Αρχική/cloud, cloud featured/Thesis.net
Property (SaaS)
Property300x200

 

Η μόνη ολοκληρωμένη εφαρμογή για την πλήρη και άμεση διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων, με ενσωματωμένα υποσυστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείρισης επαφών & δραστηριοτήτων.

Μάθετε τώρα όλες τις απαντήσεις για τα ακίνητά σας. Χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, αντλήστε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, κινηθείτε από τα συγκεντρωτικά στοιχεία λογαριασμών και κινήσεων σε αναλυτικά και αντίστροφα, εντοπίστε τάσεις της αγοράς ανά κατηγορία ακινήτων, περιοχή κλπ, δείτε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, αρχειοθετήστε κάθε συμβόλαιο, νομικό έγγραφο, σχέδιο, φωτογραφία, αναθέσετε ενέργειες, ορίστε προθεσμίες, προβλέψτε αποτελέσματα.

Software as a Service (SaaS)

Αξιοποιήστε τα προιόντα Thesis χωρίς αγορά. Τα περισσότερα προϊόντα Thesis, προσφέρονται και με τη δυνατότητα ετήσιας σύμβασης χρήσης, δηλαδή μίσθωσης χρήσης και όχι αγοράς τους. Οι όροι της μίσθωσης αυτής, αναπτύσσονται σε ειδική σύμβαση, που συμφωνείται αμοιβαία κατά τη παραγγελία τους, πριν την έναρξη της χρήσης. Σε περιπτώσεις χειρισμού πολύ ευαίσθητων δεδομένων και μετά από ειδική συμφωνία, ο χώρος φιλοξενίας μπορεί να ανήκει στον τελικό πελάτη.

Το Thesis Property Management είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικής πληροφόρησης που καλύπτει κάθε δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση ακινήτων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Η δυνατότητα δυναμικού και πολυδιάστατου συνδυασμού της πληροφορίας αναδεικνύει κάθε πτυχή του χαρτοφυλακίου ακινήτων κάθε επιχείρησης και εξασφαλίζει άριστη ιχνηλασιμότητα. Το Thesis Property Management περιλαμβάνει σύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts), αναθέσεις εργασιών, αυτοματισμούς υποστήριξης πληθώρας τύπων γραφημάτων, σύστημα δεικτών (KPIs), διασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ.

Το Thesis Property Management χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για την υποστήριξη στην λήψη άμεσων και ορθών αποφάσεων της διοίκησης, οι οποίες θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιχειρησιακές πληροφορίες που αντλούνται από το σύνολο των δεδομένων των ακινήτων κάθε επιχείρησης ή φορέα. Το σύστηµα προσφέρει την έτοιµη επιχειρησιακή πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απασχολεί τον χρήστη ο τρόπος υπολογισµού της και την απεικονίζει µε διάφορους τρόπους (σε πίνακες, γραφήµατα κλπ).

Το Thesis Property Management προσφέρει πληροφορία µε πρακτικά απεριόριστους τρόπους και συνδυασμούς, πληροφορώντας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για κρίσιµους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, κενών ακινήτων, LTV κλπ. ξεκινώντας από το επίπεδο του συνόλου του χαρτοφυλακίου και κατεβαίνοντας µέχρι το επίπεδο κατηγορίας ακίνητου, περιοχής ή/και µεµονωµένου ιδιοκτήτη ή ακινήτου.

Το Thesis Property Management εξασφαλίζει εναλλακτικούς τρόπους άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες, που βασίζονται αυστηρά στα επιχειρησιακά δεδοµένα κι έννοιες (π.χ. ακίνητα, εγκαταστάσεις, ιδιοκτήτες, μισθωτές, διαχειριστές, κλπ) χωρίς καµία απαίτηση για ειδικές γνώσεις της λειτουργίας του.

Το Thesis Property Management είναι ένα σύστηµα πλήρως ανοιχτό που αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα γνωστά προγράµµατα και αξιοποιεί στοιχεία από βάσεις δεδομένων τρίτων (π.χ. Κτηματολόγιο, βάση ακινήτων ΤΕΕ κλπ), εξασφαλίζοντας μέγιστη παραγωγικότητα και ελεύθερη επιλογή εργαλείων, ενώ μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο καταγραφής των δεδομένων.

