Η CGSoft Ltd, ολοκλήρωσε την περασμένη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, την συμμετοχή της στην 19η Prodexpo, με μία αναλυτική παρουσίαση με τίτλο «Implementing an Integrated IT Solution for a REIC» και αντικείμενο τις ιδιαιτερότητες (εισηγμένες εταιρίες ακίνητης περιουσίας, συχνά συνδεδεμένες με ευρύτερο όμιλο επιχειρήσεων και ακόμη συχνότερα με αυξημένη συμμετοχή σε SPVs), τις πρόσθετες απαιτήσεις (συγκριτικά στοιχεία αγοράς, what if scenarios, εκτίμηση απόδοσης επένδυσης, υπολογισμός κόστους απόκτησης και ανάπτυξης, αυτοματοποίηση διαδικασιών κ.α.) αλλά και τις ευκαιρίες (μείωση του εσωτερικού κόστους όπως και της έκθεσης σε κινδύνους, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων αγοράς, βέλτιστη επιλογή επενδυτικών ευκαιριών, ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση μετόχων και επενδυτών, αύξηση απόδοσης και ενίσχυση έναντι ανταγωνισμού) που προσφέρει η μηχανογράφηση μιας Α.Ε.Ε.Α.Π. με την αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων Thesis Property & Real Estate Mgmt. και Thesis ERP, αλλά και των συμπληρωματικών desktop (Thesis GDPR, BPM  κλπ.) και mobile (Thesis MIS) εφαρμογών.

Η φετινή 19η Prodexpo, το κορυφαίο γεγονός στον κλάδο του Real Estate στην Ελλάδα, κάλυψε, όπως κάθε χρόνο με επάρκεια, μέσα σε ένα γεμάτο πληροφορίες και παρουσιάσεις από τους πλέον εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου διήμερο (1-2/11/2018), το σύνολο σχεδόν των διαχρονικών και επίκαιρων θεμάτων, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα: υποδειγματικές παρεμβάσεις ΟΤΑ στην αναβάθμιση του δομημένου και μη περιβάλλοντος, βιωσιμότητα ακινήτων, σχεδιαζόμενα μεγάλα έργα του άμεσου μέλλοντος, υφιστάμενες και αναμενόμενες επιπτώσεις των NPLs, των NPAs και της φορολογίας ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις χθες σήμερα και αύριο, αγορά δευτερεύουσας κατοικίας, συγκριτικά κλαδικά στοιχεία αγοράς ακινήτων ανά κατηγορία στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης,  επενδυτικές προοπτικές στον κλάδο τουριστικών ακινήτων και των εμπορικών κέντρων κ.α.

Η συμμετοχή της CGSoft Ltd, μοναδική από τον χώρο της πληροφορικής, και κυρίως, η θερμή αποδοχή της ως άνω παρουσίασης από τους συμμετέχοντες, επιβεβαίωσε, για μια ακόμη χρονιά, την ηγετική θέση της εταιρίας στην μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και την στρατηγική της στόχευση στον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων, καινοτόμων και ταυτόχρονα προσαρμοσμένων πλήρως στις ειδικές ανάγκες της αγοράς, προϊόντων λογισμικού.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την άψογη συνεργασία και την ευκαιρία που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο συνέδριο. Ως τότε, αναλυτικά στοιχεία για όλα τα προϊόντα Thesis.net, όπως και προσωποποιημένες παρουσιάσεις αυτών, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.