Thesis.net CRM, Thesis.net ΒΙ, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και ειδική εφαρμογή
Thesis.net Pipeline Construction Management

Προφίλ πελάτη

Η Blacksmiths associated engineers είναι μια δυναμική εταιρία που δραστηριοποιείται στους τομείς μεταλλικών συγκολήσεων, επιθεώρησης ποιοτικού ελέγχου και έργων βαριάς βιομηχανίας. Το κύριο πεδίο των έργων που αναλαμβάνει η Blacksmiths, σχετίζεται με την εποπτεία και τη διαχείριση εργασιών συγκόλησης και με αυτό των παρεπόμενων μη καταστροφικών ελέγχων. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης, που προσφέρει η Blacksmiths, της επιτρέπουν να υλοποιεί ανάλογα έργα εκ του μηδενός. Επίσης τα στελέχη της αξιολογούν και ρυθμίζουν υφιστάμενα συστήματα, με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογη στις εκάστοτε ανάγκες, εξασφαλίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην συνολική διαχείριση των έργων. Σήμερα η Blacksmiths με ηγετική παρουσία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με επιτυχημένα έργα εκτός αυτής (Μ. Ανατολή, Κύπρο κλπ) αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου και σηματοδοτεί τις εξελίξεις σε αυτόν. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας απαρτίζουν στελέχη με πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, τα οποία εγγυόνται για το έγκαιρο, άρτιο και ανάλογο των υψηλών απαιτήσεων αποτέλεσμα.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η Blacksmith’s στην διαρκή της προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και βελτιστοποίηση των διαδικασιών επενδύει συνεχώς στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των πλέον σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των διαδικασιών, με την εγκατάσταση ειδικών πληροφοριακών εφαρμογών και προϊόντων.

Οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζε σε κάθε έργο η εταιρία, ήταν πολύ αυξημένες για να επιλυθούν ικανοποιητικά με παραδοσιακά ημιχειρόγραφα ή περιορισμένης λειτουργικότητας συστήματα, ή με ανεξάρτητες και μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές.

Στοιχεία που σε συνδυασμό με την απουσία ανάλογων λογισμικών εφαρμογών που ενσωματώνουν τους κανόνες αυτοματισμών, ασφαλών διαδικασιών και ελέγχων ακριβείας, όπως απαιτούν ανάλογα έργα συγκολλήσεων μεταλλικών αγωγών σ’ όλες τις φάσεις τους (boring & material delivery, stringing, bending, welding, coating, DTs & NDTs, repairs, lowering, cathodic protection, hydraulic tests κλπ), έκαναν κάθε αίτημα γι’ άμεση και κεντρική πληροφόρηση ένα δύσκολο και απαγορευτικά χρονοβόρο έργο.

Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας (στο βαθμό που ήταν μηχανογραφικά διαθέσιμη) ήταν περιορισμένη και σίγουρα πολύ κατώτερη των απαιτήσεων και των στόχων της διοίκησης της εταιρίας, καθώς λαμβάνονταν συχνά αργά και με εργαλεία χαμηλής παραγωγικότητας.

Το σύστημα παρακολούθησης έργων απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, η διαχείριση διασύνδεση με πολλαπλά εργοτάξια ταυτόχρονα, αυτοματισμούς όλων των διαδικασιών και σημαντική ενίσχυση στην ορθή και άμεση καταγραφή των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους.

Παράλληλα, στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες της εταιρίας συνεχώς αυξάνονταν και απαιτούσαν άμεση επίλυση.

Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση έπρεπε να συνδυάζει αρμονικά, επιχειρησιακή πληρότητα, διασύνδεση, ευελιξία, αξιοπιστία, δυνατότητα λειτουργίας από πλήθος απομακρυσμένων χρηστών σε υπαίθρια εργοτάξια και ταυτόχρονα λογικό κόστος αγοράς/ λειτουργίας, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, ευκολίες μεταβολών ή επεκτάσεων ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε έργου (π.χ. μεταφορά αερίων ή υγρών), αλλά και νέων reports κλπ.

Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτό, να συνοδεύεται από εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας (BI), σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (CRM), ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και να έχει αυτόματη διασύνδεση με το Microsoft Outlook.

Η επιλογή της ανάπτυξης ειδικής εφαρμογής Thesis.net παρακολούθησης έργων μεταλλικών συγκολλήσεων, σε συνδυασμό με τα προϊόντα Thesis.net BI και Thesis.net CRM (όλα πλήρως διασυνδεδεμένα σ’ ένα αισθητικά και λειτουργικά ενιαίο περιβάλλον) κέρδισε άμεσα με εξαιρετική επιτυχία την πρόκληση, πέτυχε να ανταποκριθεί

πλήρως στους στόχους της διοίκηση της εταιρίας

και διευκόλυνε σημαντικά το έργο. Το Thesis.net, framework ένα εξαιρετικά ανοιχτό, σύγχρονο κι επεκτάσιμο περιβάλλον, μπορεί να να εξυπηρετήσει άμεσα τόσο τις παρούσες όσο και μελλοντικές ανάγκες της Blacksmith’s.

Τα οφέλη

Η λειτουργία της ειδικής εφαρμογής συνεισφέρει ήδη σημαντικά στην λειτουργία της Blacksmith’s.

Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι (καταστροφικοί ή μη) έχουν αυτοματοποιηθεί και διευκολυνθεί, η καταγραφή εργασιών και αποτελεσμάτων έχει ήδη (από το πρώτο εξάμηνο) εντυπωσιακά επιταχυνθεί και η επιχειρησιακή πληροφορία είναι άμεσα αξιοποιήσιμη για την αξιολόγηση και την έγκαιρη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, ώστε τελικά να υλοποιηθούν με επιτυχία οι κύριοι στόχοι της εταιρίας, που είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ταχύτητας υλοποίησης των έργων, σε συνδιασμό με την προφανή ανάγκη για την μέγιστη εφικτή εξοικονόμηση πόρων.

Τα λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν πλέον επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι γνωρίζουν πού, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικά.

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε αδιάλειπτη παραγωγική λειτουργία (24Χ7) επί έξι μήνες με μηδενική αναφορά προβλημάτων και έχει γίνει πλέον αναντικατάστατο εργαλείο στα χέρια των χρηστών. Εξασφαλίζει πλήρη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία και εγγυάται κορυφαία αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική πρωτοπορεία και την ανταγωνιστική υπεροχή της Blacksmith’s.