Αρχική/THESIS.net/Thesis
Pipeline Construction MGMT

Thesis Pipeline Construction Management

Παρακολουθεί, καταγράφει, διαχειρίζεται σειρά παραμέτρων και λεπτομερειών κάθε σχετικού έργου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη άριστη ποιότητα κάθε εργασίας ή αποτελέσματος

 

Η εφαρμογή αποτελείται συνολικά από 2 υποσυστήματα: Το υποσύστημα Pipeline Construction Management και το υποσύστημα του Explorer (που περιέχει όλα τα εκτυπωτικά που έχουν ήδη κατασκευαστεί και όσα θα κατασκευαστούν στο μέλλον).

Το υποσύστημα Pipeline Construction Management καλύπτει τα στάδια Stringing, Bending, Welding, NDT Requests, Test reports, Coating Reports και Holiday reports, Lowering In, Location of Welds, Cathodic Protections, Backfilling Reports, Trenching reports, υδραυλικές δοκιμές, Anchor Flanges, καταγραφή των κολλήσεων των Interfaces, δηλαδή κολλήσεων μεταξύ υλικών διαφορετικών applications (συνήθως Line και Station στις περιπτώσεις των ενώσεων των αγωγών με τους υποσταθμούς).

Αφού οριστεί το σχετικό έργο υπάρχουν κάποια πολύ βασικά στοιχεία που αφορούν το έργο, όπως η περιγραφή του, ο πελάτης που σχετίζεται με το έργο και ο ιδιοκτήτης του έργου κοκ τα οποία επίσης καταγράφονται. Ενδεικτικά αναφέρονται: α) Οι βασικές περιοχές που γίνεται το έργο, β) Οι αποθηκευτικοί χώροι του έργου / site, στους οποίους αποθηκεύονται υλικά, γ) Η λίστα με τα K points κ.α.

Με βάση τα K points γίνονται πολλοί υπολογισμοί. Η σύνδεσή τους με όλο το έργο γίνεται βάσει του Α/Α. Αυτό σημαίνει ότι στην πορεία μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό του K point ή την περιγραφή του, ακόμη και το progressive distance.

Καταγράφεται ο τρόπος που θα γίνονται οι έλεγχοι για τις κολλήσεις. Δηλώνεται το NDT Group, το Application στο οποίο αναφερόμαστε, ο τύπος του ελέγχου και η έκταση των ελέγχων. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι του πλάνου είναι το Progressive Sampling. Αν τσεκάρουμε το Progressive Sampling για ένα πλάνο και μία κόλληση που δόθηκε για έλεγχο με αυτό το πλάνο βρέθηκε με ελάττωμα, τότε στην επόμενη δημιουργία NDT Request, θα προταθούν και οι προηγούμενες της ελαττωματικής κόλλησης με πλήθος κολλήσεων σαν υποχρέωση για έλεγχο, όσο αναφέρεται στο πεδίο Number of additional samples per cycle. Η διαδικασία θα επαναληφθεί όσες φορές αναφέρονται στο Max no of cycles, πριν προταθεί το σύνολο των κολλήσεων για επανέλεγχο.

Ομοίως καταγράφονται (προαιρετικά) τα στοιχεία αυτών που πραγματοποιούν τις μονώσεις των κολλημένων σωλήνων, καθώς και τα στοιχεία των συγκολλητών τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση του Welder Statistics report. Επίσης, για κάθε συγκολλητή μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία για τις κολλήσεις που κάνει (τύπος υλικού, διάμετρος και πάχος σωλήνα κ.ο.κ).

Η εφαρμογή παρακολουθεί τα WPS που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, τα Weld Types και τα Processes που αντιστοιχούν στο κάθε WPS, επιλέγονται οι προβλεπόμενοι τύποι κόλλησης για το έργο και ορίζονται τα διάφορα Reviews που γίνονται στην διάρκεια του έργου, για να υπάρχει ένα σημείο γρήγορης αναφοράς σε αυτά. Ομοίως ορίζεται το ελάχιστο πλήθος κολλήσεων που πρέπει να υπάρχει ανά Test Request για να τυπωθεί και να ειδοποιηθεί ο άνθρωπος που θα κάνει το test, τα στοιχεία των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα Holiday Reports, τα Inspection Test Plans, οι τίτλοι των reports και οι περιγραφές (με τα Revision Numbers) καθώς πρέπει σε όλα τα έργα να κρατιέται αρίθμηση των τίτλων (π.χ. 1. Trenching Report, 2. Backfilling Report, 3. Material Reception Report, 4. Pipe Reception Report, 5. Cold Bending Report, 6. Horizontal Boring Report, 7. Field Welds Coating Report, 8. Holiday Detection Report, 9. Lowering In Report, 10. Pipe and Weld Log Form)

Το σύστημα εξασφαλίζει την απαιτούμενη συσχέτιση μεταξύ K Points και Sites, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή κανόνων Inspection test plan ανά site. Από την κόλληση μπορούμε να βρούμε το K Point στο οποίο βρίσκεται η κόλληση και από αυτόν τον πίνακα μπορούμε να δούμε σε ποιο site είναι το K Point και κατ’ επέκταση η κόλληση.

Η διαχείριση των αγωγών έχει μια συγκεκριμένη σειρά που ακολουθείται για τις διαδικασίες. Η εφαρμογή καταγράφει πλήρη στοιχεία και εξασφαλίζει ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδικασιών αυτών. Το Application Casing έχει τις παρακάτω διαδικασίες : Boring & Stringing Welding, Cut Welds, Rename Log, Inactive Welds, Test Requests, Test Reports, Coating Requests & Reports, Holiday reports, Location of Welds.

Η εφαρμογή διαθέτει επίσης εργαλείο import manager όπου γίνεται εισαγωγή των υλικών στην αποθήκη, εισαγωγή ή διόρθωση K Points, εισαγωγή των Survey Data κλπ.

Στους παραμετρικούς πίνακες τέλος ορίζονται τα Processes που μπορούν να περιληφθούν στο Inspection Test Plan, τα Tests που μπορούν να περιληφθούν στο Inspection Test Plan, και στα Test Requests & Reports, οι κατηγορίες υλικών, Material Product Types, Material Specs, Material Grades, Class Locations, Piping Classes, Weld Processes, Coating, Boring Types κλπ.

Τέλος, στο υποσύστημα του Explorer βρίσκονται όλες οι εκτυπώσεις της εφαρμογής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Complete Items for Welding, Pipe & Weld Form, Update Weld Results, Create Coating Request, Create NDT Request, Weld Sequence Control, Waste Length Factor, Coating Adhesion Tests, Pipe & Weld Log Book, Pipe Parts at Production, Repairs to be done, Reshoots to be done, Materials Report, Stringing – Bending & Welding Statistics, Welders’ – Welding Summary & Defects Statistics etc.

2020-06-17T16:01:31+03:00
Go to Top