Thesis.net ERP-BI-CRM (SaaS)

Software as a Service (SaaS)

Αξιοποιήστε τα προιόντα Thesis χωρίς αγορά. Τα περισσότερα προϊόντα Thesis, προσφέρονται και με τη δυνατότητα ετήσιας σύμβασης χρήσης, δηλαδή μίσθωσης χρήσης και όχι αγοράς τους. Οι όροι της μίσθωσης αυτής, αναπτύσσονται σε ειδική σύμβαση, που συμφωνείται αμοιβαία κατά τη παραγγελία τους, πριν την έναρξη της χρήσης. Σε περιπτώσεις χειρισμού πολύ ευαίσθητων δεδομένων και μετά από ειδική συμφωνία, ο χώρος φιλοξενίας μπορεί να ανήκει στον τελικό πελάτη.

Η CGSoft με ενσωματωμένη 30ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σας παρέχει μέσα από την σουίτα επιχειρηματικού software Thesis.net πλήρη και λειτουργική κάλυψη κάθε επιχειρηματικής ανάγκης ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

To Thesis.net ERP (SaaS), σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα συστήµατα της σουίτας εφαρµογών Thesis.net, ενσωµατώνει ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες που καλύπτουν όλο το εύρος των οικονοµικών υπηρεσιών και των λειτουργικών διαδικασιών. Το Thesis.net ERP (SaaS), επεκτείνει τις διαδικασίες ώστε να καλύπτει περιβάλλοντα συνεργασίας, διαχειρίσιµα από την επιχείρηση, τους πελάτες, τους συνεργάτες, και τους προµηθευτές. Το Thesis.net ERP (SaaS), αναβαθµίζει αποτελεσµατικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες προσφέροντας υψηλή ολοκλήρωση και διαθεσιµότητα της πληροφορίας. Το εύρος, το βάθος και η ευελιξία του Thesis.net ERP είναι εξαιρετικά, έτσι ώστε να το καθιστούν σε πρωτοπόρο ERP λύση και κορυφαία για την ελληνική αγορά. Το Thesis.net ERP (SaaS), επιτρέπει την σταδιακή του επέκταση µε βήµατα, για την παρακολούθηση των διαρκών αλλαγών στον κόσµο των επιχειρήσεων, και την προσθήκη διαδικασιών ή λύσεων κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη. Οι εταιρίες δεν είναι πλέον απαραίτητο να επιβαρύνονται µε δαπανηρά και χρονοβόρα έργα αντικατάστασης ή αναβάθµισης της πληροφοριακής των υποδοµής. Το Thesis.net ERP (SaaS), εντάσσει και ενεργοποιεί προοδευτικά τους υπάρχοντες πόρους (IT assets), επιτρέποντας σηµαντική εξοικονόµηση κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών. Το Thesis.net ERP (SaaS), προσφέρει βελτιωµένη απόδοση, ευελιξία και επεκτασιµότητα. Η λύση είναι εύκολα επεκτάσιµη και διαθέτει ενσωµατωµένη και απλοποιηµένη διαδικασία παραµετροποίησης, µειώνοντας σηµαντικά το κόστος χρήσης του.

Το Thesis.net BI (SaaS) είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο ανάλυσης και πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης. Το Thesis.net BI (SaaS) περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs) σε GIS, διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ. Χρησιµοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για την υποστήριξη στην λήψη των αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται σε τεκµηριωµένες επιχειρησιακές πληροφορίες που αντλούνται από το σύνολο των δεδοµένων της επιχείρησης. Το σύστηµα προσφέρει την έτοιµη επιχειρησιακή πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς να απασχολεί τον χρήστη ο τρόπος άντλησης ή υπολογισµού της και την απεικονίζει µε διάφορους τρόπους (απεικόνιση σε πίνακες, σε γραφήµατα κλπ). Είναι ένα σύστηµα πλήρως ανοιχτό που αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα γνωστά προγράµµατα αυτοµατισµού γραφείου, εξασφαλίζοντας μέγιστη παραγωγικότητα και ελεύθερη επιλογή εργαλείων.

