11.13-precision-viticulture

Με μια ερευνητική πρόταση για αυτοματοποιημένη αμπελουργία ακριβείας, αλλά και με την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής του οινοποιείου Cavino ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι για την CGSoft, επιβεβαιώνοντας τον σημαίνοντα και καινοτόμο ρόλο της στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου.

Η ερευνητική πρόταση που κατατέθηκε από την CGSoft σήμερα, σε συνεργασία με το Εργ. Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών -και την συνδρομή του ΕΛΓΑ, τα Εργαστήρια Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Αναλύσεων Εδάφους, Φυτών & Υδάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα» και την οινοποιία «Οινοτεχνική», αφορά στην έρευνα, δημιουργία και προώθηση ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αμπελοτεμαχίων οινοποιήσιμων ποικιλιών, το οποίο απευθύνεται στο μεγάλο ενδιαφέρον της οινοποιητικής/αμπελουργικής κοινότητας να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες, να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και πόρων (υδατικών, φυτοφαρμάκων, κοκ), να ελαχιστοποιήσει τα κόστη και τους χρόνους εργασιών και εν γένει να βελτιστοποιήσει τη συνολική καλλιέργεια και να τυποποιήσει κατά το δυνατόν το τελικό προϊόν (οίνος). Το προτεινόμενο σύστημα θα αξιοποιεί σε εντοπισμένο επίπεδο, δεδομένα βλάστησης, παραγωγής κ.α. και θα επιτρέπει την έγκαιρη χρονικά, ποιοτικά και ποσοτικά παρέμβαση του αμπελουργού. Ενσωματώνοντας τα δεδομένα στο σύστημα, ο αμπελουργός θα είναι σε θέση να προβλέπει την εξέλιξη των φαινολογικών σταδίων από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη ωρίμανση των σταφυλιών και τις πιθανές καταπονήσεις από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, αλλά και να γνωρίζει τις ενδεδειγμένες παρεμβάσεις ακριβείας στην καλλιέργειά του με βάση το σύνολο των δεδομένων αυτών.

Το σύστημα, θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ευέλικτο και διαλειτουργικό, συνδυάζοντας υπάρχουσες τεχνολογίες με καινοτόμο ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και τηλεπισκοπικά, εδαφολογικά, κλιματικά και λοιπά δεδομένα και παρέχοντας έτσι, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα καταγράφει την κατάσταση κάθε αμπελοτεμαχίου –ή/και τμήματος αυτού- σε πραγματικό χρόνο, θα επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα πραγματικού χρόνου με τα ιστορικά δεδομένα και τις εξωτερικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, θα ανιχνεύει και θα προειδοποιεί για πιθανές αστοχίες ή «βλάβες», και, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πρότυπα αμπελοκαλλιέργειας ακριβείας, τον προβλεπόμενο χρόνο που η βλάβη θα επηρεάσει τα πρέμνα, την καλλιέργεια ή την ποιότητα των τελικών προϊόντων, τους διαθέσιμους πόρους (υδατικούς, πρόσθετα, απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές κλπ) και την αειφορία, την οινοποίηση ή/και οικονομικές παραμέτρους, θα προτείνει ένα βελτιστοποιημένο πλάνο αμπελοκαλλιέργειας ακριβείας που θα περιλαμβάνει επίσης, ένα αναπροσαρμοσμένο προγραμματισμό εργασιών ώστε να μην διαταραχθεί η φυτοπροστασία. Η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει συστήματα/εφαρμογές οι οποίες με τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των δορυφορικών συστημάτων θα παρέχουν online σε κάθε αμπελοκαλλιεργητή/οινοποιό εξατομικευμένο πλάνο καλλιεργητικού προγράμματος ακριβείας (αρώσεις, αρδεύσεις, λιπάνσεις και φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Βασικός στόχος του έργου είναι η λελογισμένη και ακριβής χρήση εισροών στην αμπελοκαλλιέργεια ακριβείας για παραγωγή ποιοτικών αμπελουργικών και τελικών προϊόντων (οίνων) βιολογικής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και η εξασφάλιση όσο κι η οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Σε αντίθεση με «ανταγωνιστικές» λύσεις, το προτεινόμενο πρωτότυπο σύστημα αναμένεται να παρέχει μια βελτιστοποιημένη λύση από την οπτική πλευρά των οινοποιών διερευνώντας παράλληλα με τη διαχείριση της καλλιέργειας από πλευράς του παραγωγού (υπό την έννοια της μέγιστης παραγωγής), τις όποιες επιδράσεις/μεταβολές στο τελικό προϊόν (οίνος), και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, το κόστος και τις επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής οίνου.

Με ιστορία εξήντα ετών, 12.500 τμ εγκαταστάσεις με τρεις γραμμές εμφιάλωσης, συνολικής δυνατότητας 7.000 φιαλών/ώρα, και ετήσια παραγωγή 8,5 εκατ. φιάλες η Οινοποιία CAVINO στο Αίγιο, είναι αναμφίβολα από τις μεγαλύτερες της χώρας. Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς την σταθερή στόχευση της διοίκησης και των επιστημονικών στελεχών της παραγωγής, για βελτιστοποίηση των προϊόντων, ενίσχυση της εταιρίας έναντι του ανταγωνισμού και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες κορυφαίες τεχνολογικές λύσης ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, μπορεί εύκολα να συμπεράνει γιατί η επιλογή ήταν και πάλι Thesis.net for Wineries. Μια επιλογή που μας τιμά και παράλληλα μας δίνει ακόμα περισσότερη όρεξη να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να προσφέρουμε διαρκώς νέα state of the art προϊόντα και λειτουργικότητες. Για αυτά, όμως, θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες σύντομα. Ως τότε καλό… τρύγο σε όλους.