Αρχική/THESIS.net/Thesis
For Electricity Companies

Thesis for Electricity companies

Μοναδική και πλήρης ελληνική εφαρμογή για την υποστήριξη των εταιριών εισαγωγής, παραγωγής ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Η CGSoft με 20ετή επιτυχημένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη επιχειρηματικού λογισμικού παρέχει μέσα από την συγκεκριμένη λύση πλήρη και λειτουργική κάλυψη κάθε ανάγκης σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών για τις εταιρίες του χώρου ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας (παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας).

Το Thesis εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση, υψηλή προσαρμοστικότητα, επεκτασιμότητα και απαράμιλλη αξιοπιστία. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία υλοποίησης του εγγυώνται ταχύτατη, ασφαλή και χαμηλού κόστους απροβλημάτιστη λειτουργία. Το Thesis είναι ένα απόλυτα ανοιχτό σύστημα. Όλα τα server side προγράμματα (sources) και οι εκτυπώσεις διατίθενται ανοιχτά και πλήρως διαμορφώσιμα σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης.

Η εφαρμογή για εταιρίες του κλάδου ενέργειας καλύπτει ήδη πρόσθετες και ειδικές ανάγκες όπως ενδεικτικά καταγράφονται παρακάτω, ενώ προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης ανάλογα με τις απαιτήσεις:

Δημιουργία πίνακα για διαχείριση τύπων παραστατικών ΔΕΗ βάσει προδιαγραφών σχετικών αρχείων τόσο για την μεσαία όσο και για την χαμηλή τάση με τα παρακάτω πεδία: Κωδικός και περιγραφή τύπου, Πάγιο, Ειδικό τέλος ΑΠΕ, Μήνες χρέωσης, Ισχύς, Ποσότητα KWh / κατηγορία, Τιμή KWh / κατηγορία, Ελάχιστη χρέωση, Περίοδος ισχύος τιμοκαταλόγου κλπ.

Πρόγραμμα υπολογισμού τιμών βάσει τιμοκαταλόγου ΔΕΗ

Δημιουργία αναλυτικού πίνακα που συνδέεται με τον βασικό πίνακα πελατών και έχει επιπλέον πεδία : Αριθμός μετρητή, Αριθμός μετρητή ΔΕΣΜΗΕ, Κωδικός τύπου παραστατικού ΔΕΗ, Συμφωνημένη ισχύς (χωρισμό ενεργού / αέργου), ποσοστό έκπτωσης, τιμή χρέωσης ισχύος, κλίμακες χρέωσης ενέργειας.

Δημιουργία αναλυτικού πίνακα με τις καταναλώσεις του πελάτη / 15 min που στέλνει ο ΔΕΣΜΗΕ με τα παρακάτω πεδία: Ημερομηνία κατανομής, Κωδικός και επωνυμία πελάτη, Κωδικός μετρητή, Τύπος σύνδεσης, Συντελεστής μετασχηματισμού, Ώρα κατανάλωσης, Ενέργεια, Κλάσμα ενεργού αέργου κ.α.


Πρόγραμμα
Import Manager αυτόματης ενημέρωσης του πίνακα καταναλώσεων πελατών.

 

Εφαρμογή αυτόματης δημιουργίας τιμολογίων πελατών από τα δεδομένα του πίνακα καταναλώσεων πελατών. Καταγραφή ποσοτήτων (KW) και τιμών μονάδας με ακρίβεια 5 και 7 δεκαδικών αντίστοιχα.

 

Συνοδευτική κατάσταση με τις καταναλώσεις που επισυνάπτεται με το παραστατικό για τα τιμολόγια Λιανικής. Εκτυπώσεις με: Αναλώσεις / ώρα, Διαχωρισμένες ενεργές και άεργες αναλώσεις / 15min.

 

Δημιουργία πίνακα με τις εισαγωγές / παραγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (Πωλήσεις στη ΔΕΣΜΗΕ) / ώρα με τα παρακάτω πεδία : Ημερομηνία, ώρα εισαγωγής, Χώρα εισαγωγής, Πρόγραμμα παραγωγής / εισαγωγής, Ποσότητα kWh, Συντελεστής απωλειών, Ποσότητα εκκαθάρισης, Τιμή μονάδος, Πίστωση κ.α.

Αυτόματη ενημέρωση πίνακα εισαγωγής / παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από excel.

 

Ελληνικά και ξένα παραστατικά με χωριστή αρίθμηση, πλήθος φορμών για εκτυπώσεις: εισαγωγή πεδίου ημερομηνίας εξόφλησης, σύγκριση τιμολογίου βάση παρόχου και τιμολόγησης ΔΕΗ ώστε να είναι εμφανές το κέρδος του πελάτη κ.α.

Ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Thesis Application Builder που εξασφαλίζει άμεση και εξαιρετική απόδοση στην ανάπτυξη πρόσθετων εφαρμογών, αλλαγών ή βελτιώσεων υφισταμένων

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Thesis αξιοποιεί άμεσα και παραγωγικά τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft. Η διαδραστικότητα με τον χρήστη είναι απόλυτα συμβατή με Windows και MS Office. Επικοινωνεί αμφίδρομα με τα Microsoft προγράμματα αυτοματισμού γραφείου και με όλα τα γνωστά τηλεφωνικά κέντρα. Διαθέτει σύστημα auditing με δυνατότητα πλήρους και αναλυτικής καταγραφής κάθε ενέργειας οποιουδήποτε εκ των χρηστών και σε οποιοδήποτε επίπεδο ζητηθεί από την επιχείρηση. Η επιλογή παρουσίασης του Thesis.net ως υποδειγματικής πλατφόρμας ελληνικού λογισμικού από πολλά ΑΕΙ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΜΒΑ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας) αλλά και από μεγάλες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις (EFT, S&B, BMW, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ κ.α.), για την ανάπτυξη εφαρμογών είναι μια ακόμη απόδειξη της τεχνολογικής υπεροχής του καθώς και της υψηλής τεχνογνωσίας των ανθρώπων της CGSoft.

2020-06-18T11:17:06+03:00
Go to Top