Η… “Τράπεζα των μηχανικών”, η Τράπεζα Αττικής αξιοποιεί το Thesis.net Property Management και το Thesis.net Real Estate
για τη διαχείριση των ακινήτων της

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η Τράπεζα Αττικής διαχειρίζεται καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων, εγγράφων, αδειών, σχεδίων, χαρτών και αρχείων σχετικών με εκατοντάδες ακίνητα.

Το εύρος των αναγκών ορίζουν η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων το μέγεθος του αρχείο ακινήτων των τεχνικών μελετών, των απαραίτητων τακτοποιήσεων, αδειοδοτήσεων κλπ, οι τακτές ή άτακτες ανανεώσεις αυτών από δημόσιες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάγκη για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση (τεχνική, οικονομική, νομική κλπ) όλων των ακινήτων, και η εμμονή της νέας διοίκησης για τη βέλτιστη ολοκλήρωση εσωτερικών διαδικασιών.

Τα προβλήματα επέτειναν οι πολλές, ανεξάρτητες εφαρμογές, και η δυσχέρεια παρακολούθησης των κρίσιμων εργασιών που αυτές προκαλούσαν. Επιπλέον με την αξιοποίηση των γεωγραφικών υποβάθρων (Google maps, Κτηματολόγιο) και την καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονταν καθημερινά αιτήματα πρόσθετης λειτουργικότητας ή/και παροχής εξ αποστάσεων υπηρεσιών (π.χ. για μηχανικούς).

Η Λύση

Το Thesis.net Property Management, η μόνη εξειδικευμένη λύση που είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς real estate διασφαλίζει λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα όπως την οργάνωση διάσπαρτης πληροφορίας, την άμεση και ασφαλή ενημέρωση τόσο της διοίκησης, όσο και κάθε αρμοδίου κ.α. Ταυτόχρονα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη καταγραφή, μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων και εγγυάται την υψηλή απόδοση, τη συνεχή διαθεσιμότητα, ασφάλεια δικαιωμάτων πρόσβασης, αξιοπιστία και ευελιξία.

Η χρήση του Thesis.net Real Estate ως συμπλήρωμα της υλοποίησης, και η αξιοποίηση των ενσωματωμένων ΒΙ και Application Builder, επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων modules και αναφορών.

Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητες για την ενημέρωση επαφών, ημερολόγιο, καταγραφή προβλημάτων, ενεργειών, εκτιμήσεων, ζημιών, τακτοποιήσεων κλπ, υποστηρίζει δυνατότητες καταγραφής και προβολής προειδοποιήσεων και αναθέσεων εργασιών σε ομάδες χρηστών – ή συγκεκριμένους χρήστες – ενώ περιλαμβάνει δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται στην εφαρμογή alerts που αφορούν λήξη συμβάσεων μίσθωσης, καθυστερημένη καταβολή μισθωμάτων ή/και ασφαλίστρων, εκκρεμοτήτων σχετικά με νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό,   κλπ.

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της Τράπεζας, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση ποικίλων δεδομένων και χιλιάδων εγγράφων που μέχρι πριν ήταν διάσπαρτα, η αυτοματοποίηση η προειδοποίηση, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος.

Το σύστημα αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες καταγραφής των επαφών με κάθε εμπλεκόμενο, παρακολουθεί λεπτομερώς την τεχνική, νομική και οικονομική διαχείρισης των ακινήτων, όλων των εταιριών και εξυπηρετεί με απόλυτη επάρκεια τους στόχους του ομίλου παράγοντας λίστα εκκρεμοτήτων ή αναφορών ανά μισθωτή, κατηγορία ακινήτων, περιφέρεια κλπ.

Παράλληλα επιτρέπει την άμεση συμπλήρωση δημοσίων εγγράφων (Ε2, Ε9 κλπ), παρακολουθεί όλες τις συμβάσεις κάθε ακινήτου, λογαριασμούς, ενημερώνει αξίες (αντικειμενική, εκτίμησης, μισθωτική λογιστική κλπ) και παράγει αυτόματα δείκτες για κάθε ακίνητο ή ομάδες ακινήτων.

Με ενσωματωμένη μια σειρά πινάκων με στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας π.χ. χρήσεις γης, εμπράγματα δικαιώματα, πολεοδομικό καθεστώς, κατάλογο απαιτούμενων εγγράφων κλπ. διευκολύνει αρκετά το έργο των χρηστών.

Η πλήρης αξιοποίηση κι η άμεση αποδοχή της φιλικότητας του προϊόντος από όλους, δικαιώνει απόλυτα την αρχική επιλογή της Attica Bank κι επιβραβεύει στην πράξη την CGSoft.

Προφίλ πελάτη

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1925. Σήμερα είναι ένας δυναμικός, χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 80 καταστήματα.

Βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας είναι το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών – Εργοληπτών – Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ο όμιλος της τράπεζας, επίσης, αποτελείται από την Attica Wealth Management, την Attica Ventures, την Attica Finance, την Attica Funds PLC, την Attica Bankassurance και την Atticabank Properties

Η Atticabank παρακολουθώντας τις νέες συνθήκες, που διαμορφώνονται σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της και είναι έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη τους, σε όλους τους χρηματοοικονομικούς τομείς.

Έχοντας μελετήσει προσεκτικά το χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τις ανάγκες των πελατών της, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα Τραπεζικών/Επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρίες.