H εταιρία Prime Timers υλοποιεί ταχύτατα τα επιχειρηματικά της σχέδια με το Thesis.net ERP και Thesis.net BI.

Προφίλ πελάτη

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Prime Timers προωθεί μοναδικά προϊόντα ένδυσης και υπόδησης κυρίως για νέους που θέλουν να ξεχωρίζουν. Ιδρύθηκε το 1999 με κεντρικό σύνθημα «We love jeans», «We love Sneakers», «We love music» και παραμένει νεανική και πρωτοπόρα από την πρώτη μέρα. Σήμερα η αλυσίδα λιανικής περιλαμβάνει 34 καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και ισχυρό δίκτυο χονδρικής πώλησης. Εισάγει και εμπορεύεται πολύ γνωστά brands όπως WeSC, Ringspun, Bench, Hooch, Freesoul, Elvis, Jesus, Dunderdon, Elvine, Upper, Levis, Converse, Adidas, Vans κλπ.

Επιχειρηματικές ανάγκες

Η εταιρία βρίσκεται σε μια φάση συνεχούς και έντονης ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης, αλλά και επέκτασης του δικτύου χονδρικών πωλήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η λειτουργία αυτόνομων συστημάτων σε κάθε σημείο πώλησης με περιορισμένη λειτουργικότητα, έκαναν κάθε αίτημα για κεντρική πληροφόρηση έργο εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο. Οι αυτοματισμοί των υπαρχόντων διαδικασιών, χρειάζονταν επέκταση, ή και πλήρη αναδιάρθρωση. Το χειρόγραφο σύστημα παρακολούθησης των παραγγελιών, των πελατών και των προμηθευτών, απαιτούσε ριζική αναμόρφωση και πλήρη αξιοποίηση συστημάτων barcodes. Το λογιστικό σύστημα δεν υποστήριζε αυτόματη ενημέρωση. Ταυτόχρονα με την καθιέρωση των ευρυζωνικών (ADSL) συνδέσεων, διατυπώνονται καθημερινά αιτήματα για νέα on line Β2Β & B2C λειτουργικότητα. Παράλληλα στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας οι εταιρικές ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και απαιτούν άμεση επίλυση.

Η Λύση

Ως η πιο ενδεδειγμένη λύση επιλέγηκε η εγκατάσταση και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Thesis.net ERP, σε συνδυασμό με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Thesis.net BI. Η προταθείσα λύση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ανάπτυξης της εταιρίας με την on line διασύνδεση όλων των σημείων λιανικής πώλησης αλλά και του back office, σε ένα ενιαίο δίκτυο (VPN), εξασφαλίζοντας σε πολλές δεκάδες χρηστών αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Το Thesis.net ERP καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των απαιτήσεων όλου του δικτύου των καταστημάτων λιανικής, τους αυτοματισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα logistics των αποθηκών σε ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και ιδιαίτερα παραγωγικό περιβάλλον. Με την on line υποστήριξη του Thesis.net BI, όλες οι επιχειρηματικές πληροφορίες αναδεικνύονται άμεσα και οι δείκτες αποδίδουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα πραγματικά δεδομένα, ώστε τελικά το σύστημα να προσφέρει σημαντική μετρήσιμη αξία στην επιχείρηση. Επιπρόσθετα το Thesis.net ERP έχει έτοιμη την υποδομή να υποστηρίξει άμεσα τις επόμενες κινήσεις της Prime Timers που περιλαμβάνουν την παροχή πρόσθετων διαδικτυακών υπηρεσιών με την αξιοποίηση των συστημάτων eThesis Β2Β και B2C για τα δίκτυα χονδρικής και λιανικής αντίστοιχα.

 Τα οφέλη

Η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου κεντρικού συστήματος προσφέρει ήδη τα μέγιστα στην ανάπτυξη της εταιρίας. Η εταιρία πλέον επικεντρώνεται στους κύριους επιχειρηματικούς στόχους που είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και η εξυπηρέτηση της πελατείας. Τα λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν πλέον επιλυθεί, η διοίκηση και οι υπεύθυνοι καταστημάτων γνωρίζουν τι, πότε και πώς θα αντιδράσουν στις τάσεις τις αγοράς, και τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει η εταιρία με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το σύστημα εξασφαλίζει πλήρη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία και γίνεται πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρίας. Νέα καταστήματα εντάσσονται ταχύτατα στο σύστημα, με την ελάχιστη προσπάθεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της Prime Timers.