Το Thesis.net CRM (SaaS) υποστηρίζει και ολοκληρώνει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αλληλεπιδρούν µε τον πελάτη ή τον συνεργάτη (πωλήσεις, marketing, υποστήριξη) καθώς και όλων των µέσων επικοινωνίας (φωνή, web, fax, email, κινητό). Το Thesis.net CRM (SaaS) βοηθά στην μετάβαση από ένα σύστηµα βασισµένο στην λογιστική ταυτότητα του πελάτη σε ένα σύστηµα βασισµένο στην πελατοκεντρική προσέγγιση με τελικό στόχο την κατανόηση και αξιολόγηση της συνολικής σχέσης µε τον πελάτη για την διατήρηση της πιστότητας και την επαρκή ανίχνευση / αξιοποίηση αγοραστικών προτιμησεων. Το Thesis.net CRM (SaaS) εξασφαλίζει πλήρη ένταξη ολόκληρης της αλυσίδας από την οικονοµική διαχείριση, την διαχείριση των αποθεµάτων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης, αλλά και των συνεργατών µε πλήρη πρόσβαση και σύνδεση µε το Thesis.net ERP (SaaS). Το σύστηµα καταγράφει κάθε είδους ηλεκτρονική πληροφορία, την συνδέει µε την δραστηριότητα, τον υπεύθυνο της επιχείρησης και φυσικά τον υποψήφιο πελάτη, συνεργάτη κλπ. διασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιµότητα και την άµεση αξιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η εσωτερική ροή των εργασιών και φυσικά η οργάνωση του κύκλου πώλησης αυτοµατοποιείται, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη τυποποίηση και λειτουργική οµοιογένεια της επιχείρησης. Το Thesis.net CRM (SaaS) αξιολογεί τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, παρέχοντας µία εκτεταµένη σειρά από κρίσιµους δείκτες απόδοσης που καταδεικνύουν την ιστορική συµπεριφορά τους, αλλά κυρίως την δυναµική των αλλαγών που έρχονται, την αποκάλυψη των τάσεων και γενικά η αποτύπωση και η προβολή σε εταιρικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο ολόκληρης της επιχειρησιακής τους συµπεριφοράς. Το Thesis.net CRM (SaaS) αποτελεί ισχυρότατο εργαλείο διοίκησης µε άµεσα και χειροπιαστά αποτελέσµατα, μειώνοντας εσωτερικά κόστη και προσφέροντας ευελιξία και τεκµηρίωση στην λήψη των αποφάσεων.

Βασικές ενότητες Thesis.net ERP (SaaS)

