H Οινοποιία Gentilini αξιοποιεί το Thesis.net for Wineries

Προφίλ πελάτη

Την τελευταία 10ετία η Κα Mαριάννα Κοσμετάτου, κόρη του ιδρυτή Σπύρου Κοσμετάτου, και ο σύζυγός της Πέτρος, ανέλαβαν την Gentilini με νέες ιδέες και ορμή προχωρώντας συστηματικά σε νέες φυτεύσεις, συστήματα ανάρτησης και πειραματισμούς τόσο στην οινοποίηση όσο και στην εμφιάλωση. Ταυτόχρονα, σχεδίασαν και υλοποίησαν οργανωμένα επιχειρηματικά ανοίγματα στο ροζέ και στο ερυθρό κρασί, που ήδη αποφέρουν σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις, ανέπτυξαν με την ίδια επιμέλεια παράλληλες δραστηριότητες (π.χ. λειτουργία ξενώνα) και πέτυχαν, δίκαια, το οινοποιείο να είναι σημείο αναφοράς για το νησί. Η βασική φιλοσοφία των ιδιοκτητών παραμένει η ολοένα πιο υψηλή επίδοση, η αφοσίωση στις τοπικές ποικιλίες (π.χ. Ρομπόλα κ.α) και η έμφαση στην προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, με μέλημα την ποιότητα, τον πολιτισμό της γεύσης και την μέγιστη απόλαυση του καταναλωτή.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η οινοποιία Gentilini στην προσπάθεια για την αναβάθμιση και ενίσχυση των προϊόντων που προσφέρει, διέγνωσε την ανάγκη βέλτιστης οργάνωσης τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και της εμπορικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό οι νέοι ιδιοκτήτες επέλεξαν παράλληλα με την ενίσχυσή της θέσης της οινοποιίας στην αγορά, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ελέγχου διαδικασιών, με την εγκατάσταση ενός ΟΠΣ.

Οι προκλήσεις αλλά και οι απαιτήσεις που έθετε η ίδια η εταιρία σ’ όλη την φάση της παραγωγής ήταν πολύ αυξημένες για να επιλυθούν με παλιά εργαλεία, καθώς θα έπρεπε να παρακολουθούν και να καταγραφούν στοιχεία αγροτεμαχίων, και της καλλιέργειας ανά φαινολογικό στάδιο ή/και πρέμνο, δήλωση παραγωγής-συγκομιδής ανά παραγωγό ή συνολικά, πολλαπλές ταυτόχρονες ζυγίσεις, έλεγχος και προσαρμογή στις απαιτήσεις προκειμένου η παραγωγή να χαρακτηριστεί ΟΠΑΠ ή τοπικός οίνος (έλεγχος κιλών / στρέμμα κοκ), καταγραφή & μετατροπή Kgr σταφυλιών σε lt γλεύκος, υπολογισμός φύρας σ’ εκραγιστήριο, σπαστήρα κλπ, παρακολούθηση οινοποιητών, αναλώσεων, οινολογικών προϊόντων κατά το κολλάρισμα, φιλτράρισμα ή την ψύξη, εξαγωγή παραπροϊόντων (οινολάσπη κλπ), να ελέγχεται διρκώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία των διαθεσίμων δεξαμενών, ημερομηνίες γεμίσματος, μετάγγισης σε βαρέλια, στοιχεία εμφιάλωσης,πλήρες ιστορικό, ιχνηλασιμότητα, ποικιλίες, σοδιές, αναλυτική κοστολόγηση κ.α. Στοιχεία που έκαναν κάθε αίτημα κεντρικής πληροφόρησης ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο. Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας και η επιβεβαίωση του αρχικού σχεδιασμού, ήταν περιορισμένες και κατώτερες των απαιτήσεων και στόχων της διοίκησης, καθώς προσλαμβάνονταν με παλαιά εργαλεία, χαμηλής παραγωγικότητας. Το σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί των διαδικασιών σημαντική ενίσχυση λόγω όγκου στοιχείων κ.ο.κ. Παράλληλα, στο επίπεδο της προώθησης των προϊόντων και της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονταν.

 Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση προϋπέθετε τον αρμονικό συνδυασμό πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση παραγωγής, εμπορικής διαχείρισης και προωθητικών ενεργειών, η επεκτασιμότητα κι η αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο περιβάλλον και σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης. Ταυτόχρονα η εφαρμογή έπρεπε να εξασφαλίζει την δυνατότητα επεκτάσεων του προγράμματος παράλληλα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα πλήρες ERP, με ενσωματωμένα συστήματα πληροφορίας (ΒΙ) & πελατειακών σχέσεων (CRM). Η επιλογή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Thesis.net, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν ειδικά για την εταιρία (όλες πλήρως διασυνδεδεμένες σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισαν την πρόκληση, αφού ανταποκρίνονται πλήρως στους αρχικούς στόχους της διοίκησης. Παράλληλα είναι ένα σύγχρονο και επεκτάσιμο σύστημα, που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα, τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.

Τα Οφέλη

Η λειτουργία του Thesis.net προσφέρει ήδη τα μέγιστα. Επιτεύχθηκε άμεση αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση κόστους παραγωγής και ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού. Η επιχειρησιακή πληροφορία είναι άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη για αξιολόγηση και λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από την διοίκηση. Λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα φιλικό στον χρήστη. Έγινε αμέσως αποδεκτό από τους εργαζόμενους και το αναντικατάστατο εργαλείο στη καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη της Gentilini τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.