακριτών χώρων αυτών, από τα απολύτως βασικά (κωδικός, περιγραφή, θέση, εμβαδόν πραγματικό και βάσει συμβολαίων) μέχρι ένα πλήθος ειδικών ή μη, όπως τα ακόλουθα: κατάσταση, τρόπος κτήσης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, σ.δ. και υπόλοιπο αυτού, χρήση γης και πολεοδομικό καθεστώς, στοιχεία Κτηματολογίου, νομικού ελέγχου, ελέγχων ασφάλειας και υγιεινής (όπου προβλέπονται), ύπαρξη ή μη ενημερωμένου τοπογραφικού, αξίες (αγοράς, πώλησης, εκτιμητική, εμπορική, αντικειμενική, λογιστική, ασφαλιστική, προτεινόμενη τιμή πώλησης, άμεσης εκποίησης κ.α.), βάρη, νομικά και πραγματικά ελλατώματα του ακινήτου (π.χ. καταπατήσεις, δουλείες, τμήματα υπό απαλλοτρίωση, ζώνες προστασίας, ημιυπαίθριοι, αυθαίρετη δόμηση κλπ), σχόλια σχετικά μ’ όμορες ιδιοκτησίες, ενέργειες, προβλήματα κοκ.

Η εφαρμογή έχει ενσωματωμένη την τελευταία περιφερειακή οργάνωση της Ελλάδας (Καλλικράτης), αλλά και αντιστοίχιση αυτής με την παλαιότερη (Καποδίστριας). Επίσης περιέχει τη διοικητική διαίρεση των μεγαλυτέρων κρατών της Ε.Ε. (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία), αλλά και Ρωσίας και Τουρκίας.

Επιπλέον για κάθε ακίνητο μπορούν να καταχωρηθούν οι Ενέργειες/Προβλήματα που έγιναν και οι Ιδιοκτήτες (και εν γένει όσοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου), οι με οποιοδήποτε τρόπο Εμπλεκόμενοι, οι για οποιοδήποτε λόγο διακριτοί Χώροι αυτού (κτίρια/όροφοι), τα κάθε κατηγορίας Έγγραφα (Συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, σχέδια, μελέτες, ιδιωτικά εσωτερικά έγγραφα κλπ) του, τα Στοιχεία Μετρητών του ακινήτου (Μετρητές Ηλεκτρικού, Τηλεπικοινωνιών κλπ), τα Έσοδα/Έξοδα του ακινήτου κ.α. Παράλληλα εμφανίζονται οι Ενεργές συμβάσεις κάθε ακινήτου, καταχωρούνται Χαρακτηρισμοί σχετικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του κάθε ακινήτου (π.χ. διατηρητέο, δασική έκταση, αιγιαλός, αρχαιολογική ζώνη, Natura κλπ), όπως και τα προβλεπόμενα αλλά και τα υπάρχοντα Χαρακτηριστικά ασφαλείας (έξοδοι κινδύνου, ρολά ασφαλείας, πρόνοιες για ΑΜΕΑ κλπ).

Ιδιοκτήτες/Εμπλεκόμενοι: Πλήρης καταγραφή των στοιχείων όλων των ιδιοκτητών, μισθωτών, διαχειριστών και λοιπών εμπλεκομένων (π.χ. υποψηφίων αγοραστών, μεσιτών, τεχνιτών, εργαζομένων κλπ κάθε ακινήτου, του εμπράγματος δικαιώματος επί του ακινήτου και του ποσοστού καθενός εξ αυτών, αλλά και αναλυτικών στοιχείων των εν ισχύ συμβάσεων (μίσθωσης, δανειακών, leasing, χρησιδανείου, ασφάλισης) όπως: διάρκεια, συμφωνηθέν τίμημα, επιβαρύνσεις, συχνότητα, ημέρα και τρόπος καταβολής, εγγυήσεις, ρήτρες και αναπροσαρμογές, είδη ασφάλισης (έχουν ήδη δημιουργηθεί σχετικοί πίνακες για διευκόλυνση των χρηστών) ώστε να παράγονται αυτόματα αναφορές με τις προβλεπόμενες χρημοτοοικονομικές ροές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά ακίνητο, ιδιοκτήτη, περιοχή κλπ. αλλά και να ελέγχεται αυτόματα η ομαλή καταβολή αυτών, να δημιουργούνται οι ανάλογες ειδοποιήσεις σε αντίθετη περίπτωση και φυσικά να παράγονται δείκτες του ακινήτου (απόδοσης, LTV κ.ο.κ.).

Έγγραφα: Παρακολουθούνται όλα τα συμβόλαια, οι διοικητικές ή δικαστικές πράξεις και τα λοιπά νομικά ή μη έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με το ακίνητο με πλήρη στοιχεία του συντάκτη, ημερομηνίες και στοιχεία κάθε πράξης, μεταβολές που αυτή επιφέρει (π.χ.στην επιφάνεια του ακινήτου) κ.α. ενώ παρέχεται σημαντική υποστήριξη με μια σειρά βοηθητικών πινάκων με πλήρη στοιχεία υποθηκοφυλακείων, τύπων πράξεων κλπ. Ομοίως παρακολουθούνται όλα τα εσωτερικά έγγραφα αλλά και απλές σημειώσεις. Ομοίως, καταγράφονται και παρακολουθούνται όλα τα στοιχεία των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε μορφή σχεδίων και μελετών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης αυτών. Επιπλέον, καταγράφεται το σύνολο των στοιχείων κάθε μορφής αδειών ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με κάθε ακίνητο και προφανώς προσφέρεται η δυνατότητα επισύναψης των σχετικών εγγράφων κλπ.

