Την CGSoft και την σουίτα εφαρμογών Thesis Property Suite επέλεξε η Εθνική Τράπεζα για τη διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των ακίνητων που διαθέτει, διαχειρίζεται ή και όσων ακόμη σκοπεύει να αποκτήσει καθώς και για την αυτοματοποιημένη διαχείριση όλων των σχετικών ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκουν εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας, με στόχο να προσφέρει ταχύτατες, υψηλού επιπέδου και απολύτως ασφαλείς υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή της ΕΤΕ, ήταν αποτέλεσμα αναλυτικής σύγκρισης μεταξύ των διαθέσιμων εγχώριων και διεθνών λύσεων, προκειμένου να επιλεγεί η πλέον ικανή να αντιμετωπίσει με πληρότητα, ασφάλεια, ταχύτητα, τεχνολογική επάρκεια και βέλτιστο λόγο ποιότητας/τιμής τις ιδιαίτερα σύνθετες, αυξημένες, κρίσιμες και πιεστικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής αγοράς ακινήτων και παράλληλα να εξυπηρετήσει το όραμα του ομίλου της ΕΤΕ, την ενίσχυση δηλαδή της ηγετικής του θέσης στην Ελλάδα και της δυναμικής συμβολής του στην στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας με ευθύνη για την κοινωνία και με αφοσίωση και διαφάνεια προς όφελος των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων. Ως τέτοια, είναι και μία ακόμη σημαντική και έμπρακτη επιβεβαίωση της αξίας των προϊόντων μας, αλλά και της τεχνογνωσίας των στελεχών μας σε ανάλογης σπουδαιότητας έργα.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, η ΕΤΕ είναι η τρίτη ελληνική συστημική τράπεζα, μετά την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank, που επιλέγει να αξιοποιήσει τα προϊόντα μας ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων (Thesis Property Mgmt, Thesis Real Estate, Thesis Outsourced Property Mgmt) και τις συναφείς ή υποστηρικτικές εφαρμογές (Thesis BPM, Thesis BI, Thesis GDPR, Thesis CTI, Thesis Law Office κ.α.) που προσφέρουμε.

cgsoft-ETE

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με πλέον των 175 χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. Σήμερα, η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας.

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με τη μακρόχρονη παρουσία, την ισχυρή παράδοση και τη συμβολή του στον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά κυρίως με τη εμπιστοσύνη των μετόχων, πελατών, καταθετών και εργαζομένων του, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την Ελληνική οικονομία. Με 484 Μονάδες και 1.470 ΑΤΜ, διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης, καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σύγχρονα ηλεκτρονικά κανάλια, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Επιπλέον, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 65 μονάδες, ενώ ο Όμιλος συνολικά απασχολεί περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως ο όμιλος της ΕΤΕ δραστηριοποιείται με επιτυχία, μόνος ή ως μέλος διεθνών σχημάτων, και λαμβάνει, όλα τα τελευταία χρόνια, σημαντικές διακρίσεις για την κατασκευή, ανακατασκευή και διαχείριση εγκαταστάσεων και ακινήτων.