Πλήρης και άμεση διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων, με ενσωματωμένα υποσυστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείρισης επαφών και δραστηριοτήτων

Μάθετε τώρα όλες τις απαντήσεις για τα ακίνητά σας. Χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, αντλήστε οποιοδήποτε πληροφορία θέλετε, κινηθείτε από τα συγκεντρωτικά στοιχεία λογαριασμών και κινήσεων σε αναλυτικά και αντίστροφα, εντοπίστε τάσεις της αγοράς ανά κατηγορία ακινήτων, περιοχή κλπ., δείτε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, αρχειοθετήστε κάθε συμβόλαιο, νομικό έγγραφο, σχέδιο, φωτογραφία, αναθέσετε ενέργειες, ορίστε προθεσμίες, προβλέψτε αποτελέσματα.

Το Thesis.net Property Management είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικής πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση ακινήτων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Η δυνατότητα δυναμικού και πολυδιάστατου συνδυασμού της πληροφορίας αναδεικνύει κάθε πτυχή του χαρτοφυλακίου ακινήτων κάθε επιχείρησης και εξασφαλίζει άριστη ιχνηλασιμότητα. Το Thesis.net Property Management περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αναθέσεις εργασιών, αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs), διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.

Το Thesis.net Property Management χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για την υποστήριξη στην λήψη άμεση και ορθών αποφάσεων της διοίκησης, οι οποίες θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές πληροφορίες που αντλούνται από το σύνολο των δεδομένων των ακινήτων κάθε επιχείρησης ή φορέα. Το σύστηµα προσφέρει την έτοιµη επιχειρησιακή πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απασχολεί τον χρήστη ο τρόπος υπολογισµού της και την απεικονίζει µε διάφορους τρόπους (σε πίνακες, γραφήµατα κλπ).

Το Thesis.net Property Management προσφέρει πληροφορία µε πρακτικά απεριόριστους τρόπους και συνδυασμούς, πληροφορώντας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για κρίσιµους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, κενών ακινήτων, LTV κλπ. ξεκινώντας από το επίπεδο του συνόλου του χαρτοφυλακίου και κατεβαίνοντας µέχρι το επίπεδο κατηγορίας ακίνητου, περιοχής  ή/και µεµονωµένου ιδιοκτήτη ή ακινήτου.

Το Thesis.net Property Management εξασφαλίζει εναλλακτικούς τρόπους άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες, που βασίζονται αυστηρά στα επιχειρησιακά δεδομένα και έννοιες (π.χ. ακίνητα, χώροι, ιδιοκτήτες, μισθωτές, διαχειριστές, κλπ) χωρίς καµία απαίτηση για ειδικές γνώσεις της λειτουργίας του.

Το Thesis.net Property Management είναι ένα πλήρως ανοιχτό σύστημα, που αλληλοεπιδρά κι ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα περισσότερα γνωστά προγράμματα, αξιοποιεί στοιχεία από βάσεις δεδομένων τρίτων (π.χ. Κτηματολόγιο), εξασφαλίζοντας μέγιστη παραγωγικότητα και ελεύθερη επιλογή εργαλείων, μειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο τον απαιτούμενο χρόνο καταγραφής των δεδομένων.

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-12-11T17:23:55+02:00
Go to Top