 • Διαχείριση Συστήµατος. Περιλαμβάνει την διαχείριση των χρηστών (ρόλοι, δικαιώματα, προφίλ, κλπ), το περιβάλλον για την παραμετροποίηση της εταιρίας, την πολύ-νομισματική διαχείριση, την ενιαία διαχείριση απεριόριστων οικονομικών χρήσεων, την διαχείριση των εκτυπωτών, την πλήρη προσαρμογή της εφαρμογής και την αναλυτική διαχείριση όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων.
 • Διαχείριση Αποθήκης. Περιλαμβάνει την συντήρηση των ειδών, την αναλυτική παραμετροποίηση της αποθήκης, το εξελιγμένο σύστημα τιμοκαταλόγων και τιμολογιακής πολιτικής, τις διαδικασίες απογραφών, την υποδομή του e-shop, και το πλήρες σύστημα κοστολόγησης (με εγγραφές πρόβλεψης κόστους). Υποστηρίζονται πλήρως, κανονικά είδη, χρώµα & μέγεθος, serial numbers, παρτίδες, είδη µε διαστάσεις, είδη χωρίς ποσότητα, ταυτόχρονη παρακολούθηση 2 μονάδων μέτρησης, εκτεταμένη υποστήριξη barcodes.
 • Διαχείριση Πελατών – Πωλήσεων. Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του υποσυστήματος πελατών – πωλητών και στόχων πώλησης, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού και εκδόσεων των παραστατικών, τις διαδικασίες εκπτώσεων τζίρου, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (fi-fo, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται μαζικές διαδικασίες µετασχηµατισµού παραστατικών και πλήρη σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.
 • Παραγγελίες πελατών. Περιλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση των προσφορών, των παραγγελιών, την πολλαπλή κατηγοριοποίηση των, την αυτόματη ενημέρωση του status αλλά και της ιστορίας των παραγγελιών. Υποστηρίζονται πλήρως διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης των παραγγελιών, δυναµικών και αυτοµάτων προτάσεων συλλογής, εγκρίσεων αποστολών, ολοκλήρωσης της συλλογής (picking & packing), διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραδόσεων, έκδοσης picking lists, αυτόµατου µετασχηµατισµού σε παραστατικά πώλησης κλπ. Πλήρης υποστήριξη barcode.
 • Διαχείριση Προµηθευτών–Αγορές.Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του υποσυστήματος προμηθευτών και πιστωτών, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού των παραστατικών, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (fi-fo, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται πλήρες σύστημα κοστολόγησης εισαγωγών (φάκελος εισαγωγής) με επιμερισμό των δαπανών, διαδικασίες μετασχηματισμού παραστατικών και πλήρη σειρά παραμετρικών εκτυπώσεων.
 • Παραγγελίες αγορών. Περιλαμβάνει πλήρη παρακολούθηση των προσφορών και παραγγελιών, τις κατηγοριοποιήσεις των, την αυτόματη ενημέρωση του status και της ιστορίας των. Υποστηρίζονται διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης, σύστημα εγκεκριμένων αγοραστών, πλήρες εγκριτικό σύστημα, διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραλαβών, μετασχηματισμοί σε παραστατικά αγοράς και πλήρης υποστήριξη barcodes και τιµοκαταλόγων αγορών.
 • Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Κέντρα κόστους. Υποστήριξη λογιστικού σχεδίου Γ.Λ. και Α.Λ. απεριόριστων βαθµίδων, πολλαπλών ημερολογίων, κωδικοποίησης των κινήσεων, λογαριασµών συγκέντρωσης, εξωλογιστικών κέντρων κόστους και εσόδων. Υποστήριξη σεναρίων κατανοµής, σεναρίων αναµερισµού (cost reallocation), αυτόµατης εισαγωγής άρθρων από Excel. Αυτόματη παραγωγή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων, υποβολής ισοζυγίων, σύστημα προϋπολογισμών (αναθεωρήσεις, αποκλίσεις κλπ) έκδοσης ισολογισμού, δήλωσης Intrastat και βιβλίου εσόδων εξόδων.
 • Ταµειακή Διαχείριση. Κωδικοποίηση τύπων, θέσεων και λογαριασµών των αξιογράφων και των τύπων των αποδείξεων. Συντήρηση των αξιογράφων με πλήρη ιστορικότητα. Αυτοματοποιημένη διαχείριση των πινακίων (µεταβιβάσεις, εξοφλήσεις, καταθέσεις κλπ). Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων (Χαρτοφυλάκια, Ληξιάρια, Cash Flow, κλπ).
 • Πάγια. Αναλυτική κατηγοριοποίηση των παγίων (εγκαταστάσεις, τµήµατα, γραφεία, υπεύθυνοι, κατηγορίες και τύποι). Υποστήριξη τύπων απόσβεσης, αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων απόσβεσης και άλλων κινήσεων (π.χ. πώληση). Γραφική αναπαράσταση και μεταφορά των παγίων σε εγκαταστάσεις, τµήµατα και γραφεία. Ενσωμάτωση παγίου μέσα σε πάγιο. Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.
 • Λιανική (Retail)Ενσωματωμένο σύστημα έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και επιστροφών λιανικής με πλήρη υποστήριξη barcodes. Πρόσθετη συντήρηση στοιχείων πελατών λιανικής (marketing), µε ιστορική καταγραφή των κινήσεων. Έκδοση τιμολογίων με αυτόµατη εφαρµογή της εταιρικής πολιτικής και παρακολούθηση του ταμείου (μετρητά, κάρτες) και των δαπανών των καταστηµάτων.
 • Import ManagerΥποσύστημα αυτόματης εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων. Ενημερώνει το Thesis.net με στοιχεία που τροφοδοτούνται από οποιαδήποτε εξωτερικό σύστημα σε γνωστές μορφές (Excel ή ASCII).

