Thesis ERP-BI (SaaS)

Software as a Service (SaaS)

Αξιοποιήστε τα προιόντα Thesis χωρίς αγορά. Τα περισσότερα προϊόντα Thesis, προσφέρονται και με τη δυνατότητα ετήσιας σύμβασης χρήσης, δηλαδή μίσθωσης χρήσης και όχι αγοράς τους. Οι όροι της μίσθωσης αυτής, αναπτύσσονται σε ειδική σύμβαση, που συμφωνείται αμοιβαία κατά τη παραγγελία τους, πριν την έναρξη της χρήσης. Σε περιπτώσεις χειρισμού πολύ ευαίσθητων δεδομένων και μετά από ειδική συμφωνία, ο χώρος φιλοξενίας μπορεί να ανήκει στον τελικό πελάτη.

Η CGSoft με ενσωματωμένη 30ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σας παρέχει μέσα από την σουίτα επιχειρηματικού software Thesis πλήρη και λειτουργική κάλυψη κάθε επιχειρηματικής ανάγκης ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

To Thesis ERP (SaaS), σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα συστήµατα της σουίτας εφαρµογών Thesis, ενσωµατώνει ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες που καλύπτουν όλο το εύρος των οικονοµικών υπηρεσιών και των λειτουργικών διαδικασιών. Το Thesis ERP (SaaS), επεκτείνει τις διαδικασίες ώστε να καλύπτει περιβάλλοντα συνεργασίας, διαχειρίσιµα από την επιχείρηση, τους πελάτες, τους συνεργάτες, και τους προµηθευτές. Το Thesis ERP (SaaS), αναβαθµίζει αποτελεσµατικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες προσφέροντας υψηλή ολοκλήρωση και διαθεσιµότητα της πληροφορίας. Το εύρος, το βάθος και η ευελιξία του Thesis ERP είναι εξαιρετικά, έτσι ώστε να το καθιστούν σε πρωτοπόρο ERP λύση και κορυφαία για την ελληνική αγορά. Το Thesis ERP (SaaS), επιτρέπει την σταδιακή του επέκταση µε βήµατα, για την παρακολούθηση των διαρκών αλλαγών στον κόσµο των επιχειρήσεων, και την προσθήκη διαδικασιών ή λύσεων κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη. Οι εταιρίες δεν είναι πλέον απαραίτητο να επιβαρύνονται µε δαπανηρά και χρονοβόρα έργα αντικατάστασης ή αναβάθµισης της πληροφοριακής των υποδοµής. Το Thesis ERP (SaaS), εντάσσει και ενεργοποιεί προοδευτικά τους υπάρχοντες πόρους (IT assets), επιτρέποντας σηµαντική εξοικονόµηση κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών. Το Thesis ERP (SaaS), προσφέρει βελτιωµένη απόδοση, ευελιξία και επεκτασιµότητα. Η λύση είναι εύκολα επεκτάσιµη και διαθέτει ενσωµατωµένη και απλοποιηµένη διαδικασία παραµετροποίησης, µειώνοντας σηµαντικά το κόστος χρήσης του.

Το Thesis BI (SaaS) είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο ανάλυσης και πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης. Το Thesis BI (SaaS) περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs) σε GIS, διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ. Χρησιµοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για την υποστήριξη στην λήψη των αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται σε τεκµηριωµένες επιχειρησιακές πληροφορίες που αντλούνται από το σύνολο των δεδοµένων της επιχείρησης. Το σύστηµα προσφέρει την έτοιµη επιχειρησιακή πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς να απασχολεί τον χρήστη ο τρόπος άντλησης ή υπολογισµού της και την απεικονίζει µε διάφορους τρόπους (απεικόνιση σε πίνακες, σε γραφήµατα κλπ). Είναι ένα σύστηµα πλήρως ανοιχτό που αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα γνωστά προγράµµατα αυτοµατισµού γραφείου, εξασφαλίζοντας μέγιστη παραγωγικότητα και ελεύθερη επιλογή εργαλείων.

