Αρχική/THESIS.net/Thesis
Logistics

Thesis Logistics

Η λύση για την αποδοτικότερη οργάνωση κάθε αποθήκης.

Με το Thesis Logistics:

 • Οι παραλαβές εμπορευμάτων ολοκληρώνονται on line με την χρήση ασύρματων τερματικών
 • Οι παραδόσεις οργανώνονται, συλλέγονται κι εκτελούνται με ασφάλεια πιστότητα και απλότητα
 • Οι απογραφές δεν είναι κόπος, γίνονται όσες φορές χρειάζονται ενημερώνουν το σύστημα on line με ταχύτατα και ασφάλεια.
 • Οι συσκευασίες  οργανώνονται και καταγράφονται στο σύστημα
 • Το λογιστήριο ή/και η αποθήκη απλά τιμολογούν, αφού νωρίτερα ηλεκτρονικά ενημερώνονται για ολοκλήρωση της συσκευασίας.
 • Όλα πλέον γίνονται αυτοματοποιημένα.

Βασικές ενότητες Thesis Logistics

 • Παραλαβές
 • Παραδόσεις
 • Απογραφές

Το Thesis Logistics αξιοποιεί:

 • Πολλαπλά barcodes
 • Ασύρματα δίκτυα (WiFi) σε αποθήκες με πολλαπλά σημεία εισόδου
 • Την αναβαθμισμένη έκδοση Thesis ERP
 • Εγκατεστημένες άδειες Terminal Services

Το Thesis Logistics εξασφαλίζει:    

 • Ταχύτερη (μέχρι 50%) εκτέλεση των εργασιών
 • Μηδενικά λάθη, ελαχιστοποίηση διορθώσεων κλπ
 • Μειωμένες απαιτήσεις εξειδικευμένου προσωπικού
 • Αυτόματους ελέγχους και ειδοποιήσεις για λάθος συλλογές ή παραλαβές
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
 • Ελαιστοποίηση κόστους προμήθειας πρόσθετου, ακριβού εξειδικευμένου λογισμικού logistics τρίτων κατασκευαστών
 • Ένα ενιαίο ΟΠΣ σύστημα από το marketing (CRM) μέχρι το Λογιστήριο (ERP)
2020-06-17T15:47:17+03:00
Go to Top