Thesis.net for Wineries (SaaS)

Ολοκληρωμένη SaaS λύση διαχείρισης οινοποιείων και αμπελοτεμαχίων

Software as a Service (SaaS)

Αξιοποιήστε τα προιόντα Thesis χωρίς αγορά. Τα περισσότερα προϊόντα Thesis, προσφέρονται και με τη δυνατότητα ετήσιας σύμβασης χρήσης, δηλαδή μίσθωσης χρήσης και όχι αγοράς τους. Οι όροι της μίσθωσης αυτής, αναπτύσσονται σε ειδική σύμβαση, που συμφωνείται αμοιβαία κατά τη παραγγελία τους, πριν την έναρξη της χρήσης. Σε περιπτώσεις χειρισμού πολύ ευαίσθητων δεδομένων και μετά από ειδική συμφωνία, ο χώρος φιλοξενίας μπορεί να ανήκει στον τελικό πελάτη.

Οι προκλήσεις του ανταγωνισμού αλλά και οι σύγχρονες απαιτήσεις που τίθενται σ’ όλη την φάση της παραγωγής και της εμπορικής διαχείρισης ενός οινοποιείου αλλά και των αμπελοτεμαχίων που το τροφοδοτούν, είναι πολύ αυξημένες για να επιλύονται ακόμα με …παλιά εργαλεία.

 Η CGSoft ανταποκρινόμενη στο καθημερινό αίτημα για μια

ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που να συνδυάζει ένα πλήρες ERP και μια εφαρμογή παρακολούθησης της παραγωγής, ανέπτυξε και προσφέρει την πλέον σύγχρονη, 100% ελληνική εφαρμογή, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής  και λειτουργίας οινοποιείων και αμπελοτεμαχίων.

Το Thesis.net Wineries (SaaS) έχει κερδίσει το βραβείο συμβατότητας με τις ανάγκες του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου στον πανελλήνιου διαγωνισμού της ΠΑΝΕΠΟ, που διεξήχθη στα πλαίσια της κορυφαίας κλαδικής έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012. Είναι εντυπωσιακό ότι, το προϊόν συμμετείχε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των οινολόγων σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού, καθώς αναγνωρίστηκε ότι είναι η πρώτη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως την διαχείριση όλων των σταδίων παραγωγής και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (από τα αμπελοτεμάχια μέχρι τον τελικό καταναλωτή).

Το προϊόν Thesis.net Wineries (SaaS) επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε ως υποδειγματική, σύγχρονη τεχνολογική λύση για την ολοκληρωμένη επιχειρησιακή διαχείριση μονάδων του κλάδου οινοποιίας στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας καθώς και σε ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Οινολόγων.

Η απήχηση της παρουσίασης και τα πολλαπλά αιτήματα για νέες παρουσιάσεις του προϊόντος απ’ τους ανθρώπους του κλάδου, που αναγνώρισαν στο Thesis.net Wineries ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση και την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν και ταυτόχρονα ένα αναντικατάστατο σύμμαχο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν και τη βελτίωση της θέσης τους στη διεθνή αγορά, είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη της αξίας του προϊόντος και των ανθρώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό του.

Η λύση:

 • Καταγράφει αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων γεωαναφορικά και μή (σύστημα φύτευσης κλπ)
 • Καταγράφει στοιχεία εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων ωρίμανσης
 • Διαχειρίζεται και καταγράφει ενέργειες και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ανά φαινολογικό στάδιο
 • Καταγράφει ασθένειες και εχθρούς που παρουσιάζονται
 • Διαχειρίζεται τις δηλώσεις παραγωγής-συγκομιδής ανά παραγωγό αλλά και συνολικά
 • Παρακολουθεί πολλαπλές ταυτόχρονες ζυγίσεις
 • Ελέγχει (κιλά/στρέμμα) & προσαρμόζει την παραγωγή στις απαιτήσεις χαρακτηρισμού ΟΠΑΠ, τοπικός κλπ
 • Καταγράφει την μετατροπή κιλών σε λίτρα γλεύκους και υπολογίζει την φύρα σε εκραγιστήριο, σπαστήρα κλπ
 • Παρακολουθεί οινοποιητές και αναλώσεις οινολογικών προϊόντων κατά το κολλάρισμα, φιλτράρισμα ή την ψύξη
 • Παρακολουθεί την εξαγωγή παραπροϊόντων (οινολάσπη κλπ)
 • Διαχειρίζεται το περιεχόμενο και τα στοιχεία των διαθεσίμων δεξαμενών σε πολλαπλές γραμμές παραγωγής
 • Καταγράφει ημερομηνίες γεμίσματος, μετάγγισης σε βαρέλια και τηρεί στοιχεία εμφιάλωσης
 • Καταγράφει δελτία γευσιγνωσίας, στοιχεία παλαίωσης και διαχειρίζεται ημι-έτοιμα και private labels προϊόντα
 • Υποστηρίζει πλήρες ιστορικό ανά παρτίδα, ποικιλίες, σοδιές κλπ και εξασφαλίζει ιχνηλασιμότητα
 • Προσφέρει δυνατότητα αναλυτικής κοστολόγησης και πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο εξαγωγών κ.α.

Κι όλα αυτά με ένα λογικό κόστος χρήσης. Ταυτόχρονα η εφαρμογή εξασφαλίζει την δυνατότητα επεκτάσεων του προγράμματος παράλληλα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η χρήση της εφαρμογής εξασφαλίζει στον οινοποιό/αμπελουργό:

 • Άμεση αύξηση της παραγωγικότητας
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Φιλικό και άμεσα αποδεκτό από τους εργαζόμενους σύστημα
 • Ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού
 • Επιχειρησιακή πληροφορία άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη για λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων

Λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων.

Η λύση Thesis.net Wineries (SaaS) ολοκληρώνεται με το Thesis.net ERP (SaaS), ένα πλήρες ERP, με ενσωματωμένα συστήματα πληροφορίας (ΒΙ), προσφέροντας έτσι στον χρήστη την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης σε ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά και ταυτόχρονα κορυφαίο τεχνολογικά περιβάλλον πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση της παραγωγής με την εμπορική διαχείριση, η επεκτασιμότητα και η αξιοπιστία. Ταυτόχρονα η εφαρμογή εξασφαλίζει την δυνατότητα επεκτάσεων του προγράμματος (σύνδεση με eshop, τηλεφωνικά κέντρα, mobile εφαρμογές κ.α.) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.