Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων και αδειοδοτήσεων με το Thesis.net Property Management

Προφίλ πελάτη

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ιδρύθηκε το 1911 και είναι η ηγετική εταιρεία τσιμέντου στην Ελλάδα. Mέλος του Ομίλου Lafarge, του κορυφαίου Ομίλου δομικών υλικών παγκοσμίως, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με ετήσια παραγωγική δυνατότητα που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια τόνους. Παράλληλα, η εταιρία ΑΓΕΤ Ηρακλής  δραστηριοποείται με επιτυχία στους τομείς παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος και αδρανών υλικών, κατασκευής και ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανικού αυτοματισμού, μεταφορών, έρευνας και ανάπτυξης. Η Lafarge τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντός της και προσφέρει στη βιομηχανία των κατασκευών και το ευρύ κοινό.

Επιχειρηματικές ανάγκες

Ο όμιλος Lafarge στην Ελλάδα διαχειρίζεται καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων, εγγράφων, αδειών, σχεδίων, χαρτών και αρχείων σχετικών με ένα …τετραψήφιο πλήθος ακινήτων.

Η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων (αρχείο ακινήτων, τεχνικές μελέτες, άδειες εγκαταστάσεων, αδειοδοτήσεις και οι σχετικές ανανεώσεις αυτών από δημόσιες υπηρεσίες, υδροδοτήσεις κλπ) σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάγκη για αποτελεσματική, έγκαιρη, πολυεπίπεδη (τεχνική, οικονομική, νομική κλπ) και ενιαία διαχείριση όλων των ακινήτων, και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών (αποτυπώσεις, χαρτογραφήσεις κλπ) και τη διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, οδήγησαν στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση.

Το Thesis.net Property Management είναι η μόνη ελληνική εξειδικευμένη λύση, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς real estate. Διασφαλίζει έτσι σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα από την οργάνωση της έως σήμερα διάσπαρτης πληροφορίας και την άμεση και ασφαλή ενημέρωση τόσο της διοίκησης, όσο και κάθε αρμοδίου. Υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων που αφορούν την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται ή αξιοποιεί ο όμιλος.

Το σύστημα εγγυάται υψηλή απόδοση, συνεχή (24Χ7) διαθεσιμότητα, ασφάλεια δικαιωμάτων πρόσβασης, αξιοπιστία και ευελιξία της επέκτασης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια του ομίλου. Επιπλέον με την αξιοποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων (Google maps, Κτηματολόγιο) και την καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονται και υλοποιούνται καθημερινά άμεσα αιτήματα για πρόσθετη λειτουργικότητα ή/και παροχή εξ αποστάσεων ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών.

Η Λύση

Η χρήση του Thesis.net Property Management ως βασικού πυρήνα της υλοποίησης, και η αξιοποίηση του ενσωματωμένου ΒΙ αλλά και του Application Builder, επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων ειδικών modules (προγραμμάτων), και αναφορών συνυφασμένων με το ειδικό αντικείμενο του ομίλου.

Επιπλέον η εφαρμογή αξιοποιεί αρκετές από τις λειτουργίες του Thesis.net CRM, προσφέροντας δυνατότητες για την ενημέρωση επαφών, πλήρες ημερολόγιο, καταγραφή ενεργειών κλπ. Η λύση αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες αιχμής (.Net, SQL Server 2008, Visual Studio 2010 κ.α).

Η λύση υποστηρίζει δυνατότητες καταγραφής και προβολής πλήθους προειδοποιήσεων (alerts), αλλά και αναθέσεων εργασιών σε ομάδες χρηστών ή συγκεκριμένους χρήστες, σε ορισμένο χρονικό διάστημα ή επαναλαμβανόμενα κλπ ενώ περιλαμβάνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται στην εφαρμογή alerts που αφορούν λήξη εγγυητικών, πυρασφάλειας, άδεια λειτουργίας, αλλά και άλλα όπως μη καταβολή μισθωμάτων, ασφαλίστρων, δόσεων δανείων κλπ, σχετικά με νομικά ή πραγματικά ελλατώματα (π.χ. καταπατήσεις) μη ολοκληρωμένες νομιμοποιήσεις, κλπ.

Τέλος συνδέεται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες (VDR) της ηγετίδας στον χώρο DRSdigital και απαντά με εξαιρετική επιτυχία στο ζητούμενο για μια ολοκληρωμένη και απόλυτα λειτουργική εφαρμογή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί πλήρως την ανταλλαγή και ενημέρωση των στοιχείων με τα σημεία παρουσίας του ομίλου διασφαλίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και υψηλή λειτουργικότητα.

Η ολοκλήρωση των προϊόντων και διαδικασιών σε ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά περιβάλλον εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα με προφανή οφέλη ενώ ενσωματώνει καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησης των γεωγραφικών υποβάθρων (π.χ. αυτόματη αποτύπωση των τοπογραφικών στους χάρτες Google maps κλπ).

Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο και είναι ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρίας με ένα πλήρες σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεδομένων και χιλιάδων εγγράφων που μέχρι πριν ήταν διάσπαρτα, η αυτοματοποίηση η προειδοποίηση, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος.

Το σύστημα αξιοποιεί παραγωγικά τα διαθέσιμα δεδομένα του ομίλου, αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες καταγραφής των επαφών με κάθε εμπλεκόμενο, παρακολουθεί λεπτομερώς την τεχνική, νομική και οικονομική διαχείρισης των ακινήτων, όλων των εταιριών και εξυπηρετεί με επάρκεια τους στόχους του ομίλου παράγοντας λίστα εκκρεμοτήτων ή αναφορών ανά εταιρία, ιδιοκτήτη, εγκατάσταση, μισθωτή, κατηγορία ακινήτων, περιφέρεια κλπ.

Παράλληλα επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση δημοσίων εγγράφων (Ε2, Ε9 κλπ), παρακολουθεί όλες τις συμβάσεις κάθε ακινήτου, λογαριασμούς (ΔΕΚΟ, Δημ. Τελών, κοινοχρήστων), ενημερώνει αξίες (αντικειμενική, εκτίμησης, λογιστική κλπ), παράγει αυτόματα δείκτες για κάθε ακίνητο (απόδοση, LTV, υπόλοιπο σ.δ.) ή για ομάδες ακινήτων (κενά/περιοχή/κατηγορία) κλπ.

Με ενσωματωμένη την τελευταία διοικητική διαίρεση της χώρας (Καλικράτη) και αυτόματη αντιστοίχιση με την προηγούμενη (Καποδίστρια), καθώς και με μια σειρά πινάκων με ενημερωμένα στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας π.χ. χρήσεις γής, εμπράγματα δικαιώματα, πολεοδομικό καθεστώς, κατάλογο απαιτούμενων εγγράφων ή σχεδίων αδειών, στοιχεία υποθηκοφυλακίων κλπ. διευκολύνει αρκετά το έργο των χρηστών.

Η πλήρης αξιοποίηση κι η άμεση αποδοχή της φιλικότητας του προϊόντος από όλους, δικαιώνει απόλυτα την αρχική επιλογή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, κι επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο τη CGSoft.