Πρόγραμμα ενίσχυσης οινοποιείων: Ξεκινά στις 16 Μαΐου η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Ξεκινά στις 16 Μαΐου 2017 και λήγει στις 18 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ, για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα στη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», στους επιλέξιμους κλάδους της οποίας περιλαμβάνεται ο Οίνος και αντίστοιχα, στις δαπάνες, η απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, όπως το μοναδικό, 100% ελληνικό, εξειδικευμένο προϊόν για τις επιχειρήσεις του κλάδου,Thesis.net for Winery, που εδώ και χρόνια έχει αναπτύξει και προσφέρει η CGSoft.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι απο 600.000,00€ έως 5.000.000,00€ και η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών. Η συνολική δημόσια ενίσχυση της 1ης πρόσκλησης (120.000.000€), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια και ελπίζουμε η παρούσα δράση να είναι η ευκαιρία, το κίνητρο μα και η αφορμή για τον διαρκώς αναγκαίο εκσυγχρονισμό, ειδικά στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου.