Αρχική/THESIS.net/Thesis
Artworks Management

Thesis Artworks Management

Μοναδική εφαρμογή καταγραφής και διαχείρισης έργων τέχνης

Η εφαρμογή Thesis Artworks Management είναι μια πλήρης λύση, ηλεκτρονικής διαχείρισης, πάσης φύσεως έργων τέχνης, μεμονωμένων, τμημάτων ή/και ολόκληρων δημόσιων ή ιδιωτικών συλλογών, η οποία έχει τη δυνατότητα -και συντηρεί εύκολα άμεσα και με ασφάλεια- μια βάση δεδομένων, με πλήρη στοιχεία (ιδιοκτησιακά, γνησιότητας, ιστορικά, περιγραφικά, διαστασιολογικά, υλικών, καλλιτεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, ασφαλιστικά, γεωαναφορικά κοκ) όλων των έργων τέχνης που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή στη διαχείριση του χρήστη. Φυσικά, όπως σε όλα τα υποσυστήματα Thesis, προσφέρεται η δυνατότητα επισύναψης και αναζήτησης δίχως κανένα περιορισμό χειρόγραφων (σκαναρισμένων) και ηλεκτρονικών αρχείων κειμένου, ενυπόγραφων ή μη πιστοποιητικών, σφραγίδων, excel, pdf, cad, dwg, φωτογραφιών, mp3, audio, video, mp4 κ.α.

Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα καταχώρισης των συντηρήσεων που απαιτούνται όπως και όσων γίνονται σε αυτά τα έργα τέχνης, αλλά και του κόστους αυτών, έτσι ώστε με βάση τα ιστορικά δεδομένα, να μπορεί να γίνεται και ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός του απαιτούμενου κόστους των μελλοντικών συντηρήσεων κάθε έργου, ή συνολικά μιας συλλογής.

Επίσης, σε ξεχωριστή οντότητα, καταχωρούνται με ιστορικότητα τα εκάστοτε πιθανά προβλήματα -και οι ενέργειες για την επίλυσή τους- που σχετίζονται με κάθε έργο ή κάθε καλλιτεχνική συλλογή. Πραγματοποιείται ακόμη, αναλυτική καταγραφή, όλων των διακινήσεων των έργων/συλλογών, είτε αυτή αφορά μια προσωρινή μετακίνησή τους σε άλλο σημείο, μέσα στον χώρο, ακίνητο ή υπαίθρια θέση, που ήδη βρίσκονται, είτε δανεισμό έργου/ων σε κάποιον τρίτο φορέα (έκθεση, μουσείο, ΑΕΙ, event, κοκ), είτε μεταφορά του για σχετική με αυτό εργασία (εκτίμηση, συντήρηση, δημοπρασία κ.α).

Τέλος, συντηρείται πλήρες αρχείο όλων των εκτιμήσεων που έγιναν για κάθε έργο, με ιστορικότητα, πληροφορίες για τον εκτιμητή και την χρονική στιγμή της εκτίμησης, την μέθοδο που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα κοκ, αλλά και πλήθος δείκτες (KPIs) και αναφορές σχετικές με τα έργα τέχνης.

2020-06-17T15:20:08+03:00
Go to Top