Με τις διαδοχικές επιτυχημένες Microsoft Azure πιστοποιήσεις των στελεχών της σε μία σειρά αντικείμενα όπως Azure Administrator Associate, Azure Developer Associate και Azure Data Engineer Associate, η CGSoft επιβεβαιώνει αφενός την μακροχρόνια επιλογή διευρυμένης συνεργασίας της με την Microsoft και αφετέρου -και κυρίως- την σταθερή της απόφαση για διαρκή επανεκπαίδευση του προσωπικού της και αμείωτη επένδυση στην αιχμή της τεχνολογίας, με στόχο τη δυνατότητα παροχής κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών στην αιχμή της τεχνολογίας είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας αφιερωμένης στην υλοποίηση μηχανογραφικών λύσεων στο cloud μιας επιχείρησης ή και ενός ομίλου.

Αναλυτικότερα, οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα εφαρμογής, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος Microsoft Azure μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού, όπως και σε απαιτήσεις ενσωμάτωσης, μετατροπής και ενοποίησης δεδομένων από διάφορα δομημένα και μη δομημένα συστήματα δεδομένων σε δομές που είναι κατάλληλες για τη δημιουργία λύσεων ανάλυσης, ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών για το Azure με όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και τη συντήρηση λύσεων cloud, επάρκεια γνώσεων προστασίας και διασφάλισης της προβλεπόμενης πρόσβασης σε δεδομένα μέσω της ορθής διαχείρισης, της παρακολούθησης και την ασφάλειας των δεδομένων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες δεδομένων Azure κ.α.

Ταυτόχρονα πιστοποιούν την αποδοχή και την επιτυχή υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής επιλογής της Διοίκησης της CGSoft, από το σύνολο του προσωπικού, κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά υπερήφανοι.

Είναι προφανές πως ο σχεδιασμός αυτός, που θα συνεχιστεί εντονότερα με πιστοποιήσεις ακόμη περισσοτέρων εργαζομένων στο άμεσο μέλλον, διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή και την επένδυση όλων των συνεργατών πελατών μας σε εμάς και εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση αυτών.