Το Thesis Property Management συνεργάζεται αρμονικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ελβετική εταιρία DRSdigital, κορυφαία πανευρωπαϊκά εταιρία σε παροχή υπηρεσιών Virtual Data Rooms για transactions ακινήτων, όπως φαίνεται κι απ’ το ενδεικτικό πελατολόγιο που ακολουθεί: Allianz, ARAG, Commerzbank, Cushman&Wakefield, DaimlerChrysler, Deka Immobilien, Deloitte, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Ericsson, Ernst & Young, Hypo Real Estate Bank, IVG Immobilien, Morgan Stanley, The Carlyle Group, PricewaterhouseCoopers, Rothschild, Royal Bank of Scotland, Shell, Syngenta, κ.α. Αντιπρόσωπος της DRSdigital στην ΝΑ Ευρώπη (Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία κλπ) είναι η CGSoft. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει στους πελάτες της για κάθε επιθυμητή συναλλαγή ακινήτων τη βέλτιστη, πλέον ασφαλή, ταχεία, διαφανή κι οικονομική διαδικασία due diligence και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας αυτής.

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Thesis Property Management

Φάκελοι ομάδων ακινήτων: Παρακολουθούνται συγκεντρωτικά ομάδες ακινήτων σε δενδρική δομή καθώς και το σύνολο των απαιτουμένων ή συνοδευτικών εγγράφων και αδειών αυτών (άδειες λειτουργίας, εγκατάστασης, οικοδομικές κλπ) με ιστορικότητα των καταγραφών, ενώ δημιουργούνται και αποστέλονται αυτόματα έγκαιρες προειδοποιήσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες ανανέωσης αυτών πριν την λήξη τους,

Ακίνητα: Πλήρης κι άμεση καταγραφή του συνόλου των δεδομένων κάθε ακινήτου αλλά και διακριτών χώρων αυτών, από τα απολύτως βασικά (κωδικός, περιγραφή, θέση, εμβαδόν πραγματικό και βάσει συμβολαίων) μέχρι ένα πλήθος ειδικών ή μη, όπως τα ακόλουθα: κατάσταση, τρόπος κτήσης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, σ.δ. και υπόλοιπο αυτού, χρήση γης και πολεοδομικό καθεστώς, στοιχεία Κτηματολογίου, νομικού ελέγχου, ελέγχων ασφάλειας και υγιεινής (όπου προβλέπονται), ύπαρξη ή μη ενημερωμένου τοπογραφικού, αξίες (αγοράς, πώλησης, εκτιμητική, εμπορική, αντικειμενική, λογιστική, ασφαλιστική, προτεινόμενη τιμή πώλησης, άμεσης εκποίησης κ.α.), βάρη, νομικά και πραγματικά ελλατώματα του ακινήτου (π.χ. καταπατήσεις, δουλείες, τμήματα υπό απαλλοτρίωση, ζώνες προστασίας, ημιυπαίθριοι, αυθαίρετη δόμηση, κλπ), σχόλια σχετικά με όμορες ιδιοκτησίες, ενέργειες, προβλήματα κλπ. Η εφαρμογή έχει ενσωματωμένη την τελευταία περιφερειακή οργάνωση της Ελλάδας (Καλικράτης), αλλά και αντιστοίχιση αυτής με την παλαιότερη (Καποδίστριας) για διευκόλυνση των χρηστών. Επιπλέον για κάθε ακίνητο μπορούν να καταχωρηθούν οι Ενέργειες που έγιναν και τα Προβλήματά του, οι Ιδιοκτήτες (και εν γένει όσοι έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου), οι Διαχειριστές, οι με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο διακριτοί Χώροι αυτού (κτίρια/όροφοι), οι Καρτέλες λογιστηρίου (μία ή/και περισσότερες) που τηρούνται για το ακίνητο, τα κάθε κατηγορίας Σχέδια/Μελέτες του (συμπεριλαμβανομένων των μελετών), τα Στοιχεία Μετρητών του ακινήτου (Μετρητές Ηλεκτρικού, Τηλεπικοινωνιών κλπ), οι Αναγγελίες ζημίας σύμφωνα με τον αντίστοιχο βοηθητικό πίνακα είδους ασφάλειας, τα Έσοδα/Έξοδα του ακινήτου, τα σχετικά με το ακίνητο Δημόσια Έγγραφα (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις), ομοίως τα Ιδιωτικά Έγγραφα (με αριθμό πρωτοκόλλου) και τέλος οι πρόχειρες Σημειώσεις. Παράλληλα εμφανίζονται οι Ενεργές συμβάσεις κάθε ακινήτου, καταχωρούνται Χαρακτηρισμοί σχετικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του κάθε ακινήτου (π.χ. διατηρητέο, δασική έκταση, αιγιαλός, αρχαιολογική ζώνη, Natura κλπ), όπως και τα προβλεπόμενα αλλά και τα υπάρχοντα Χαρακτηριστικά ασφαλείας (έξοδοι κινδύνου, ρολά ασφαλείας, πρόνοιες για ΑΜΕΑ κλπ).

