Θέσεις εργασίας

Η CGSoft πιστεύει ότι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό είναι η καλύτερη επένδυση που θα μπορούσε να κάνει με στόχο την επιτυχία. Η ανοδική πορεία της εταιρίας επιβάλλει όχι μόνο την διατήρηση αυτού του υψηλού επιπέδου στελεχών, αλλά και την προσπάθεια για προσέλκυση νέων, αναλόγου επιπέδου. Η εταιρία δεσμεύεται να συνεχίσει να ακολουθεί Πολιτική Ίσων Ευκαιριών προς όλους τους υπαλλήλους της, ως προς την μισθοδοσία και την πολιτική προαγωγών, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διάκριση φύλλου, φυλής, χρώματος ή σωματικής ανικανότητας.

Ως εταιρία πληροφορικής αναζητούμε πάντα αξιόλογα, αναλόγων προσόντων στελέχη, με γνώσεις και εμπειρία, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό πακέτο παροχών, άριστες προοπτικές εξέλιξης και διαρκή εκπαίδευση, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό με email:  hr@cgsoft.gr στο Τμήμα Προσωπικού, αναγράφοντας τη θέση που τους ενδιαφέρει. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.