Σε ένα διαρκώς ευμετάβλητο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον όπως το σημερινό, με πλήθος νέους ανταγωνιστές και ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις αναζητούν όλο και πιο συχνά, υποστήριξη ή/και λύση στα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM).

Το Thesis BPM είναι ένα προϊόν νέας γενιάς της CGSoft, πλήρως επεκτάσιμο και ταυτόχρονα απολύτως και ταχύτατα προσαρμόσιμο, στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Το Thesis BPM διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την παρακολούθηση διαδικασιών, καθώς κι ένα ολοκληρωμένο πακέτο γραφημάτων και αναφορών. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το Thesis BPM για να προσθέστε και να διαμορφώστε τις διαδικασίες σας, ή για να ικανοποιήστε συγκεκριμένες ανάγκες/απαιτήσεις της εταιρείας σας. Ο ενσωματωμένος σχεδιαστής διεργασιών, σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε διαδικασίες οποιασδήποτε πολυπλοκότητας και δομής με δεδομένα και ροές μηνυμάτων.

Με την αξιοποίηση του Thesis BPM τα αρμόδια διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων κατανοούν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο καλά λειτουργούν οι κρίσιμες διαδικασίες και πού αυτές θα μπορούσαν πιθανόν να βελτιωθούν ή/και να αυτοματοποιηθούν. Το Thesis BPM προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε περιπτώσεις διαχείρισης πολυπλόκων επιχειρησιακών διαδικασιών, στις οποίες εμπλέκονται κι αλληλοεπιδρούν πολλά και διαφορετικά, τμήματα, συστήματα, πόροι κοκ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.