Ιδιοκτήτες/Μισθωτές/Διαχειριστές/Εμπλεκόμενοι: Πλήρης καταγραφή των στοιχείων όλων των ιδιοκτητών, μισθωτών, διαχειριστών και λοιπών εμπλεκομένων (π.χ. υποψηφίων αγοραστών, μεσιτών κλπ κάθε ακινήτου, του εμπράγματος δικαιώματος επί του ακινήτου και του ποσοστού καθενός εξ αυτών, αλλά και αναλυτικών στοιχείων των εν ισχύ συμβάσεων (μίσθωσης, δανειακών, leasing, χρησιδανείου, ασφάλισης) όπως: διάρκεια, συμφωνηθέν τίμημα, επιβαρύνσεις, συχνότητα, ημέρα και τρόπος καταβολής, εγγυήσεις, ρήτρες και αναπροσαρμογές, είδη ασφάλισης (έχουν ήδη δημιουργηθεί σχετικοί πίνακες για διευκόλυνση των χρηστών) ώστε να παράγονται αυτόματα αναφορές με τις προβλεπόμενες χρημοτοοικονομικές ροές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά ακίνητο, ιδιοκτήτη, περιοχή κλπ. αλλά και να ελέγχεται αυτόματα η ομαλή καταβολή αυτών, να δημιουργούνται οι ανάλογες ειδοποιήσεις σε αντίθετη περίπτωση και φυσικά να παράγονται δείκτες του ακινήτου (απόδοσης, LTV κ.ο.κ.). Τέλος με βάση τα ανωτέρω είναι δυνατή η αυτόματη δημιουργία φορολογικών εντύπων και μεταβολών (π.χ. Ε9 κ.α.)

Δημόσια έγγραφα/Εσωτερικά Έγγραφα/Σημειώσεις: Παρακολουθούνται όλα τα συμβόλαια, οι διοικητικές ή δικαστικές πράξεις και τα λοιπά νομικά ή μη έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με το ακίνητο με πλήρη στοιχεία του συντάκτη, ημερομηνίες και στοιχεία κάθε πράξης, μεταβολές που αυτή επιφέρει (π.χ.στην επιφάνεια του ακινήτου) και αυτόματος επανυπολογισμός αυτών κ.α. ενώ παρέχεται σημαντική υποστήριξη με μια σειρά βοηθητικών πινάκων με πλήρη στοιχεία υποθηκοφυλακείων, τύπων πράξεων κλπ. Ομοίως παρακολουθούνται όλα τα εσωτερικά έγγραφα αλλά και απλές σημειώσεις.

Τεχνικά σχέδια/Μελέτες/Στοιχεία κατασκευών: Πλήρη στοιχεία των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε ακίνητο, των σχεδίων και μελετών, αλλά και δυνατότητα επισύναψης αυτών (κοινό χαρακτηριστικό όλων των εφαρμογών) είτε εισαγοντάς τα ως αρχεία οποιασδήποτε μορφής (doc, excel, pdf, jpeg, avi, cad, dwg κλπ), είτε απευθείας από τον σαρωτή και την έντυπη μορφή τους αν δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική. Επίσης προσφέρεται δυνατότητα αναζήτησης με βάση το περιεχόμενο των συνημμένων αρχείων (π.χ. κάποια λέξη ενός συμβολαίου κ.ο.κ.).

Φωτογραφίες/Χάρτες: Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής απεικόνισης των ακινήτων ακόμα και των τοπογραφικών πινακίδων αυτών, στους χάρτες της επιλογής του χρήστη (Google, Bing, Yahoo), αξιοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο υπόβαθρο, αλλά και των λειτουργιών αυτού (zoom in/out, μετακίνηση κ.ο.κ). Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης και χρήσης κάθε μορφής φωτογραφιών.