Φωτογραφίες/Χάρτες: Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής απεικόνισης των ακινήτων ακόμα και των τοπογραφικών πινακίδων αυτών, στους χάρτες Bing, αξιοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο υπόβαθρο, αλλά και των λειτουργιών αυτού (zoom, μετακίνηση κ.α). Επίσης προσφέρει δυνατότητα χρήσης κάθε μορφής φωτογραφιών.

Έσοδα-Έξοδα: Αυτόματη δημιουργία εγγραφών (πλάνου) μελλοντικών εσόδων, εξόδων ανά ακίνητο με βάση τις ισχύουσες συμβάσεις, με πεδία προβλεπομένων και πραγματικών καταβολών, δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών μετρητών για το ίδιο ακίνητο, δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, εγγραφή κάθε νέου ή έκτακτου ποσού, αυτόματες προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις στις καταβολές, μερισμός εσόδων εξόδων με βάση τα ποσοστά συνοιδιοκτησίας, κ.α.

Εκτιμήσεις: Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στη φόρμα των Εκτιμήσεων ακινήτων είναι ο αριθμός φακέλου, ακινήτου ή/και χώρου που εκτιμούμε, ο σκοπός της εκτίμησης, ο αναθέτων και η ημερομηνία ανάθεσης, ο εκτιμητής και η ημερομηνία εκτίμησης, οι μέθοδοι και το εύρος εκτίμησης, το κόστος, η ημερομηνία παραλαβής, check boxes αν έχουν ακολουθηθεί τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα (IVS), όπως και αν απαιτούνται επόμενες ενέργειες και φυσικά όλες οι αξίες που αναγράφονται σε κάθε εκτίμηση (π.χ. εμπορική, μισθωτική, εύλογη αξία πώλησης, κόστος αντικατάστασης κλπ).

Τεχνικοί έλεγχοι / Αυτοψίες: Καταγράφεται το σύνολο των στοιχείων κάθε μορφής προγραμματισμένου ή έκτακτου τεχνικού ελέγχου και αυτοψίας που σχετίζονται με κάθε ακίνητο και προφανώς προσφέρεται η δυνατότητα επισύναψης των σχετικών εγγράφων, δελτίων, φωτογραφιών, σχεδίων κλπ. Καταχωρούνται πληροφορίες όπως ο αριθμός φακέλου, ακινήτου ή/και χώρου που ελέγχθηκε, ο σκοπός του ελέγχου, ο αναθέτων και η ημερομηνία ανάθεσης, ο ελεγκτής και η ημερομηνία ελέγχου, το εύρος και το αποτέλεσμα του ελέγχου, το κόστος, η ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία προβλεπόμενου επανελέγχου (εφόσον προβλέπεται), όπως και αν απαιτούνται επόμενες ενέργειες και φυσικά αναλυτικά όλα τα κόστη που αναγράφονται σε κάθε έλεγχο/αυτοψία ακινήτου.

Επαφές/Δραστηριότητες/Ημερολόγιο: Το προϊόν προσφέρεται με ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής στοιχείων όλων των επαφών και των σχέσεων ή ιδιοτήτων που αυτές έχουν, πλήρους καταγραφής ανάθεσης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων ανά χρήστη, κόστους που έχουν, follow up κ.ο.κ. αλλά και προσωπικού ημερολογίου (ημερήσιου, εβδομαδιαίου κλπ) για κάθε χρήστη.

Τύποι ενεργειών / αποτελεσμάτων, ορισμός ενεργειών: Καταγράφονται οι κωδικοί και οι περιγραφές όλων των ενεργειών ή/και προβλημάτων, η κατηγορία και το στάδιο στην οποία ανήκουν, ο απαιτούμενος ρόλος χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη ενέργεια, σχόλια κλπ. Ομοίως στη φόρμα τύποι αποτελεσμάτων καταγράφονται οι κωδικοί και οι περιγραφές όλων των αποτελεσμάτων, καθώς και σχόλια. Τέλος στη φόρμα Ορισμός ενεργειών/μεταβολών καταγράφονται οι κωδικοί και οι περιγραφές όλων των ενεργειών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και ορίζονται οι επιθυμητές μεταβολές στις τιμές συγκεκριμένων στηλών, ή οι ενημερώσεις μέσω email συγκεκριμένων παραληπτών με μηνύματα επίσης συγκεκριμένου θέματος και περιεχομένου. Φυσικά και εδώ, υπάρχει πρόβλεψη πεδίου σχολίων.

 Business Intelligence: Το ενσωματωμένο Thesis.net BI αναζητεί, συσχετίζει και διανέµει την επιχειρησιακή πληροφορία, βασιζόµενο µόνο σε επιχειρησιακές οντότητες (π.χ. ιδιοκτήτης, κατηγορία ακινήτων, έσοδα κλπ). Ο χρήστης µε σηµείο εκκίνησης µια επιχειρησιακή οντότητα µπορεί να ενηµερωθεί αυτόµατα για κάθε συνδεδεµένη έννοια. Το εργαλείο αυτό της επιχειρησιακής ευφυΐας είναι πλήρως ολοκληρωμένο µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών αναφορών.

Ταυτόχρονα, τροφοδοτεί τους υπεύθυνους της χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης και τους οικονοµικούς διευθυντές, µε κρίσιµα ποσοτικά στοιχεία, µέτρησης της απόδοσης κάθε ακινήτου αλλά και τις διακυµάνσεις της κρίσιµων δεικτών της αγοράς real estate, µε την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες για τις τάσεις των δεικτών και τις αλλαγές της συμπεριφοράς τους.

Η εφαρμογή προσφέρεται με πλήθος εκτυπώσεων και αναφορών και φυσικά προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

2019-07-31T10:39:32+03:00
Go to Top