Ο Φεβρουάριος ξεκίνησε με σημαντικές επιτυχίες για την CGSoft και τις κορυφαίες εφαρμογές διαχείρισης ακινήτων Thesis Property & Real Estate Management που αποκλειστικά διαθέτει, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη θέση ισχύος και των δύο στην ελληνική και όχι μόνον αγορά. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η υλοποίηση του έργου ολοκληρωμένης μηχανογράφησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ με την αξιοποίηση των προϊόντων Thesis ERP και Thesis Property Management.
  • Το Thesis Property Management και τις συναφείς με αυτό web λύσεις outsourced property services επέλεξε και η Cepal για την μηχανογραφική διαχείριση των χαρτοφυλακίων ενυπόθηκων και μη ακινήτων που έχει αναλάβει. Η Cepal είναι μία εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, υπό τις ρυθμίσεις της ΤτΕ. Μέσα από τη στρατηγική τεχνογνωσία και τις προηγμένες μεθόδους εξυπηρέτησης που διαθέτει, παρέχει από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της το 2016 καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις σε πελάτες και δανειολήπτες.Ως πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, η Cepal φιλοδοξεί να γίνει η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, παρέχοντας έγκαιρες αμοιβαίες και επωφελείς λύσεις εξυπηρέτησης σε πελάτες και δανειολήπτες, εφαρμόζοντας επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές. Το όραμά της εστιάζει στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μέσω νέων εξειδικευμένων πρακτικών και τεχνογνωσίας, που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στο σύνολο των διαδικασιών μας.
  • Παράλληλα, στο πλαίσιο σχετικής δράσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020, προτάθηκε από ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων η συμμετοχή της CGSoft Ltd στην υποβολή πρότασης με αντικείμενο τις ευέλικτες, χρηστο-κεντρικές, ενεργειακά θετικές κατοικίες. Η πρόταση αυτή, αναγνωρίζει στην CGSoft Ltd υψηλή εξειδίκευση σε θέματα σχεδίασης ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης ακινήτων και στο Thesis Property Management μια λύση που περιλαμβάνει ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυΐας που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ακινήτων, τέλεια προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς ακινήτων. Με δεδομένη την στρατηγική στόχευσή και τη διαρκή επένδυση της CGSoft Ltd στην έρευνα, η τιμητική αυτή πρόταση έγινε άμεσα και με ενθουσιασμό δεκτή από την εταιρία μας. Η συμμετοχή στην ως άνω δράση, στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση της λειτουργικότητας των προσφερόμενων εφαρμογών διαχείρισης ακινήτων, ενσωματώνοντας υπηρεσίες ανάλυσης ευελιξίας της (ενεργειακής) ζήτησης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των κτιριακών εγκαταστάσεων, να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες εξοικονόμησης πόρων ή/και εσόδων μέσω αντίστοιχης συγκεντρωτικής και ευέλικτης πρόβλεψης στην αγορά ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις για την εταιρία μας και τα προϊόντα Thesis στα νέα της ιστοσελίδας μας