H ISO-PLUS αξιοποιεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Thesis.net ERP, Thesis.net CRM & Thesis.net BI

Προφίλ πελάτη

Η ISO-PLUS ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό να παρέχει στο ελληνικό κοινό συμπληρώματα διατροφής με υψηλή διατροφική αξία και βιοδιαθεσιμότητα, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και πληροφόρηση προς το αγοραστικό κοινό. Το 1992 ξεκινά την συνεργασία της με την αμερικάνικη εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής Solgar, η οποία και αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της ως σήμερα. Την ίδια χρονιά επεκτείνεται και στην αγορά της Β. Ελλάδας. Το 1995 ξεκινά να λειτουργεί εσωτερικό τμήμα επιστημονικής υποστήριξης και ενημέρωσης των καταναλωτών και το 1999 αναλαμβάνει την εισαγωγή κι αντιπροσώπευση προϊόντων της αγγλικής εταιρείας Ransom εξασφαλίζοντας μία ακόμα μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων για τους καταναλωτές της. Σήμερα η ISO-PLUS συνεχίζει να αναπτύσσεται στην ελληνική αγορά, καθώς αντιπροσωπεύει 4 εταιρείες, απασχολεί 55 άτομα, συνεργάζεται με 8.000 φαρμακεία και καταστήματα υγιεινής διατροφής πανελλαδικά και διαθέτει επιστημονικό τμήμα και τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, παρέχοντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και υποστήριξη.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η ISO-PLUS στην διαρκή της προσπάθεια για την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, τόσο προς τους συνεργάτες, όσο και προς τους πελάτες της, επέλεξε παράλληλα με την ενίσχυσή της σε ανθρώπινο δυναμικό, και προϊόντα, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ελέγχου όλων των διαδικασιών, με την εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρία ήταν πολύ αυξημένες για να επιλυθούν με τα προηγούμενα συστήματα, είτε λόγω των πολλών ανεξάρτητων και μη επαρκώς διασυνδεδεμένων εφαρμογών (αυτόνομα συστήματα), είτε εξαιτίας της περιορισμένης λειτουργικότητας κάποιων εξ αυτών. Στοιχεία που σε συνδυασμό με την απουσία των αυτοματισμών και διαδικασιών που ένα σύγχρονο ΟΠΣ μπορεί να προσφέρει,   έκαναν κάθε αίτημα για κεντρική πληροφόρηση ένα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο έργο.

Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας (στο βαθμό που ήταν μηχανογραφικά διαθέσιμη) ήταν πολύ περιορισμένη και σίγουρα πολύ κατώτερη των απαιτήσεων και των στόχων της διοίκησης της εταιρίας, καθώς λαμβάνονταν με ξεπερασμένα εργαλεία χαμηλής παραγωγικότητας

Το ημι-χειρόγραφο σύστημα παρακολούθησης των τηλεφωνικών αιτημάτων και παραγγελιών απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων διασύνδεση με το ERP, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί όλων των υπαρχόντων διαδικασιών σημαντική ενίσχυση κ.ο.κΠαράλληλα, στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες της εταιρίας συνεχώς αυξάνονταν και απαιτούσαν άμεση επίλυση.

Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση έπρεπε να συνδυάζει αρμονικά χαρακτηριστικά όπως, ολοκλήρωση,    επιχειρησιακή πληρότητα, διασύνδεση, ευελιξία, επεκτασιμότητα, αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και λειτουργίας, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, δυνατότητα σε μεταβολές ή επεκτάσεις κλπ.

Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτό, να συνοδεύεται από εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας (BI), σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (CRM), καθώς και υποσύστημα διασύνδεσης με σύγχρονο IP τηλεφωνικό κέντρο (CTI).

Η επιλογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Thesis.net ERP, σε συνδυασμό με τα Thesis.net BI, Thesis.net CRM και Thesis.net CTI (όλα πλήρως διασυνδεδεμένα σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισε άμεσα και με εξαιρετική επιτυχία την πρόκληση, αφού πέτυχε να ανταποκριθεί πλήρως στους στόχους της διοίκησης της εταιρίας. Το Thesis.net, ένα εξαιρετικά ανοιχτό, σύγχρονο κι επεκτάσιμο σύστημα, μπορεί να διασυνδεθεί και να εξυπηρετήσει άμεσα τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της ISO-PLUS.

 

Τα οφέλη

Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος προσφέρει ήδη τα μέγιστα στην λειτουργία της ISO-PLUS. Οι διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί και διευκολυνθεί, η εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών έχει ήδη (από το πρώτο τρίμηνο) εντυπωσιακά επιταχυνθεί και η επιχειρησιακή πληροφορία (δείκτες) είναι άμεσα αξιοποιήσιμη για την αξιολόγηση και λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων, ώστε τελικά να υλοποιηθούν με επιτυχία οι κύριοι στόχοι της εταιρίας, που είναι η ανάπτυξη του δικτύου και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του αγοραστικού κοινού που συνεχώς αυξάνεται.

Τα λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν πλέον επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι γνωρίζουν πού, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Το σύστημα πραγματικό και αναντικατάστατο εργαλείο για το σύνολο των χρηστών εξασφαλίζει πλήρη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία.