Στην CGSoft και στην σουίτα εξειδικευμένων εφαρμογών Thesis Property Suite που αυτή προσφέρει εδώ και χρόνια, η κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων Real Estate Asset, Project & Facility Management της ΕΤΑΔ ΑΕ ύστερα από ιδιαίτερα απαιτητικές σε ότι αφορά τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές των προσφερομένων λύσεων διαδικασίες. Το μέγεθος της βάσης ακινήτων της ΕΤΑΔ (η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με περισσότερα των 70.000 ακίνητα), η συνθετότητα αυτών, αλλά και κυρίως, η κρισιμότητα μιας τέτοιας επιλογής, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου -δηλαδή όλων μας- και τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας, καθιστούν αυτήν την επιλογή ιδιαίτερα τιμητική και ταυτόχρονα σημαντική για την εταιρία μας.

cgsoft-etadΗ Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ) είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο του Ν.4389/2016. Έχει διαμορφωθεί με τη συγχώνευση 4 μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα, της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, της Ολυμπιακά Ακίνητα, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο. Η Εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχει ως κύριο σκοπό της τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της. Στόχος της ΕΤΑΔ, δεν είναι μόνον η βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά πρώτιστα η δημιουργία και διασφάλιση αξίας, μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και της αξιοποίησης ενδεχόμενων συνεργειών και στρατηγικών συμμαχιών, προκειμένου να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα.

Η σουίτα εφαρμογών Thesis Property προσφέρει μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον, πλήθος state of the art εφαρμογών, απόλυτα προσαρμόσιμων στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης, με πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες και ευκολίες διαχείρισης μικρών ή και πολύ μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την θέση της επιχείρησης στο όλο και πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και επιτρέποντάς της να λαμβάνει έγκαιρα και με πλήρη γνώση των real time δεδομένων, τις βέλτιστες για αυτήν και για την ακίνητη περιουσία της αποφάσεις. Τα προσφερόμενα προϊόντα βασίζονται σε τεχνολογίες παγκόσμιας αποδοχής με τεράστια εγκατεστημένη βάση,  διασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησής τους, τη μακροβιότητα και εντέλει την εξασφάλιση της επένδυσής σας στο μέλλον. Η κυρίαρχη θέση της CGSoft στην συγκεκριμένη αγορά και ειδικότερα σε ιδιαίτερα απαιτητικούς κλάδους αυτής, αλλά και σε πλήθος από άλλες εγκαταστάσεις, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουμε, καθώς και της ικανότητας όλων των στελεχών μας ποιοτικής εκτέλεσης αντίστοιχων έργων. Πεπεισμένοι ότι μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο των άμεσων αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων κάθε ενδιαφερόμενου, σ’ ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον, παραμένουμε στη διάθεσή σας και σας προσκαλούμε να τη γνωρίσετε και να την αξιοποιήσετε.