Έσοδα-Έξοδα (μισθώματα, ασφάλιστρα, δόσεις δανείων, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έκτακτα κ.α): Αυτόματη δημιουργία εγγραφών μελλοντικών εσόδων, εξόδων ανά ακίνητο με βάση τις ισχύουσες συμβάσεις, με πεδία προβλεπομένων και πραγματικών καταβολών, δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών μετρητών για το ίδιο ακίνητο, δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών (π.χ. ERP), εγγραφή κάθε νέου ή έκτακτου ποσού, αυτόματες προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις στις καταβολές, μερισμός εσόδων εξόδων με βάση τα ποσοστά συνοιδιοκτησίας, δυνατότητα υπολογισμού κοινοχρήστων, ευκολίες αυτόματης δημιουργίας εντύπων Ε2 κ.α.

Άδειες: Καταγράφεται το σύνολο των στοιχείων κάθε μορφής αδειών ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με κάθε ακίνητο και προφανώς προσφέρεται η δυνατότητα επισύναψης των σχετικών εγγράφων, φωτογραφιών, σχεδίων κλπ. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στη φόρμα των Αδειών είναι ο αριθμός φακέλου, ακινήτου ή/και χώρου στον οποίο αντιστοιχεί κάθε άδεια, το είδος της αδείας, το εμβαδόν στο οποίο αναφέρεται, αν είναι ενεργή ή όχι, το θέμα της, η αδειοδοτούσα αρχή, ημερομηνίες έκδοσης/λήξης, στοιχεία πρωτοκόλλου τόσο της αρχικής αίτησης όσο και της αδείας, υπευθύνου, εκπροσώπου, σχόλια κλπ. Ανάλογα με το είδος κάθε άδειας συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία στην αντίστοιχη ομάδα (tab) δεδομένων (π.χ. ΣΤΑΚΟΔ, Οικοδομική, Όχληση κλπ). Ομοίως σε ειδική ομάδα δεδομένων, με τίτλο Ανανέωση, συμπληρώνονται – εφόσον υπάρχουν – στοιχεία σχετικά με την ανανέωση (ημ/νια αίτησης, Α.Π. κοκ).

Εκτιμήσεις: Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στη φόρμα των Εκτιμήσεων ακινήτων είναι ο αριθμός φακέλου, ακινήτου ή/και χώρου που εκτιμούμε, ο σκοπός της εκτίμησης, ο αναθέτων και η ημερομηνία ανάθεσης, ο εκτιμητής και η ημερομηνία εκτίμησης, οι μέθοδοι και το εύρος εκτίμησης, το κόστος, η ημερομηνία παραλαβής, check boxes αν έχουν ακολουθηθεί τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα (IVS), όπως και αν απαιτούνται επόμενες ενέργειες και φυσικά όλες οι αξίες που αναγράφονται σε κάθε εκτίμηση (π.χ. εμπορική, μισθωτική, εύλογη αξία πώλησης, κόστος αντικατάστασης κλπ).

Τεχνικοί έλεγχοι / Αυτοψίες: Καταγράφεται το σύνολο των στοιχείων κάθε μορφής προγραμματισμένου ή έκτακτου τεχνικού ελέγχου και αυτοψίας που σχετίζονται με κάθε ακίνητο και προφανώς προσφέρεται η δυνατότητα επισύναψης των σχετικών εγγράφων, δελτίων, φωτογραφιών, σχεδίων κλπ. Καταχωρούνται πληροφορίες όπως ο αριθμός φακέλου, ακινήτου ή/και χώρου που ελέγχθηκε, ο σκοπός του ελέγχου, ο αναθέτων και η ημερομηνία ανάθεσης, ο ελεγκτής και η ημερομηνία ελέγχου, το εύρος και το αποτέλεσμα του ελέγχου, το κόστος, η ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία προβλεπόμενου επανελέγχου (εφόσον προβλέπεται), όπως και αν απαιτούνται επόμενες ενέργειες και φυσικά αναλυτικά όλα τα κόστη που αναγράφονται σε κάθε έλεγχο/αυτοψία ακινήτου.

Τύποι ενεργειών / αποτελεσμάτων, ορισμός ενεργειών: Καταγράφονται οι κωδικοί και οι περιγραφές όλων των ενεργειών, η κατηγορία και το στάδιο στην οποία ανήκουν, ο απαιτούμενος ρόλος χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη ενέργεια, check box με το αν η καταγραφή μιας ενέργειας πρέπει να ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο σταδίου ακινήτου, σχόλια κλπ. Ομοίως στη φόρμα τύποι αποτελεσμάτων καταγράφονται οι κωδικοί και οι περιγραφές όλων των αποτελεσμάτων, καθώς και σχόλια. Τέλος στη φόρμα Ορισμός ενεργειών/μεταβολών καταγράφονται οι κωδικοί και οι περιγραφές όλων των ενεργειών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και ορίζονται οι επιθυμητές μεταβολές στις τιμές συγκεκριμένων στηλών, ή οι ενημερώσεις μέσω email συγκεκριμένων παραληπτών με μηνύματα επίσης συγκεκριμένου θέματος και περιεχομένου. Φυσικά και σε αυτή τη φόρμα υπάρχει πρόβλεψη πεδίου σχολίων.

