Συμφωνήθηκε σήμερα, η συνεργασία της CGSoft Ltd με την Τράπεζα Κύπρου, για τον σχεδιασμό των λειτουργικών απαιτήσεων ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας της τελευταίας.

Η Τράπεζα Κύπρου, με μακρά και περήφανη ιστορία για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της στην Κύπρο από το 1899, και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1955, είναι το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό συγκρότημα στην Κύπρο, με σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Από το 2013, έχει καταστεί ένας ισχυρότερος οργανισμός, που προσανατολίζεται προς το αποτέλεσμα διασφαλίζοντας την κατάλληλη απόδοση για τους μετόχους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ως άνω συμφωνία, επιβεβαιώνει την σταθερή στόχευση της Τράπεζας Κύπρου στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την αξιοποίηση της αιχμής της τεχνολογίας για τη βέλτιστη εσωτερική της οργάνωση και την προώθηση της διαφάνειας (Η Τράπεζα Κύπρου έχει κερδίσει το βραβείο καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο για τα έτη 2017 και το 2018, από το World Finance και το βραβείο για βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας, της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου το 2016), ενώ παράλληλα, πιστοποιεί με τον πιο άμεσο τρόπο, την ηγετική θέση της CGSoft Ltd, στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, και εγκατάσταση, desktop, web και/ή mobile εφαρμογών, διαχείρισης ακινήτων, τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδας και, κύρια, την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των εξειδικευμένων στο αντικείμενο στελεχών της.