H δικηγορική εταιρία
« Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες »
αξιοποιεί πλήρως τα
Thesis.net Law Office
, Thesis.net Collection, B2B, B2C.

Προφίλ πελάτη

H «Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες» είναι μια ιδιαίτερα έμπειρη και καταξιωμένη εταιρία παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Διαχειρίζεται με επιτυχία μεγάλο όγκο κρίσιμων νομικών υποθέσεων και παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα στην παροχή υπηρεσιών συλλογής ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε συνεργασία με τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Τράπεζες).Η μεγάλη της επιτυχημένη παράδοση και η ικανότητα χειρισμού απαιτητικών υποθέσεων την κατατάσσουν στην πρώτη γραμμή των εταιριών του κλάδου.

Επιχειρηματικές ανάγκες

Η «Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες» διαχειρίζεται καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο διαφορετικών υποθέσεων. Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες στις ενότητες Γενικής Δικηγορίας, B2C Collections, B2B Collections.

Η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων σε συνδυασμό με τις ανάγκες για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση των δικαστικών αλλά και των εξωδικαστικών υποθέσεων, και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, οδήγησαν στην ανάγκη για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ).

Το ΟΠΣ είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες της εταιρίας ώστε να διασφαλίζει σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα και την άμεση και ασφαλή ενημέρωση της διοίκησης. Υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων σε συνεργασία με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το σύστημα πρέπει να εγγυάται την πολύ υψηλή απόδοση, την συνεχή (24ώρες Χ 365 ημέρες) διαθεσιμότητα, την μέγιστη αξιοπιστία και την ευελιξία της επέκτασης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια της δικηγορικής εταιρίας. Επιπλέον με την ευρεία καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονται και υλοποιούνται καθημερινά άμεσα αιτήματα για πρόσθετη λειτουργικότητα και την παροχή εξ αποστάσεων ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών.

 

Η Λύση

Ως η πιο ενδεδειγμένη λύση, επελέγη, η εγκατάσταση και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Thesis.net ως βασικού πυρήνα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων ειδικών modules (προγραμμάτων), συνυφασμένων με το ειδικό αντικείμενο της δικηγορικής εταιρίας. Ειδικότερα έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω εξειδικευμένα modules, Thesis.net Law Office, Thesis.net B2C Collections, Thesis.net B2B Collections, Thesis.net Host Interfaces, Thesis.net Documents αλλά και άλλα πιο εξειδικευμένα.

Επιπλέον το ΟΠΣ αξιοποιεί πλήρως το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Thesis.net BI, διασυνδεδεμένο σε πραγματικό χρόνο (on line) με όλα τα προηγούμενα modules, προβάλλοντας πλήθος πληροφοριών με κρίσιμους δείκτες απόδοσης (KPIs). Η προσφερόμενη λύση αξιοποιεί αποκλειστικά τεχνολογίες αιχμής της Microsoft (.Net 2.0, Microsoft SQL Server 2005, Visual Studio 2008, κλπ) με συνεχή αναβάθμιση σε .Net 3.5, MS SQL server 2008, κλπ.

Η λύση υποστηρίζει πλήρως δυνατότητες απομακρυσμένης διασύνδεσης και προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών πρόσθετων λειτουργιών σε περιβάλλον WEB. Η αξιοποίηση των παραπάνω λύσεων απαντά με εξαιρετική επιτυχία στο ζητούμενο της «Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες» για ένα συμπαγές, ολοκληρωμένο και απόλυτα λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα.

Το Thesis.net αυτοματοποιεί πλήρως και με ακρίβεια την ανταλλαγή και ενημέρωση των στοιχείων με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διασφαλίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και υψηλή λειτουργικότητα.

Η ολοκλήρωση των προϊόντων και διαδικασιών σε ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά περιβάλλον εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα στην δικηγορική εταιρία με προφανή οφέλη στην παραγωγικότητα της.

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία με μηδενικό χρόνο down time για πάνω από 1 χρόνο.

 

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρίας από τα πολλά προϋπάρχοντα διακριτά και ανεξάρτητα συστήματα, σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεικτών απόδοσης, η αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος.

Το σύστημα αξιοποιεί παραγωγικά τους διαθέσιμους πόρους της δικηγορικής εταιρείας, αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις διαδικασίες ηλεκτρονικής συνεργασίας με τους εξωτερικούς πιστωτικούς οργανισμούς και εξυπηρετεί με επάρκεια τους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρίας.

Παράλληλα το τεχνολογικό περιβάλλον της λύσης αξιοποιεί με επάρκεια τεχνολογίες για απομακρυσμένη λειτουργία, όπως ιδιωτικά δίκτυα, WEB, CTI, κλπ.

Η καθημερινή λειτουργική αξιοποίηση του περιβάλλοντος Thesis.net δικαιώνει απόλυτα την επιλογή της «Κ. Καραγκούνης & Συνεργάτες».