Υποδειγματική οργάνωση έργων από την ATCOM με αξιοποίηση του Thesis.net Project Management

Προφίλ πελάτη

Από την ίδρυσή της το 2000, η ATCOM έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη επαγγελματικών προϊόντων και εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου σε όλο το εύρος της αγοράς.Κύριος στόχος της παραμένει η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών και Web Project Implementers καθώς και η εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας σε όσους επιλέγουν τις web-based λύσεις που διαθέτει.Τα προϊόντα της παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα χάρις στην δυνατότητα αποτελεσματικής συνδιαχείρισης του Internet και της κινητής τηλεφωνίας, μέσω της διαφανούς συνεργασία των NetvolutionTM και Mvolution. Ο συνδυασμός των δύο προϊόντων αποτελεί μια μοναδική, πρωτοποριακή λύση.Έχοντας επενδύσει συστηματικά σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, διαθέτει κυρίαρχη θέση στον ελλαδικό χώρο με αξιοσημείωτη εμπειρία πλέον των 1000 έργων ενώ επεκτείνεται με επιτυχία στην διεθνή αγορά.

Επιχειρησιακές ανάγκες

Η ATCOM στην προσπάθεια για την αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει, διέγνωσε την ανάγκη βέλτιστης οργάνωσης των έργων που αναλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε παράλληλα με την ενίσχυσή της θέσης της στην αγορά, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, και ελέγχου του συνόλου των διαδικασιών, με εγκατάσταση ανάλογου Πληροφοριακού Συστήματος.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρία ήταν πολύ αυξημένα για να επιλυθούν, καθώς θα έπρεπε με δεδομένο το σύνολο της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της, το κόστος ανά πόρο και μονάδα χρόνου, τις διαθεσιμότητες, τις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας, καθώς και πολλές ανεξάρτητες μη διασυνδεδεμένες εφαρμογές, να απαντήσει σε καθημερινά ερωτήματα όπως ο προγραμματισμός αλλά και ο απολογισμός των έργων και των εργασιών, What-if analysis (π.χ. Τι θα συμβεί αν βάλω «σφήνα» ένα project; Πότε θα το παραδώσω; Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα υπόλοιπα;) κ.α. Στοιχεία που σε συνδυασμό με την απουσία των αυτοματισμών, έκαναν κάθε αίτημα κεντρικής πληροφόρησης ένα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο έργο.

Η αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφορίας και η επιβεβαίωση των αρχικών προβλέψεων, ήταν περιορισμένες και αναμφίβολα κατώτερες των υψηλών απαιτήσεων και στόχων της διοίκησης της εταιρίας, καθώς προσλαμβάνονταν με παλαιά εργαλεία, χαμηλής παραγωγικότητας.

Το σύστημα παρακολούθησης απαιτούσε ριζική αναμόρφωση, το λογιστικό σύστημα αυτόματη ενημέρωση, οι αυτοματισμοί των διαδικασιών σημαντική ενίσχυση λόγω όγκου στοιχείων κ.ο.κ.

Παράλληλα, στο επίπεδο της ανάδειξης και ποιοτικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, οι ανάγκες της εταιρίας συνεχώς αυξάνονταν και απαιτούσαν άμεση επίλυση.

 Η Λύση

Η πλέον ενδεδειγμένη λύση προϋπέθετε τον αρμονικό συνδυασμό πολλών χαρακτηριστικών όπως η ολοκλήρωση, η επιχειρησιακή πληρότητα, η διασύνδεση, η επεκτασιμότητα κι η αξιοπιστία. Κι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με ένα λογικό κόστος αγοράς και συντήρησης, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, δυνατότητα της ATCOM να προχωρά η ίδια σε επεκτάσεις κλπ. Επιπλέον το σύστημα θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτό, να συνοδεύεται από εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής πληροφορίας (ΒΙ) και φυσικά να συνδέεται με πρόγραμμα μισθοδοσίας.

Η επιλογή του Thesis.net Project Management, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν ειδικά για την εταιρία (όλα πλήρως διασυνδεδεμένα σ’ ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον) κέρδισε άμεσα την πρόκληση, αφού ανταποκρίθηκε πλήρως στους στόχους της διοίκησης. Παράλληλα είναι ένα εξαιρετικά ανοιχτό, σύγχρονο και επεκτάσιμο σύστημα, που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα, τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.

Τα Οφέλη

Η λειτουργία του Thesis.net Project Management προσφέρει ήδη τα μέγιστα. Οι διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, που είναι η η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε άμεση αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση κόστους υπηρεσιών και ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού. Η επιχειρησιακή πληροφορία είναι άμεση και πλήρως αξιοποιήσιμη για αξιολόγηση και λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από την διοίκηση.

Λειτουργικά προβλήματα του παρελθόντος, έχουν επιλυθεί, η διοίκηση κι οι υπεύθυνοι πλέον γνωρίζουν που, πότε και πώς θα δράσουν για να προχωρήσει η ανάπτυξη της εταιρίας με την απαιτούμενη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα (Ενδεικτικές εκτυπώσεις: Χρόνος ανά έργο, συμβόλαιο, πόρο ή ανά κατηγορία υπηρεσιών, Χρονοπρογραμματισμός έργων, Απολογισμός υλοποίησης & change requests ανά έργο, πελάτη, κατηγορία υπηρεσιών, περίοδο κλπ).

Το σύστημα είναι ιδιαίτερα φιλικό στον χρήστη και έγινε αποδεκτό από τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον γνωρίζουν και οργανώνουν πολύ πιο απλά και αξιόπιστα την εργασία τους.

Το σύστημα έγινε αναντικατάστατο εργαλείο στη καθημερινή λειτουργία και την διαρκή και επιτυχημένη ανάπτυξη της ATCOM τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.