Το δικηγορικό γραφείο
«Ι. Χαρακτινιώτης & Συνεργάτες»
αξιοποιεί τα
Thesis.net Law Office
, Thesis.net Collection

Προφίλ πελάτη

Ο κ. Ιωάννης Χαρακτινιώτης σπούδασε στην Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγορεί στην Αθήνα. Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Οργανισμού «LAW LINK» και σύμβουλος από το 2002 του ΔΣΑ, τον εκπροσωπεί στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και στις επιτροπές του δεοντολογίας, εκπαίδευσης, ανταγωνισμού, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ελεύθερης εγκατάστασης δικηγόρων της Ε.Ε. που λειτουργούν στην CCBE. Παράλληλα είναι συγγραφέας και εκδότης του βιβλίου Δικηγόρος και πελάτες – Στρατηγικές επαγγελματικής επιτυχίας» και του έγκυρου ενημερωτικού νομικού περιοδικού «Δικηγόρος».Το δικηγορικό γραφείο που διατηρεί, από τα πλέον καταξιωμένα και έμπειρα νομικά γραφεία παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαχειρίζεται με επιτυχία μεγάλο όγκο κρίσιμων νομικών υποθέσεων, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται έντονα στην παροχή υπηρεσιών συλλογής (collection) ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε συνεργασία με σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας (π.χ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας).Η εμπειρία και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο τόσο του ιδίου όσο και όλων των συνεργατών του, η διαρκής διάθεση για εκσυγχρονισμό κι η ικανότητα χειρισμού απαιτητικών υποθέσεων το φέρνουν επάξια και μόνιμα στην πρώτη γραμμή.

Επιχειρηματικές ανάγκες

Το δικηγορικό γραφείο «Ι. Χαρακτινιώτης» διαχειρίζεται καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο διαφορετικών υποθέσεων. Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες Γενικής Δικηγορίας, ενώ πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε έντονα στην παροχή υπηρεσιών συλλογής ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε συνεργασία με σημαντικούς χρηματο- πιστωτικούς οργανισμούς της χώρας (π.χ. ΕΤΕ).  Η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων σε συνδυασμό με τις ανάγκες για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση των δικαστικών αλλά και των εξωδικαστικών υποθέσεων, και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, οδήγησαν στην ανάγκη για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.Το ΟΠΣ, είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα που προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες της εταιρίας ώστε να διασφαλίζει αφενός σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα και αφετέρου την άμεση και ασφαλή ενημέρωση της διοίκησης.Παράλληλα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων σε συνεργασία με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.Το σύστημα πρέπει να εγγυάται την πολύ υψηλή απόδοση, την συνεχή (24ώρες Χ 365 ημέρες) διαθεσιμότητα, την μέγιστη αξιοπιστία και την ευελιξία της επέκτασης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια της δικηγορικής εταιρίας.Επιπλέον με την ευρεία καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονται και υλοποιούνται καθημερινά άμεσα αιτήματα για πρόσθετη λειτουργικότητα και την παροχή εξ αποστάσεων ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών.

Η Λύση

Ως η πιο ενδεδειγμένη λύση, επελέγη, η εγκατάσταση και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Thesis.net και των ειδικών προγραμμάτων, που έχουν αναπτυχθεί από τη CGSoft και τα οποία είναι συνυφασμένα με το ειδικό αντικείμενο των νομικών γραφείων. Ειδικότερα έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω εξειδικευμένα modules: Thesis.net Law Office, Thesis.net Collections, αλλά και άλλα πιο εξειδικευμένα για αξιοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης με τηλεφωνικά κέντρα κλπ. Επιπλέον το ΟΠΣ αξιοποιεί πλήρως το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Thesis.net BI, διασυνδεδεμένο σε πραγματικό χρόνο (on line) με όλα τα προηγούμενα modules, προβάλλοντας πλήθος πληροφοριών με κρίσιμους δείκτες απόδοσης (KPIs). Η προσφερόμενη λύση αξιοποιεί αποκλειστικά τεχνολογίες αιχμής της Microsoft (.Net Framework, Microsoft SQL Server 2008, Visual Studio 2010, MS Office 2010 κλπ). Η λύση υποστηρίζει πλήρως δυνατότητες απομακρυσμένης διασύνδεσης και προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών πρόσθετων λειτουργιών σε περιβάλλον WEB. Η αξιοποίηση των παραπάνω λύσεων απαντά με εξαιρετική επιτυχία στο αίτημα για ένα αξιόπιστο, συμπαγές, ολοκληρωμένο και απολύτως λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα. Το Thesis.net Collection αυτοματοποιεί πλήρως και με ακρίβεια την ανταλλαγή και ενημέρωση των στοιχείων με μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διασφαλίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και υψηλή λειτουργικότητα. Η ολοκλήρωση των προϊόντων και διαδικασιών σ’ ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά περιβάλλον εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση με αναμφισβήτητα προφανή οφέλη στην παραγωγικότητα της. Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία με μηδενικό χρόνο down time.

 

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρίας από τα πολλά προϋπάρχοντα διακριτά και ανεξάρτητα συστήματα, σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεικτών απόδοσης, η αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος και των προϊόντων Thesis.net. Το σύστημα αξιοποιεί πλήρως παραγωγικά τους διαθέσιμους πόρους, αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες ηλεκτρονικής συνεργασίας με τους εξωτερικούς πιστωτικούς οργανισμούς και εξυπηρετεί με απόλυτη επάρκεια τους υψηλούς επιχειρησιακούς στόχους του γραφείου. Παράλληλα το τεχνολογικό περιβάλλον της λύσης αξιοποιεί τεχνολογίες για απομακρυσμένη λειτουργία, όπως ιδιωτικά δίκτυα, WEB, CTI, κλπ. Η καθημερινή λειτουργική αξιοποίηση του περιβάλλοντος Thesis.net δικαιώνει απόλυτα και αυτή την επιλογή του κ. Ι. Χαρακτινιώτη.