Βασικές ενότητες Thesis ERP (SaaS)

 • Διαχείριση Συστήµατος. Περιλαμβάνει την διαχείριση των χρηστών (ρόλοι, δικαιώματα, προφίλ, κλπ), το περιβάλλον για την παραμετροποίηση της εταιρίας, την πολύ-νομισματική διαχείριση, την ενιαία διαχείριση απεριόριστων οικονομικών χρήσεων, την διαχείριση των εκτυπωτών, την πλήρη προσαρμογή της εφαρμογής και την αναλυτική διαχείριση όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων.
 • Διαχείριση Αποθήκης. Περιλαμβάνει την συντήρηση των ειδών, την αναλυτική παραμετροποίηση της αποθήκης, το εξελιγμένο σύστημα τιμοκαταλόγων και τιμολογιακής πολιτικής, τις διαδικασίες απογραφών, την υποδομή του e-shop, και το πλήρες σύστημα κοστολόγησης (με εγγραφές πρόβλεψης κόστους). Υποστηρίζονται πλήρως, κανονικά είδη, χρώµα & μέγεθος, serial numbers, παρτίδες, είδη µε διαστάσεις, είδη χωρίς ποσότητα, ταυτόχρονη παρακολούθηση 2 μονάδων μέτρησης, εκτεταμένη υποστήριξη barcodes.
 • Διαχείριση Πελατών – Πωλήσεων. Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του υποσυστήματος πελατών – πωλητών και στόχων πώλησης, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού και εκδόσεων των παραστατικών, τις διαδικασίες εκπτώσεων τζίρου, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (fi-fo, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται μαζικές διαδικασίες µετασχηµατισµού παραστατικών και πλήρη σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.
 • Παραγγελίες πελατών. Περιλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση των προσφορών, των παραγγελιών, την πολλαπλή κατηγοριοποίηση των, την αυτόματη ενημέρωση του status αλλά και της ιστορίας των παραγγελιών. Υποστηρίζονται πλήρως διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης των παραγγελιών, δυναµικών και αυτοµάτων προτάσεων συλλογής, εγκρίσεων αποστολών, ολοκλήρωσης της συλλογής (picking & packing), διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραδόσεων, έκδοσης picking lists, αυτόµατου µετασχηµατισµού σε παραστατικά πώλησης κλπ. Πλήρης υποστήριξη barcode.
 • Διαχείριση Προµηθευτών–Αγορές.Περιλαμβάνει την συντήρηση και εκτεταμένη παραμετροποίηση του υποσυστήματος προμηθευτών και πιστωτών, την κωδικοποίηση των συναλλαγών (σειρές, τύποι παραστατικών, τύποι αποδείξεων), τις διαδικασίες παραμετρικού ορισμού των παραστατικών, την ανάλυση ηλικίας υπολοίπων (fi-fo, open items), την πιστωτική πολιτική. Περιλαμβάνονται πλήρες σύστημα κοστολόγησης εισαγωγών (φάκελος εισαγωγής) με επιμερισμό των δαπανών, διαδικασίες μετασχηματισμού παραστατικών και πλήρη σειρά παραμετρικών εκτυπώσεων.
 • Παραγγελίες αγορών. Περιλαμβάνει πλήρη παρακολούθηση των προσφορών και παραγγελιών, τις κατηγοριοποιήσεις των, την αυτόματη ενημέρωση του status και της ιστορίας των. Υποστηρίζονται διαδικασίες ολικής ή επιλεκτικής ακύρωσης, σύστημα εγκεκριμένων αγοραστών, πλήρες εγκριτικό σύστημα, διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραλαβών, μετασχηματισμοί σε παραστατικά αγοράς και πλήρης υποστήριξη barcodes και τιµοκαταλόγων αγορών.
 • Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Κέντρα κόστους. Υποστήριξη λογιστικού σχεδίου Γ.Λ. και Α.Λ. απεριόριστων βαθµίδων, πολλαπλών ημερολογίων, κωδικοποίησης των κινήσεων, λογαριασµών συγκέντρωσης, εξωλογιστικών κέντρων κόστους και εσόδων. Υποστήριξη σεναρίων κατανοµής, σεναρίων αναµερισµού (cost reallocation), αυτόµατης εισαγωγής άρθρων από Excel. Αυτόματη παραγωγή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων, υποβολής ισοζυγίων, σύστημα προϋπολογισμών (αναθεωρήσεις, αποκλίσεις κλπ) έκδοσης ισολογισμού, δήλωσης Intrastat και βιβλίου εσόδων εξόδων.
 • Ταµειακή Διαχείριση. Κωδικοποίηση τύπων, θέσεων και λογαριασµών των αξιογράφων και των τύπων των αποδείξεων. Συντήρηση των αξιογράφων με πλήρη ιστορικότητα. Αυτοματοποιημένη διαχείριση των πινακίων (µεταβιβάσεις, εξοφλήσεις, καταθέσεις κλπ). Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων (Χαρτοφυλάκια, Ληξιάρια, Cash Flow, κλπ).
 • Πάγια. Αναλυτική κατηγοριοποίηση των παγίων (εγκαταστάσεις, τµήµατα, γραφεία, υπεύθυνοι, κατηγορίες και τύποι). Υποστήριξη τύπων απόσβεσης, αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων απόσβεσης και άλλων κινήσεων (π.χ. πώληση). Γραφική αναπαράσταση και μεταφορά των παγίων σε εγκαταστάσεις, τµήµατα και γραφεία. Ενσωμάτωση παγίου μέσα σε πάγιο. Πλήρης σειρά παραµετρικών εκτυπώσεων.
 • Λιανική (Retail)Ενσωματωμένο σύστημα έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και επιστροφών λιανικής με πλήρη υποστήριξη barcodes. Πρόσθετη συντήρηση στοιχείων πελατών λιανικής (marketing), µε ιστορική καταγραφή των κινήσεων. Έκδοση τιμολογίων με αυτόµατη εφαρµογή της εταιρικής πολιτικής και παρακολούθηση του ταμείου (μετρητά, κάρτες) και των δαπανών των καταστηµάτων.
 • Import ManagerΥποσύστημα αυτόματης εισαγωγής εξωτερικών δεδομένων. Ενημερώνει το Thesis με στοιχεία που τροφοδοτούνται από οποιαδήποτε εξωτερικό σύστημα σε γνωστές μορφές (Excel ή ASCII).

