Η επιχείρηση “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ”, που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής, εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή. Διαβάστε περισσότερα εδώ.