Επαφές/Δραστηριότητες/Ημερολόγιο: Το προϊόν προσφέρεται με ενσωματωμένο υποσύστημα καταγραφής στοιχείων όλων των επαφών και των σχέσεων ή ιδιοτήτων που αυτές έχουν, πλήρους καταγραφής ανάθεσης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων ανά χρήστη, κόστους που έχουν, follow up κ.ο.κ. αλλά και προσωπικού ημερολογίου (ημερήσιου, εβδομαδιαίου κλπ) για κάθε χρήστη. Τέλος το Thesis Property Management, όπως όλα τα προϊόντα Thesis.net, περιλαμβάνει δυνατότητα διασύνδεσης με IP τηλεφωνικά κέντρα και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν για ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Business Alerts: Το Thesis Property Management υποστηρίζει ένα σύστηµα αυτόµατων ειδοποιήσεων (alerts) αλλά και αναθέσεων εργασιών σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών ή μεμονωμένο χρήστη, που ενεργοποιούνται αυτόµατα εφάπαξ ή περιοδικά όταν συµβούν δεδοµένες επιχειρησιακές συνθήκες. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόµατα σε επιλεγµένους αποδέκτες µε την χρήση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (emails, SMS) και µε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών που τις προκάλεσαν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται µια άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση των καταλλήλων αποδεκτών για επιχειρησιακά γεγονότα που µπορούν να συµβούν και είτε απαιτείται πρόσθετος χειρισµός για την αντιµετώπιση τους, ή είναι ανεπιθύµητα γεγονότα και θα πρέπει να υπάρξουν άµεσες ενέργειες επίλυσης.

Business Intelligence: Το ενσωματωμένο Thesis BI αναζητεί, συσχετίζει και διανέµει την επιχειρησιακή πληροφορία, βασιζόµενο µόνο σε επιχειρησιακές οντότητες (π.χ. ιδιοκτήτης, κατηγορία ακινήτων, έσοδα κλπ). Ο χρήστης µε σηµείο εκκίνησης µια επιχειρησιακή οντότητα µπορεί να ενηµερωθεί αυτόµατα για κάθε συνδεδεµένη έννοια. Το εργαλείο αυτό της επιχειρησιακής ευφυΐας είναι πλήρως ολοκληρωμένο µε εργαλεία αυτοµατισµού γραφείου και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών αναφορών. Τροφοδοτεί τους υπεύθυνους της χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης και τους οικονοµικούς διευθυντές, µε κρίσιµα ποσοτικά στοιχεία, µέτρησης της απόδοσης κάθε ακινήτου αλλά και τις διακυµάνσεις της κρίσιµων δεικτών της αγοράς real estate, µε την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες για τις τάσεις των δεικτών και τις αλλαγές της συμπεριφοράς τους. Η εφαρμογή προσφέρεται με πλήθος εκτυπώσεων και αναφορών και φυσικά προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:Προβλεπόμενα- Πραγματικά Έσοδα Έξοδα / ακίνητο / μήνα, Κενά ακίνητα / περιοχή, κατηγορία, ιδιοκτήτη, τύπο κλπ, Αναπροσαρμογές μισθώσεων, Αναθέσεις τεχνικών ελέγχων, Προϋπ/σμός χρήσης, Στοιχεία οικοπέδων, Πίνακας έγκρισης σκοπιμότητας ενεργειών, Δελτίο Καταγραφής Ζημιών, Αναγγελία Συμβάντων, Εκτιμήσεις- Τεχνικοί έλεγχοι / ακίνητο, εκτιμητή, φάκελο, Γεωγραφική απεικόνιση συγκεκριμένων ακινήτων ανάλογα με τον τύπο, την κατάσταση την κατηγορία κλπ, What-if εκτυπώσεις προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων ανάλογα με εκτίμηση για την πορεία του πληθωρισμού (ΔΤΚ) κ.α.

2020-06-18T14:42:30+03:00
Go to Top