Βασικές ενότητες Thesis.net BI (SaaS)

 • Analysis Services:Το Thesis.net BI προσφέρει εξαιρετική επιχειρησιακή πληροφόρηση συνδυάζοντας στοιχεία ειδών, πωλήσεων, αγορών, αλλά και οικονοµικών στοιχείων κερδοφορίας (P&L), σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με αµεσότητα και ευκολία αποτυπώνονται σε πραγµατικό χρόνο κρίσιµες επιχειρησιακές πληροφορίες, µε οποιονδήποτε πρακτικά συνδυασµό και βάθος ανάλυσης, µε άµεση επίπτωση τη θεαµατική βελτίωση του επιπέδου γνώσης της επιχείρησης.
 • Business Alerts:Το Thesis.net BI υποστηρίζει ένα σύστηµα αυτόµατων ειδοποιήσεων (alerts), που ενεργοποιούνται αυτόµατα όταν συµβούν δεδοµένες επιχειρησιακές συνθήκες. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόµατα σε επιλεγµένους αποδέκτες µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails, SMS) και µε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών για επιχειρησιακά γεγονότα που µπορούν να συµβούν και είτε απαιτείται πρόσθετος χειρισµός για την αντιµετώπιση τους, ή είναι ανεπιθύµητα γεγονότα και θα πρέπει να υπάρξουν άµεσες ενέργειες επίλυσης τους.
 • Business AnalyticsΤο Thesis.net BI τροφοδοτεί τους διευθυντές των τµηµάτων, τους υπευθύνους καταστηµάτων, τους υπεύθυνους προϊόντων, αλλά κυρίως τους υπεύθυνους της χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης και τους οικονοµικούς διευθυντές, µε κρίσιµα ποσοτικά στοιχεία, µέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης αλλά και τις διακυµάνσεις της κρίσιµων δεικτών µε την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες για τις τάσεις των δεικτών και τις αλλαγές της συµπεριφοράς τους.
 • Business Explorer.Το Thesis.net BI αναζητεί, συσχετίζει και διανέµει την επιχειρησιακή πληροφορία, βασιζόµενο µόνο σε επιχειρησιακές οντότητες (π.χ. πελάτες, υπόλοιπο, πωλήσεις, κλπ). Ο χρήστης µε σηµείο εκκίνησης µια επιχειρησιακή οντότητα µπορεί να ενηµερωθεί αυτόµατα για κάθε συνδεδεµένη έννοια (π.χ. για ένα πελάτη τα ανοιχτά του τιµολόγια, τα είδη που έχει ήδη αγοράσει ή παραγγείλει κ.ο.κ.), χωρίς καµία απολύτως γνώση του Thesis ERP. Το εργαλείο αυτό επιχειρησιακής εξερεύνησης είναι πλήρως ολοκληρωµένο µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών αναφορών.
 • MIS πωλήσεων.Άµεσο και ταχύτατο εργαλείο πληροφόρησης και reporting, όπου µε απλό και δυναµικό τρόπο συνδυάζονται βασικές επιχειρησιακές οντότητες (πελάτης, κατηγορία πελάτη, οµάδα ειδών, πωλητές κλπ), ώστε να αποδίδουν για κάθε δυνατό συνδυασµό, κρίσιµες επιχειρησιακές αξίες (Πωλήσεις, Μικτό κέρδος, κλπ) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα. Το αποτέλεσµα µορφοποιείται µε την βοήθεια του πιο διαδεδοµένου εργαλείου reporting στον κόσµο (Crystal Reports) και φυσικά διανέµεται σε οποιοδήποτε πρακτικά format (PDF, DOC, XLS, κλπ).

