Υλοποίηση ειδικών εφαρμογών στον όμιλο S&B με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας
Thesis.net framework

Προφίλ πελάτη

Η S&B που ξεκίνησε το 1934, αποτελεί σήμερα έναν πολυεθνικό όμιλο εταιριών, που αριθμεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους, με εκτεταμένη δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες σε 5 ηπείρους και πελάτες σε 65 χώρες διεθνώς. Βασικό κορμό της δραστηριότητας του Ομίλου S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποτελούν η εξόρυξη, η επεξεργασία και η εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, με ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά σε όλους τους κλάδους προϊόντων της. Εξυπηρετεί 15 διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τα χυτήρια, τη χαλυβουργία, τις κατασκευές και τα δομικά υλικά, τη μεταλλουργία, τη γεωργία κ.ά.

Επιχειρηματικές ανάγκες

Ο όμιλος S&B διαχειρίζεται καθημερινά ένα πολύ μεγάλο όγκο υποθέσεων, εγγράφων, αδειών και αρχείων σχετικών με την μεταλλειοκτησία.

Η ποικιλία, ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων (αρχείο ακινήτων, άδειες μεταλλείων, τεχνικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και οι σχετικές ανανεώσεις αυτών από δημόσιες υπηρεσίες, υδροδοτήσεις κλπ) σε συνδυασμό με τις ανάγκες για αποτελεσματική, έγκαιρη και ενιαία διαχείριση των υποθέσεων, και οι αυξημένες απαιτήσεις της διοίκησης για τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών (αποτυπώσεις, χαρτογραφήσεις κλπ) και τη διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, οδήγησαν στην ανάγκη για την δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής ελέγχου μεταλλειοκτησίας.

Η «Μεταλλειοκτησία» είναι μια εξειδικευμένη προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες της εταιρίας εφαρμογή ώστε να διασφαλίζει σαφή λειτουργικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα από την οργάνωση της έως σήμερα διάσπαρτης πληροφορίας και την άμεση και ασφαλή ενημέρωση τόσο της διοίκησης, όσο και κάθε αρμοδίου. Υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή μεταφορά και ενημέρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων που αφορούν την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται ή αξιοποιεί ο όμιλος.

Το σύστημα εγγυάται την πολύ υψηλή απόδοση, την συνεχή (24ώρες Χ 365 ημέρες) διαθεσιμότητα, την μέγιστη ασφάλεια δικαιωμάτων πρόσβασης, αξιοπιστία και ευελιξία της επέκτασης σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια του ομίλου. Επιπλέον με την καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, εγείρονται και υλοποιούνται καθημερινά άμεσα αιτήματα για πρόσθετη λειτουργικότητα και την παροχή εξ αποστάσεων ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών.

Η Λύση

Ως πλέον ενδεδειγμένη λύση επιλέχθηκε η χρήση της πλατφόρμας Thesis.net Framework ως βασικού πυρήνα υλοποίησης, για την ανάπτυξη εξειδικευμένων πρόσθετων ειδικών modules (προγραμμάτων), συνυφασμένων με το ειδικό αντικείμενο του ομίλου. Ειδικότερα έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή Μεταλλειοκτησίας.

Επιπλέον η εφαρμογή αξιοποιεί λειτουργίες του Thesis.net CRM, προσφέροντας ολοκληρωμένες δυνατότητες για την ενημέρωση επαφών και στοιχεία αρμοδίων, πλήρες ημερολόγιο με καταγραφή των ενεργειών και τα αποτελέσματά τους, επακόλουθα ενεργειών κλπ. Η λύση αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες αιχμής της Microsoft (.Net 3.5, Microsoft SQL Server 2005/2008, Visual Studio 2008) κλπ.

Η λύση υποστηρίζει δυνατότητες καταγραφής και προβολής πλήθους προειδοποιήσεων (alerts) συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την λήξη ισχύος εγγράφων, απαίτησης ενεργειών κλπ ενώ περιλαμβάνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης. Μερικά alerts που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή είναι αυτά που αφορούν λήξη εγγυητικών, πυρασφάλειας, άδεια λειτουργίας εκμετάλλευσης, εγκατάστασης, περιβαλλοντικών όρων, επέμβασης, υδροδότησης κλπ.

Τέλος προσφέρεται για ανάπτυξη ειδικών πρόσθετων λειτουργιών σε περιβάλλον WEB. Η αξιοποίηση των παραπάνω λύσεων απαντά με εξαιρετική επιτυχία στο ζητούμενο της επιχείρησης για μια ολοκληρωμένη και απόλυτα λειτουργική εφαρμογή.

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί πλήρως και με ακρίβεια την ανταλλαγή και ενημέρωση των στοιχείων με όλα τα σημεία δραστηριοποίησης του ομίλου διασφαλίζοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και υψηλή λειτουργικότητα.

Η ολοκλήρωση των προϊόντων και διαδικασιών σε ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά περιβάλλον εξασφαλίζει μοναδικά πλεονεκτήματα με προφανή οφέλη.

Η εφαρμογή χάρις στις δυνατότητες ανάπτυξης του Thesis.net framework ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο και είναι ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία με μηδενικό down time.

 Τα οφέλη

Η αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρίας από τα πολλά προϋπάρχοντα διακριτά και ανεξάρτητα συστήματα αρχειοθέτησης, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, η εξασφάλιση της μοναδικότητας κάθε εισαγόμενου στοιχείου, η σε πραγματικό χρόνο ασφαλής αποτύπωση ποικίλων δεδομένων και χιλιάδων εγγράφων που μέχρι πριν ήταν διάσπαρτα, η αυτοματοποίηση η προειδοποίηση, ο έλεγχος, ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών είναι τα άμεσα αποτελέσματα της χρήσης του νέου συστήματος.

Το σύστημα αξιοποιεί παραγωγικά τα διαθέσιμα δεδομένα του ομίλου, αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις διαδικασίες καταγραφής των επαφών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξυπηρετεί με επάρκεια τους στόχους της εταιρίας παράγοντας λίστα εκκρεμοτήτων

Παράλληλα το τεχνολογικό περιβάλλον της λύσης αξιοποιεί με επάρκεια τεχνολογίες για απομακρυσμένη λειτουργία, όπως ιδιωτικά δίκτυα, WEB, CTI, κλπ. Συμπερασματικά, η λειτουργική αξιοποίηση του περιβάλλοντος Thesis.net Framework δικαιώνει απόλυτα την αρχική επιλογή της S&B.