Horizon 2020: Συμμετοχή της CGSoft Ltd σε πανευρωπαϊκή πρόταση, με αντικείμενο τις ενεργειακά ευέλικτες κατοικίες

Η πρόταση με τίτλο “Energy FleXible user-CEntric Energy poSitive houseS” (EXCESS), υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του topic “New developments in plus energy houses” και αφορά και τις 4 βασικές κλιματικές ζώνες της Ευρώπης.

Το EXCESS, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας είκοσι ενός ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη. Συντονιστής είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο, αυστριακό ερευνητικό ινστιτούτο JOANNEUM RESEARCH (JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH) (1) και τεχνικός συντονιστής αντίστοιχα, το φινλανδικό, κρατικό, ερευνητικό κέντρο VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) (2).

Μεταξύ των λοιπών εταίρων που συμμετέχουν στην πρόταση, ενδεικτικά αναφέρουμε το ισπανικό εθνικό ερευνητικό κέντρο ανανεώσιμης ενέργειας CENER, ο βελγικός οργανισμός έρευνας στους τομείς της «καθαρής» τεχνολογίας και της αειφόρου ανάπτυξης VITO, και η ομοίως εδρεύουσα στο Βέλγιο PROSPEX, που δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα της υποστήριξης  συνεργατικών σχεδίων, το παγκόσμιο δίκτυο πόλεων/περιφερειών (1.500+ μέλη) για ένα βιώσιμο μέλλον ICLEI, που εδρεύει στη Βόννη κ.α.

Η τιμητική επιλογή της CGSoft, μοναδική ελληνική συμμετοχή, αναμένεται να προσφέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα τόσο στο τμήμα έρευνας και τεχνολογίας της εταιρείας, όσο και στα εξειδικευμένα τελικά προϊόντα/εφαρμογές ολοκληρωμένης διαχείρισης ακινήτων (Thesis.net Property Mgmt., Thesis.net Real Estate, Outsourced Property Services κλπ.), που προσφέρουμε στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και αξιοποιούν με επιτυχία εδώ και χρόνια, πλήθος χρήστες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται -άμεσα ή έμμεσα- στον κλάδο ακινήτων ή έχουν την ευθύνη διαχείρισης σημαντικών χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας.

Επισυναπτόμενη, μπορείτε να βρείτε μια σύντομη, αρχική παρουσίαση της πρότασης. Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάστε να επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

_____________________

  1. JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH (JR), one of Austria’s largest non-university research organisations, is employing around 450 highly qualified staff members thematically structured in 6 research institutes. The role of JR as an innovative partner for business and administration is reflected in its wide range of services: applied research and development for small and medium-sized enterprises is supplemented by custom-designed technical business consulting and vast expertise in interdisciplinary management of complex research contracts at a national and international level. The project subject project will be carried out by the by the groups “International Climate Policy and Economics”, “Future Energy Systems & Lifestyle” and “Weather and Climate Risk Management” at LIFE – Centre for Climate, Energy & Society. The group “International Climate Policy & Economics” has gained national and international recognition for its expertise in energy and climate policy evaluation and instrument design. This include the development of business model for decentralized renewable energy sources including a good understanding on innovation processes. The competences of the group “Future Energy Systems & Lifestyle” comprise technological, economic, environmental and social aspects of various energy technologies and systems. Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) including Life Cycle Analysis (LCA), Life Cycle Costing (LCC) and Social Life Cycle Analyses (SLCA) of energy technologies and energy systems are a focus of the research group. The research group Weather & Climate Risk Management supports companies and society in coping with the risks arising from weather variability and climate change. Methodologically the group draws on consistent analysis and modelling of exact (geographically defined) quantitative, economic and meteorological data including weather driven demand assessment.
  2. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd is a state owned and controlled non-profit limited liability company established by law and operating under the ownership steering of the Finnish Ministry of Employment and the Economy. VTT is an RTO whose activities are focused on three areas: Knowledge intensive products and services, Smart industry and energy systems, and Solutions for natural resources and environment. VTT is impact-driven and takes advantage from its wide multi-technological knowledge base to strengthen Finnish and European industrial competitiveness. VTT can combine different technologies, produce information, upgrade technology knowledge, and create business intelligence and value added for its stakeholders. VTT is ranked among the leading European RTOs Activities on the nZEB and Smart Cities (positive energy building blocks) domains are characterised by genuine trans-disciplinary and cross-sectoral approaches with strong expertise in domains as sustainable urban development, clean technologies, bio-economy, ICT, transport and Energy. On the scope of energy efficient buildings, VTT has competences on the holistic energy-performance, indoor environment, building and product manufacturing technologies which have successfully been used in several European projects such as STORY, eHUB, EEPOS, CITYOPT and MakingCities, as well as development of strategic research agendas of ECTP and E2Bc. VTT has a wide experience in crossing various domains into multidisciplinary innovation processes. Moreover, VTT is an active member of EERA, European Energy Research Alliance. In addition, VTT has a representative within EIP SCC in the high level group and in the Sherpa group. VTT developed the current roadmap for Smart Cities within CIB and contributes to the UN New Urban Agenda. Nationally, VTT has been a representative on the Climate change panel, which advises the Finnish Parliament regarding sustainable cities, energy, and transport systems. In addition, VTT supports Finnish legislation in urban planning, energy certificates, biofuels, and the definition of building codes, among other areas.