 

Βασικές ενότητες Thesis.net CRM (SaaS):

 • Sales & Marketing Automation: Με την αποτύπωση της εσωτερικής δομής των τμημάτων marketing και πωλήσεων και της προϊοντικής οργάνωσης, το σύστημα διαχειρίζεται τους υποψήφιους πελάτες, τους αξιολογεί και τους εντάσσει στις διαδικασίες (φάσεις) του κύκλου πώλησης που καλύπτει ένα πλήρη κύκλο, από την διαχείριση των ευκαιριών και των προσφορών μέχρι την τελική παραγγελία. Οι ομάδες πωλήσεων διακρίνουν και ομαδοποιούν τους υποψήφιους πελάτες ή τις επαφές ανάλογα με την σημαντικότητα ή το ενδιαφέρον της επιχείρησης, καταγράφουν και προσωποποιούν κάθε επικοινωνία, δημιουργούν αναφορές προβλέψεων ή αξιολογούν μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Με τον ορισμό επιπέδων πρόσβασης της πληροφορίας εσωτερικά στην επιχείρηση διασφαλίζεται η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, υποστηρίζονται με επάρκεια οι εσωτερικές διαδικασίες marketing ή πωλήσεων και δομούνται νέες, συνθέτοντας διαδικασίες, προτεραιότητες και ανθρώπους σε ένα σύνολο, με άμεση επίπτωση την θεαματική βελτίωση του επιπέδου γνώσης των πελατών της επιχείρησης, αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης.
 • Call center & support management: Υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη ή συνεργάτη. Το Thesis.net CRM αυτοματοποιεί την δρομολόγηση και καταγραφή των κλήσεων, την διαχείριση των συμβάσεων, των προβλημάτων και τις λοιπές επιχειρησιακές διαδικασίες. Μετρά την απόδοση στην διαχείριση της εξυπηρέτησης, αποτιμώντας εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα εξυπηρέτησης και υπευθύνους εξυπηρέτησης. Η προαιρετική χρήση της τεχνολογίας CTI, η δυνατότητα ενεργοποίησης workflow διαδικασιών κι η ολοκλήρωση με το Thesis.net ERP προσφέρουν εξαιρετική βελτίωση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής ποιότητας της επικοινωνίας. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης, προσθέτουν τεκμηρίωση και έγκαιρη ανταπόκριση στα προβλήματα, διασφαλίζοντας ταχύτατους χρόνους εξυπηρέτησης.
 • Work flow & user profiles: Η αυτοματοποίηση της ροής των εργασιών στα τμήματα marketing, πωλήσεων αλλά και υποστήριξης αποτελεί μόνιμη ανάγκη και αίτημα. Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως  κανόνες ροής εργασιών, που ορίζονται ή μεταβάλλονται δυναμικά από την επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό οι εργασίες ανάθεσης υποψηφίων πελατών ή ευκαιριών σε πωλητές, η παρακολούθηση των διαδικασιών του κύκλου πώλησης κ.α. εντάσσονται αυτόματα στην εταιρική φιλοσοφία. Την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων, στα επίπεδα ιεραρχίας ή ευθύνης, διασφαλίζει η ιδιαιτερότητα μιας σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες, με τον παραμετρικό ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαδικασίες ή δεδομένα, αλλά και τον προσδιορισμό των επιπέδων πρόσβασης της πληροφορίας στην επιχείρηση. Έτσι το σύστημα προσφέρει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της πληροφορίας να την διαχειρισθεί κατά βούληση και να επιτρέψει ή όχι στους συνεργάτες του, σε συγκεκριμένα τμήματα, ή/και σε κάθε εργαζόμενο στην επιχείρηση να την βλέπει ή/και να την αλλάζει. Το εύρος των εταιρικών στοιχείων που εντάσσονται στην παραπάνω λογική περιλαμβάνει πελάτες, δραστηριότητες, αιτήματα, επαφές, συμβόλαια, ευκαιρίες, προσφορές κλπ. Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει και σύστημα auditing με πλήρη και αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών των χρηστών σε όποιο επίπεδο λεπτομέρειας ζητηθεί.