Thesis.net ERP και εξειδικευμένη εφαρμογή για εταιρίες παραγωγής, εισαγωγής & πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην EFT Hellas

Προφίλ πελάτη

Ο όμιλος EFT Group είναι ηγέτης στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Εμπορεύεται περίπου το 20% της συνολικής ενέργειας που διακινείται διεθνώς σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Ουκρανία έως την Ελλάδα. Η EFT HELLAS Α.Ε. είναι εμπορική εταιρία παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και έχει λάβει από το 2005 άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (150 MW). Τα τελευταία χρόνια η EFT HELLAS έχει αυξήσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα με την σύναψη σχετικών συμβάσεων τόσο με την ΔΕΗ όσο και με μεγάλες ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις όπως οι: Αλουμίνια Ελλάδας, Ηρακλής ΑΕ, Τιτάν ΑΕ, Ήρων Θερμοηλεκτρική ΑΕ κ.α. Παράλληλα εισάγει και προσφέρει στον ΔΕΣΜΗΕ ηλεκτρική ενέργεια από χώρες της Βαλκανικής (Albania, Bulgaria, F.Y.R.O.M. κ.α). Τέλος και μετά το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην χώρα μας η EFT Hellas AE ήδη διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές (βιομηχανικούς, ξενοδοχειακούς κ.α.) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η EFT HELLAS συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για την αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών εισαγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας διέγνωσε την ανάγκη ανάπτυξής της, μέσα από άμεσα εφαρμόσιμα επιχειρησιακά σχέδια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε παράλληλα με την ενίσχυσή της θέσης της στην αγορά, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, και ελέγχου του συνόλου των διαδικασιών, με εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρία ήταν πολύ αυξημένα για να επιλυθούν, καθώς θα έπρεπε να ενσωματώσει το σύνολο της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Η. & του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., καθώς και πολλές ανεξάρτητες μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές, με αποτέλεσμα δυσχερή παρακολούθηση κρίσιμων εργασιών. Στοιχεία που σε συνδυασμό με την απουσία των αυτοματισμών, που ένα σύγχρονο ΟΠΣ προσφέρει, έκαναν κάθε αίτημα κεντρικής πληροφόρησης ή ενημέρωσης των καταναλωτών, ένα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο έργο.

Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας ήταν περιορισμένη και σίγουρα κατώτερη των υψηλών απαιτήσεων και στόχων της διοίκησης της εταιρίας, καθώς προσλαμβάνονταν με παλαιά εργαλεία, σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας.

Το σύστημα παρακολούθησης απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί των διαδικασιών σημαντική ενίσχυση λόγω όγκου στοιχείων κ.ο.κ.

Παράλληλα, στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες της εταιρίας συνεχώς αυξάνονταν και απαιτούσαν άμεση επίλυση.

 Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση προϋπέθετε τον αρμονικό συνδυασμό πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση, η επεκτασιμότητα κι η αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, δυνατότητα της EFT Hellas να προχωρά η ίδια σε επεκτάσεις κλπ.

Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτό, να συνοδεύεται από εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας (ΒΙ) και φυσικά να συνδέεται με πρόγραμμα μισθοδοσίας.

Η επιλογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Thesis.net ERP, σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα επί μέρους υποσυστήματα (μετρητές πελατών, καταναλώσεις πελατών, διαχείριση εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το εξωτερικό, τιμοκατάλογοι ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ κλπ) που αναπτύχθηκαν ειδικά για την EFT Hellas (όλα πλήρως διασυνδεδεμένα σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισε άμεσα την πρόκληση, αφού ανταποκρίθηκε πλήρως στους στόχους της διοίκηση της εταιρίας.

Το Thesis.net, εξαιρετικά ανοιχτό, σύγχρονο και επεκτάσιμο σύστημα, μπορεί να διασυνδεθεί ώστε να εξυπηρετήσει άμεσα όλες τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρίας.

 Τα Οφέλη

Η λειτουργία αυτοματοποιημένου και κεντρικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αναμένεται να προσφέρει τα μέγιστα. Οι διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, που είναι η ανάπτυξη του δικτύου κι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η επιχειρησιακή πληροφορία είναι άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη για αξιολόγηση και λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από την διοίκηση. Λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οι πελάτες καταναλωτές έχουν πληρέστερη και ταχύτερη εικόνα του λογαριασμού τους αλλά και του οφέλους που προσφέρει η συνεργασία τους με την EFT Hellas. Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία και γίνεται πραγματικό εργαλείο στην λειτουργία αλλά και την – με εντυπωσιακό ρυθμό – διαρκή ανάπτυξη της εταιρίας στην Ελλάδα.