H Οινοτεχνική ΕΠΕ επενδύει στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση της παραγωγής, της εμπορίας & της προώθησης των προϊόντων της με
Thesis.net ERP, Thesis.net BI & Thesis.net for Wineries

Προφίλ πελάτη

Το οινοποιείο «Αμπελώνες Ζαχαριά» της Οινοτεχνικής είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό οινοποιείο της Νεμέας με παραγωγή που ξεπερνά τους 5.000 τόνους ετησίως. Στις καλλιέργειες εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ για τις ανάγκες του οινοποιείου αξιοποιούνται ανοξείδωτοι οινοποιητές και ψυκτικές δεξαμενές, σύγχρονα εργαστήρια, γαλλικά δρύινα βαρέλια, πνευματικά πιεστήρια κλπ. Το οινοποιείο διαθέτει επίσης πιστοποιημένο με σύστημα HACCP υπερσύγχρονα εμφιαλωτήριο και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας έτσι τις υψηλότερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων. Πρόσφατα η Οινοτεχνική κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης με τον: Ερυθρό Ο.Π.Α.Π. Νεμέα Ζαχαριά 2008. Για το μέλλον, τα σχέδια της εταιρίας είναι πολλά και περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα την κατασκευή δεύτερης οινοποιητικής μονάδας στην Αρκαδία.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η Οινοτεχνική ΕΠΕ στην προσπάθεια για την αναβάθμιση και ενίσχυση των προϊόντων που προσφέρει, διέγνωσε την ανάγκη βέλτιστης οργάνωσης τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και της εμπορικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε παράλληλα με την ενίσχυσή της θέσης της στην αγορά, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ελέγχου των διαδικασιών, με την εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι προκλήσεις αλλά και οι απαιτήσεις που έθετε η ίδια η εταιρία σ’ όλη την φάση της παραγωγής ήταν πολύ αυξημένα για να επιλυθούν με παλιά εργαλεία, καθώς θα έπρεπε να παρακολουθεί και να καταγράφει στοιχεία αγροτεμαχίων, δήλωσης παραγωγής-συγκομιδής / παραγωγό ή συνολικά, πολλαπλές ταυτόχρονες ζυγίσεις, να κάνει έλεγχο και προσαρμογή στις απαιτήσεις προκειμένου η εκάστοτε παραγωγή να χαρακτηριστεί ΟΠΑΠ ή τοπικός οίνος (έλεγχος κιλών / στρέμμα κλπ), να καταγράφει την μετατροπή κιλών σταφυλιών σε λίτρα γλεύκους, τον υπολογισμό της φύρας σε εκραγιστήριο, σπαστήρα κλπ, να παρακολουθεί οινοποιητές, αναλώσεις οινολογικών προϊόντων κατά το κολλάρισμα, φιλτράρισμα ή την ψύξη, εξαγωγή παραπροϊόντων (οινολάσπη κλπ), το περιεχόμενο και τα στοιχεία των διαθεσίμων δεξαμενών σε πολλαπλές γραμμές παραγωγής, ημερομηνίες γεμίσματος, μετάγγισης σε βαρέλια κλπ, στοιχεία εμφιάλωσης, ημι-έτοιμα προϊόντα, private labels, πλήρες ιστορικό για κάθε παρτίδα, ιχνηλασιμότητα, ποικιλίες, σοδιές, αναλυτική κοστολόγηση, πλήρης έλεγχος εξαγωγών κ.α.

Στοιχεία που έκαναν κάθε αίτημα κεντρικής πληροφόρησης ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο. Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας και η επιβεβαίωση του αρχικού σχεδιασμού, ήταν περιορισμένες και κατώτερες των απαιτήσεων και στόχων της διοίκησης, καθώς προσλαμβάνονταν με παλαιά εργαλεία, χαμηλής παραγωγικότητας.

Το σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί των διαδικασιών σημαντική ενίσχυση λόγω όγκου στοιχείων κ.ο.κ. Παράλληλα, στο επίπεδο της προώθησης των προϊόντων και της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονταν.

 Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση προϋπέθετε τον αρμονικό συνδυασμό πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση παραγωγής, εμπορικής διαχείρισης και προωθητικών ενεργειών, η επεκτασιμότητα κι η αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε ένα ενιαίο περιβάλλον και σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης.

Ταυτόχρονα η εφαρμογή έπρεπε να εξασφαλίζει την δυνατότητα επεκτάσεων του προγράμματος παράλληλα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να συνδέεται με πρόγραμμα μισθοδοσίας και να συνοδεύεται από ένα πλήρες ERP, με ενσωματωμένα συστήματα πληροφορίας (ΒΙ) & πελατειακών σχέσεων (CRM)

Η επιλογή της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Thesis.net, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν ειδικά για την εταιρία (όλες πλήρως διασυνδεδεμένες σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισαν την πρόκληση, αφού ανταποκρίνονται πλήρως στους αρχικούς στόχους της διοίκησης. Παράλληλα είναι ένα σύγχρονο και επεκτάσιμο σύστημα, που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα, τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.

Τα Οφέλη

Η λειτουργία του Thesis.net προσφέρει ήδη τα μέγιστα. Επιτεύχθηκε άμεση αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση κόστους παραγωγής και ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού. Η επιχειρησιακή πληροφορία είναι άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη για αξιολόγηση και λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από την διοίκηση. Λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα φιλικό στον χρήστη. Έγινε αμέσως αποδεκτό από τους εργαζόμενους και το αναντικατάστατο εργαλείο στη καθημερινή λειτουργία και την ανάπτυξη της Οινοτεχνικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.