Βασικές ενότητες Thesis BI (SaaS)

 • Analysis Services:Το Thesis BI προσφέρει εξαιρετική επιχειρησιακή πληροφόρηση συνδυάζοντας στοιχεία ειδών, πωλήσεων, αγορών, αλλά και οικονοµικών στοιχείων κερδοφορίας (P&L), σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με αµεσότητα και ευκολία αποτυπώνονται σε πραγµατικό χρόνο κρίσιµες επιχειρησιακές πληροφορίες, µε οποιονδήποτε πρακτικά συνδυασµό και βάθος ανάλυσης, µε άµεση επίπτωση τη θεαµατική βελτίωση του επιπέδου γνώσης της επιχείρησης.
 • Business Alerts:Το Thesis BI υποστηρίζει ένα σύστηµα αυτόµατων ειδοποιήσεων (alerts), που ενεργοποιούνται αυτόµατα όταν συµβούν δεδοµένες επιχειρησιακές συνθήκες. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόµατα σε επιλεγµένους αποδέκτες µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails, SMS) και µε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών για επιχειρησιακά γεγονότα που µπορούν να συµβούν και είτε απαιτείται πρόσθετος χειρισµός για την αντιµετώπιση τους, ή είναι ανεπιθύµητα γεγονότα και θα πρέπει να υπάρξουν άµεσες ενέργειες επίλυσης τους.
 • Business AnalyticsΤο Thesis BI τροφοδοτεί τους διευθυντές των τµηµάτων, τους υπευθύνους καταστηµάτων, τους υπεύθυνους προϊόντων, αλλά κυρίως τους υπεύθυνους της χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης και τους οικονοµικούς διευθυντές, µε κρίσιµα ποσοτικά στοιχεία, µέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης αλλά και τις διακυµάνσεις της κρίσιµων δεικτών µε την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες για τις τάσεις των δεικτών και τις αλλαγές της συµπεριφοράς τους.
 • Business Explorer.Το Thesis BI αναζητεί, συσχετίζει και διανέµει την επιχειρησιακή πληροφορία, βασιζόµενο µόνο σε επιχειρησιακές οντότητες (π.χ. πελάτες, υπόλοιπο, πωλήσεις, κλπ). Ο χρήστης µε σηµείο εκκίνησης µια επιχειρησιακή οντότητα µπορεί να ενηµερωθεί αυτόµατα για κάθε συνδεδεµένη έννοια (π.χ. για ένα πελάτη τα ανοιχτά του τιµολόγια, τα είδη που έχει ήδη αγοράσει ή παραγγείλει κ.ο.κ.), χωρίς καµία απολύτως γνώση του Thesis ERP. Το εργαλείο αυτό επιχειρησιακής εξερεύνησης είναι πλήρως ολοκληρωµένο µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών αναφορών.
 • MIS πωλήσεων.Άµεσο και ταχύτατο εργαλείο πληροφόρησης και reporting, όπου µε απλό και δυναµικό τρόπο συνδυάζονται βασικές επιχειρησιακές οντότητες (πελάτης, κατηγορία πελάτη, οµάδα ειδών, πωλητές κλπ), ώστε να αποδίδουν για κάθε δυνατό συνδυασµό, κρίσιµες επιχειρησιακές αξίες (Πωλήσεις, Μικτό κέρδος, κλπ) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα. Το αποτέλεσµα µορφοποιείται µε την βοήθεια του πιο διαδεδοµένου εργαλείου reporting στον κόσµο (Crystal Reports) και φυσικά διανέµεται σε οποιοδήποτε πρακτικά format (PDF, DOC, XLS, κλπ).