Bράβευση του Thesis.net Wineries

Το βραβείο συμβατότητας με τις ανάγκες του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου, απονεμήθηκε στο λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης οινοποιείων Thesis.net Wineries της εταιρίας μας (CGSoft), κατόπιν πανελλήνιου διαγωνισμού της ΠΑΝΕΠΟ, που διεξήχθηκε στα πλαίσια της κορυφαίας κλαδικής έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012. Είναι εντυπωσιακό ότι, το προϊόν συμμετείχε και ψηφίστηκε από μεγάλο αριθμό οινολόγων σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού, καθώς αναγνωρίστηκε ότι είναι η πρώτη ελληνική εφαρμογή που καλύπτει πλήρως την διαχείριση όλων των σταδίων παραγωγής και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου (από τα αμπελοτεμάχια μέχρι τον τελικό καταναλωτή). Η βράβευση έγινε σε ειδική εκδήλωση, που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων, την περασμένη Παρασκευή 16 Μαρτίου.

Η επιβράβευση της κορυφαίας ποιότητας και των δυνατοτήτων του Thesis.net Wineries συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα της έκθεσης, καθώς παρουσιάστηκε σε ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Οινολόγων ως υποδειγματική, σύγχρονη τεχνολογική λύση για την ολοκληρωμένη επιχειρησιακή διαχείριση μονάδων του κλάδου οινοποιείας.  Η απήχηση της παρουσίασης και τα πολλαπλά αιτήματα για νέες παρουσιάσεις του προϊόντος απ’ τους ανθρώπους του κλάδου, που αναγνώρισαν στο Thesis.net Wineries ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση και την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν και ταυτόχρονα ένα αναντικατάστατο σύμμαχο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν και τη βελτίωση της θέσης τους στη διεθνή αγορά, είναι η καλύτερη απόδειξη της αξίας του προϊόντος και των ανθρώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την παραγωγή του.

Η λύση καταγράφει αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων γεωαναφορικά και μή (σύστημα φύτευσης κλπ), στοιχεία εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων ωρίμανσης, ενέργειες και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ανά φαινολογικό στάδιο, ασθένειες και εχθρούς που παρουσιάζονται και διαχειρίζεται τις δηλώσεις παραγωγής-συγκομιδής ανά παραγωγό αλλά και συνολικά. Ταυτόχρονα παρακολουθεί πολλαπλές ταυτόχρονες ζυγίσεις, ελέγχει (κιλά/στρέμμα) & προσαρμόζει την παραγωγή στις απαιτήσεις χαρακτηρισμού (ΟΠΑΠ, τοπικός κλπ) και καταγράφει την μετατροπή κιλών σε λίτρα γλεύκους και υπολογίζει την φύρα σε εκραγιστήριο, σπαστήρα κλπ. Στο τμήμα οινοποίησης παρακολουθεί οινοποιητές και αναλώσεις οινολογικών προϊόντων κατά το κολλάρισμα, φιλτράρισμα ή την ψύξη και εξαγωγή παραπροϊόντων (οινολάσπη κλπ), διαχειρίζεται  το περιεχόμενο και τα στοιχεία των διαθεσίμων δεξαμενών σε πολλαπλές γραμμές παραγωγής, καταγράφει ημερομηνίες γεμίσματος, μετάγγισης, στοιχεία εμφιάλωσης, δελτία γευσιγνωσίας, στοιχεία παλαίωσης κοκ ενώ διαχειρίζεται ημι-έτοιμα και private labels προϊόντα, υποστηρίζει πλήρες ιστορικό ανά παρτίδα, ποικιλίες, σοδιές κλπ και εξασφαλίζει ιχνηλασιμότητα. Επίσης προσφέρει δυνατότητα αναλυτικής κοστολόγησης και πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο εξαγωγών κ.α.

Η λύση ολοκληρώνεται με το Thesis.net ERP, ένα πλήρες ERP, με ενσωματωμένα συστήματα πληροφορίας (ΒΙ) και πελατειακών σχέσεων (CRM) προσφέροντας έτσι στον χρήστη την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης σε ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά και ταυτόχρονα κορυφαίο τεχνολογικά περιβάλλον πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση της παραγωγής με την εμπορική διαχείριση και το marketing, η επεκτασιμότητα και η αξιοπιστία.Ταυτόχρονα η εφαρμογή εξασφαλίζει την δυνατότητα επεκτάσεων του προγράμματος (σύνδεση με eshop, τηλεφωνικά κέντρα, mobile εφαρμογές κ.α.) παράλληλα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ελληνικής επιχείρησης. Κι όλα αυτά με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης.