Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Thesis.net ERP & Thesis.net BI στην Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.

Προφίλ πελάτη

Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 από τον Ο.Α.Σ.Α. και διαδέχθηκε στην ουσία την Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών, που μέχρι τότε κάλυπτε τις συγκοινωνιακές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας με θερμικά λεωφορεία. Σκοπός της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. είναι η, με θερμικά λεωφορεία, εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Η εταιρεία εξυπηρετεί 334 λεωφορειακές γραμμές και καθημερινά εκτελεί 14.500 δρομολόγια. Καλύπτει ετησίως ανάγκες 370 εκατομμυρίων αστικών μετακινήσεων και διανύει 112 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για την πλήρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ολοκληρωτική κάλυψη του δικτύου του, η εταιρία διαθέτει 8 ιδιόκτητα αμαξοστάσια και στόλο 2.085 οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενώ απασχολεί 6.800 εργαζομένους.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η ΕΘΕΛ συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για την αναβάθμιση και ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών διέγνωσε την ανάγκη ανάπτυξής της, μέσα από άμεσα εφαρμόσιμα επιχειρησιακά σχέδια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε παράλληλα με την ενίσχυσή της σε υποδομές και τροχαίο υλικό, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου του συνόλου των διαδικασιών, με την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρία ήταν πολύ αυξημένες για να επιλυθούν με το υπάρχον παλιάς τεχνολογίας και περιορισμένης λειτουργικότητας σύστημα, που χαρακτήριζαν οι πολλές ανεξάρτητες και μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές, ή ακόμη και η χειρόγραφη παρακολούθηση κρίσιμων εργασιών. Στοιχεία που σε συνδυασμό με την απουσία των αυτοματισμών και διαδικασιών, που ένα σύγχρονο ΟΠΣ μπορεί να προσφέρει,   έκαναν κάθε αίτημα για κεντρική πληροφόρηση, ένα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο έργο.

Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας (στο βαθμό που ήταν μηχανογραφικά διαθέσιμη) ήταν περιορισμένη και σίγουρα πολύ κατώτερη των απαιτήσεων και των στόχων της διοίκησης της εταιρίας, καθώς προσλαμβάνονταν με ξεπερασμένα εργαλεία χαμηλής παραγωγικότητας

Το σύστημα παρακολούθησης απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί των διαδικασιών σημαντική ενίσχυση κ.ο.κ.

Παράλληλα, στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες της εταιρίας συνεχώς αυξάνονταν και απαιτούσαν άμεση επίλυση.

 Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση απαιτούσε τον αρμονικό συνδυασμό πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση, η επεκτασιμότητα κι η αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, δυνατότητα της ΕΘΕΛ να προχωρά η ίδια σε επεκτάσεις κλπ. Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτό και να συνοδεύεται από ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας (BI).

Η επιλογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Thesis.net ERP, σε συνδυασμό με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Thesis.net BI, και τα πολλά εξειδικευμένα επί μέρους υποσυστήματα που αναπτύχθηκαν ειδικά για την ΕΘΕΛ (όλα πλήρως διασυνδεδεμένα σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισε άμεσα και με πλήρη επιτυχία την πρόκληση,    αφού επιτυγχάνει να ανταποκριθεί πλήρως στους στόχους της διοίκηση της εταιρίας.

Το Thesis.net, εξαιρετικά ανοιχτό, σύγχρονο κι επεκτάσιμο σύστημα, μπορεί να διασυνδεθεί και να εξυπηρετήσει άμεσα τις μελλοντικές ανάγκες της ΕΘΕΛ, με τον ΟΑΣΑ αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών με απευθείας ενημέρωσή του.

 Τα Οφέλη

Η λειτουργία αυτοματοποιημένου και κεντρικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αναμένεται να προσφέρει τα μέγιστα στην ΕΘΕΛ.

Οι διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί και η επιχειρησιακή πληροφορία (δείκτες) είναι άμεσα αξιοποιήσιμη για την αξιολόγηση και λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων, ώστε τελικά να υλοποιηθεί με επιτυχία το κύριο προϊόν της εταιρίας, που είναι η ανάπτυξη του δικτύου και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τα λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία και γίνεται πραγματικό εργαλείο στην λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη της εταιρίας.