Την επικαιροποίηση και διεύρυνση της συνεργασίας τους συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα η CGSoft και ο όμιλος Imerys μέσω της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η τελευταία έκδοση του Thesis.net Property Management, στην κρίσιμη για τον όμιλο διαχείριση των ακινήτων του και των μονάδων εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών που διαθέτει στην Ελλάδα. Η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα του συνόλου των δεδομένων όπως το αρχείο ορυχείων, η παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδότησης (άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, πολεοδομικές κτλ.), η παρακολούθηση των μελετών (τεχνικές μελέτες εκμετάλλευσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.), των πιστοποιητικών, των εγγυητικών, των γνωμοδοτήσεων, των νομικών ενεργειών κοκ., σε συνδυασμό με τις διαρκείς ανάγκες για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση των σχετικών υποθέσεων, τις αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης και κυρίως, η απρόσκοπτη και πολύχρονη συνεργασία μας με την κορυφαία επιχείρηση στον κλάδο, ήταν στοιχεία που οδήγησαν σε αυτήν, την ιδιαίτερα τιμητική για την εταιρία μας και την ποιότητα των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών της, απόφαση.

Ο όμιλος Imerys, με 17.800 εργαζόμενους, ετήσιο κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 4,6 δις ευρώ (στοιχεία 2018), 270 ενεργούς βιομηχανικούς χώρους και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών, προσφέροντας λειτουργικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας σε μεγάλο αριθμό τομέων, από τις βιομηχανίες μεταποίησης μέχρι τα καταναλωτικά αγαθά και τα δομικά προϊόντα. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, τη δημιουργικότητα και την προσήλωσή τους στις ανάγκες των πελατών, όλα τα τμήματα και τα στελέχη του Ομίλου εντοπίζουν συνεχώς νέες εφαρμογές και αναπτύσσουν λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας με μια αποφασιστική προσέγγιση στην υπεύθυνη ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, οι εταιρίες του ομίλου εξορύσσουν κι επεξεργάζονται κυρίως μπεντονίτη και περλίτη. Ειδικότερα, η Imerys Greece (πρώην S&B Greece) είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πρωτογενώς επεξεργασμένου περλίτη παγκοσμίως και ταυτόχρονα, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μπεντονίτη παγκοσμίως, αξιοποιώντας τους εξαιρετικής ποιότητας ορυκτούς πόρους και τα εργοστάσια επεξεργασίας που βρίσκονται στη χώρα μας. Το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της εταιρείας εξάγεται, συνεισφέροντας στην εθνική οικονομία πλέον των 100 εκατ. ευρώ σε συνάλλαγμα και περισσότερες από 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.