H BMW Financial Services αξιοποιεί τo
Thesis.net Collection System

Προφίλ πελάτη

H BMW Financial Services είναι ένα Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) εξειδικευμένο στην παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες του ομίλου BMW. Προσφέρονται χρηματοδοτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών BMW με συνέπεια και ποιότητα. Ό,τι ακριβώς περιμένετε κι από ένα μοντέλο BMW! Η BMW Financial Services προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, μακροχρόνιες μισθώσεις και χρηματοδοτούμενα προγράμματα συντήρησης για ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η BMW Financial Services είναι το βήμα που θα σας φέρει πιο κοντά στην BMW που επιθυμείτε!

Επιχειρηματικές ανάγκες

Η BMW Financial Services παρέχοντας χρηματοδοτικά προγράμματα στους πελάτες της, οφείλει να συντηρεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης των πελατών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Οι διαδικασίες αυτές γνωστές με τον τίτλο Collection Systems απαιτούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων συστημάτων διαχείρισης των υποθέσεων, την παρακολούθηση του χειρισμού τους από agents (εσωτερικούς και εξωτερικούς), την καταγραφή κάθε επικοινωνίας με τους πελάτες, τη γραπτή ενημέρωσης των πελατών με επιστολές κ.ά.

Απαιτούν επίσης την διαρκή απεικόνιση της παραγωγικότητας κάθε εμπλεκομένου, και κύρια την συγκέντρωση και λειτουργική αξιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών αυτών σε μια οθόνη. Παράλληλα θεωρείται βασική προϋπόθεση η αυτοματοποιημένη διασύνδεση και απεικόνιση πρωτογενών πληροφοριών που συντηρούνται στο βασικό τραπεζικό σύστημα. Λόγω του αναμενόμενου όγκου των τηλεφωνικών κλήσεων και της επιθυμίας για τον μέγιστο δυνατό αυτοματισμό, ζητήθηκε η αξιοποίηση του λειτουργούντος (τεχνολογίας IP) τηλεφωνικού κέντρου, μέσα από το Collection System, σ’ ένα σύστημα με πλήρεις αυτοματισμούς κλήσης και καταγραφής των στοιχείων της επικοινωνίας.

Τελικός στόχος της BMW Financial Services ήταν η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου κι ευπροσάρμοστου συστήματος Collection που θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές, θα συνεργάζεται αρμονικά με το βασικό τραπεζικό σύστημα και θα εξυπηρετεί με την μέγιστη ταχύτητα και αξιοπιστία τις ανάγκες.


Η Λύση

Ως πλέον ενδεδειγμένη λύση επιλέχθηκε η εγκατάσταση και αξιοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος Thesis.net Collection System. Το ως άνω πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά υποσυστήματα: Collection Core Package Solution, CTI Calls, Core Banking system Integration, Collection Analytics. Είναι επιπλέον εύκολα επεκτάσιμο και σε νέα όπως τα: Thesis.net Collection BI, Thesis.net Document Management κλπ. Η λύση όφειλε να υποστηρίξει   όλες τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, όπως το εγκαταστημένο στην Αθήνα και βασισμένο σε IP τεχνολογία Cisco IP τηλεφωνικό κέντρο και τους εκτός Ελλάδας βασικούς servers του τραπεζικού συστήματος ASP model σε ιδιωτικό δίκτυο VPN. Η ολοκλήρωση του έργου, από την ανάληψη του μέχρι και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, σε χρονικό διάστημα μόνο 3 μηνών ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και απέδειξε στην πράξη την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του Thesis.net Collection system σε σχέση με τις διατυπωμένες από την BMW Financial Services ανάγκες. Το σύστημα αποδίδει με ταχύτητα και πιστότητα πλήθος επιχειρησιακών δεικτών (KPIs) σε πραγματικό χρόνο, ολοκληρωμένο με το τηλεφωνικό κέντρο σε μία λειτουργική ενότητα.

Τα οφέλη

Τα άμεσα οφέλη από την χρήση του Thesis.net Collection system είναι η ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση των πληροφοριών και των διαδικασιών σε ένα ενιαίο περιβάλλον, άσχετα από την προέλευση των (Collection to Host Banking system Integration).

Η απαίτηση για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών με εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών ολοκλήρωσης με τηλεφωνικά κέντρα (CTI), οδήγησε στην ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους επικοινωνίας με τους πελάτες και την αυτοματοποιημένη καταγραφή των κρίσιμων στοιχείων επικοινωνίας.

Η παροχή σε όση έκταση απαιτηθεί και σε μια ‘οθόνη’ όλων των χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών προϊόντων οδηγεί σε αποτελεσματικότερη και πλέον παραγωγική επικοινωνία καθώς και σε αποφυγή διαχείρισης των άσκοπων ή των επισφαλών πληροφοριών. Η υποστήριξη και αναλυτική παρακολούθηση των βασικών back office λειτουργιών του Thesis.net Collection system με τον ορισμό των agents, την διαχείριση των αναθέσεων των υποθέσεων από τους managers, τους παραμετρικούς κανόνες ορισμού των buckets, την δημιουργία και αποστολή επιστολών αλλά και των άλλων κρίσιμων διαδικασιών, διασφαλίζουν γρήγορη κι ασφαλή εφαρμογή των επιχειρησιακών κανόνων με πλήρως διαφανή τρόπο για την εταιρία.

Η αποδοτική διαχείριση των πόρων της εταιρίας σε συνδυασμό με τις ευκολίες τους συστήματος βελτιώνουν θεαματικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και καταδεικνύουν στην πράξη ότι το Thesis.net Collection System είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αξιοποίησης κάθε ευαίσθητης οικονομικής πληροφορίας στην προσπάθεια δυναμικής εφαρμογής των βέλτιστων πολιτικών.