Συμφωνία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ & CGSoft, για αξιοποίηση του Thesis Property Mgmt.

Η CGSoft συνυπέγραψε χθες 10/6/2015, σύμβαση συνεργασίας με την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.  Η συμφωνία αφορά στην εγκατάσταση και αξιοποίηση της γνωστής εφαρμογής Thesis Property Management για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του ομίλου στην Ελλάδα, την διασύνδεση των δεδομένων κάθε ακινήτου με γεωγραφικές πληροφορίες και την απεικόνιση αυτών σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, καθώς και την παρακολούθηση  των αδειοδοτήσεων, που έχει αναπτύξει η CGSoft για επιχειρήσεις με όγκο ακινήτων και δραστηριότητες, που απαιτούν πολλαπλές, επαναλαμβανόμενες αδειοδοτήσεις από πλήθος φορέων και η οποία αξιοποιείται ήδη παραγωγικά με ιδιαίτερη επιτυχία, από μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία.

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε φέτος 113 χρόνια δραστηριότητας, καθώς ιδρύθηκε το 1902. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πλέον του ενός δίς ευρώ. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει τους εξής κλάδους παραγωγής, διακίνησης και διανομής τσιμέντου, σκυροδέματος, κονιαμάτων και αδρανών υλικών, επεξεργασίας και βιομηχανικής αξιοποίησης ιπτάμενης τέφρας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής κ.α. Η διαχρονικά επιτυχής επιχειρηματική πορεία και καταξίωση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στηρίχθηκε στην εφαρμογή των εκάστοτε πιο σύγχρονων τεχνολογιών, διαδικασιών και μεθόδων έρευνας παραγωγής και διακίνησης/ ­εμπορίας προϊόντων, στην συστηματική έρευνα και την συνεχώς αναβαθμισμένη τεχνογνωσία του, καθώς και στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό του. Η δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υλοποιείται με τις δικές του πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και πρακτικές, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς. Ο ΤΙΤΑΝ ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα, που υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων για τους περισσότερους των 5.000 εργαζομένους που απασχολεί, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου καθώς και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την ΕΚΕ. Είναι, επίσης, μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών καθώς και της Αμερικανικής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών.

Η επιλογή του Τhesis.net Property Management από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, πέρα από τιμητική, είναι μια ακόμη απόδειξη της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων Thesis και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα εξειδικευμένα στελέχη της CGSoft.